100 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

nauka angielskiego

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”time – czas, godzina”][vc_column_text]

We don’t have so much time! – Nie mamy tyle czasu!

What’s the time? – Która godzina?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”year – rok”][vc_column_text]

It took him seven years to build this house. – Zajęło mu 7 lat, by zbudować ten dom.

How many years have you been working here? – Od ilu lat tutaj pracujesz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”people – ludzie”][vc_column_text]

I like meeting new people. – Lubię poznawać nowych ludzi.

People are weird. – Ludzie są dziwni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”way – sposób, metoda / trasa, droga”][vc_column_text]

His mum showed him the right way to do the laundry. – Jego mama pokazała mu prawidłowy sposób robienia prania.

She stopped to smoke on her way home. – Po drodze do domu zatrzymała się, żeby zapalić.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”day – dzień”][vc_column_text]

I went to Warsaw for two days. – Pojechałem na dwa dni do Warszawy.

I had a terrible day. – Miałem okropny dzień.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”man – mężczyzna, człowiek, osoba”][vc_column_text]

She saw a handsome man standing by the door. – Zobaczyła przystojnego mężczyznę, stojącego przy drzwiach.

Every man makes mistakes. – Każdy człowiek popełnia błędy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”thing – sprawa, kwestia, rzecz, przedmiot”][vc_column_text]

My father has so many things to do at work. – Mój tata ma tyle spraw do załatwienia w pracy.

Who does this thing belong to? – Do kogo należy ta rzecz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”woman – kobieta”][vc_column_text]

She is a beautiful, intelligent woman. – Ona jest piękną kobietą.

Do you see that woman? She looks strange. – Widzisz tamtą kobietę? Wygląda dziwnie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”life – życie”][vc_column_text]

It’s going to be the best year of my life. – To będzie najlepszy rok w moim życiu.

There were found no signs of life in space. – Nie znaleziono żadnych oznak życia w kosmosie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”child – dziecko”][vc_column_text]

I’m not a child anymore! – Nie jestem już dzieckiem!

Chris is her only child. – Chris jest jej jedynym dzieckiem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”world – świat”][vc_column_text]

We always dreamt of travelling around the world. – Zawsze marzyliśmy o podróżowaniu dookoła świata.

It’s the biggest museum in the world. – To jest największe muzeum na świecie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”school”][vc_column_text]

Most children don’t like going to school. – Większość dzieci nie lubi chodzić do szkoły.

I have many friends in school. – W szkole mam dużo przyjaciół.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”state – stan (w jakim ktoś się znajduje), państwo”][vc_column_text]

The doctors said that they don’t know if his state will improve. – Lekarze powiedzieli, że nie wiedzą, czy jego stan się poprawi.

The President is the head of our state. – Prezydent jest głową naszego państwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”family – rodzina”][vc_column_text]

Family is the most important thing in life for my mum. – Rodzina jest najważniejszą rzeczą w życiu dla mojej mamy.

I have a large family. – Mam dużą rodzinę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”student – uczeń”][vc_column_text]

He’s the best student in school. – On jest najlepszym uczniem w swojej szkole.

We have 30 students in our class. – Mamy 30 uczniów w naszej klasie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”group – grupa, zespół”][vc_column_text]

The teacher divided us into groups of four. – Nauczyciel podzielił nas na czteroosobowe grupy.

This group is responsible for customers service. – Ten zespół jest odpowiedzialny za obsługę klientów.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”country – kraj, państwo”][vc_column_text]

Poland is a beautiful country. – Polska jest pięknym krajem.

How many people live in your country? – Ilu ludzi mieszka w twoim kraju?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”problem – problem”][vc_column_text]

Do you have any problem? – Czy masz jakiś problem?

You have to deal with it on your own, it’s not my problem. – Musisz poradzić sobie z tym sam, to nie mój problem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hand – dłoń, ręka, kontrola”][vc_column_text]

The situation is getting out of hand. – Sytuacja wymyka się spod kontroli.

Did you see that? They were holding hands! – Widziałaś to? Trzymali się za ręce!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”part – część, rola (aktorska)”][vc_column_text]

It’s only the part of problem. – To tylko część problemu.

He didn’t get the main part in the play. – On nie dostał głównej roli w sztuce.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”place – miejsce”][vc_column_text]

This is my favourite place to rest. – To moje ulubione miejsce odpoczynku.

This place is scary. – To miejsce jest straszne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”case – przypadek, sytuacja”][vc_column_text]

We have no other option in this case. – Nie mamy innego wyboru w takim przypadku.

Take an umbrella in case of rain. – Weź parasolkę na wypadek deszczu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”week – tydzień”][vc_column_text]

The teacher gave them a week to learn vocabulary. – Nauczyciel dał im tydzień na nauczenie się słówek.

There are seven days in a week. – Tydzień ma siedem dni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”company – firma, towarzystwo (osoby)”][vc_column_text]

His father works in a big company. – Jego ojciec pracuje w dużej firmie.

I like your company, Jane. – Lubię twoje towarzystwo, Jane.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”system – system”][vc_column_text]

Our working system has never failed us before. – Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.

This security system is complicated. – Ten system bezpieczeństwa jest skomplikowany.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”program – projekt, program”][vc_column_text]

Our government came up with new program for seniors. – Nasz rząd wymyślił nowy program dla seniorów.

Did you see a conference program? – Widziałeś program konferencji?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”question – pytanie”][vc_column_text]

Do you have any questions? – Macie jakieś pytania?

The last question was a difficult one. – Ostatnie pytanie było trudne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”work – praca”][vc_column_text]

I’m trying to find work. – Staram się znaleźć pracę.

Kate is still at work. – Kate jest jeszcze w pracy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”government”][vc_column_text]

Our government came up with new program for seniors. – Nasz rząd wymyślił nowy program dla seniorów.

The government put the blame on rising prices. – Rząd zrzucił winę na rosnące ceny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”number – liczba, numer telefonu”][vc_column_text]

They invited a small number of people. – Zaprosili niewielką liczbę osób.

Could you give me my number? – Mógłbyś dać mi swój numer?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”night – noc”][vc_column_text]

The moon was beautiful this night. – Księżyc był piękny tej nocy.

Why are you calling me in the middle of the night? – Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”point – punkt”][vc_column_text]

How many points do we have? – Ile mamy punktów?

My point of view is different. – Mój punkt widzenia jest inny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”home – dom, ognisko domowe, dom rodzinny”][vc_column_text]

She’s not at home. – Nie ma jej w domu.

There is no place like home. – Nie ma to jak w domu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”water – woda”][vc_column_text]

You should drink more water. – Powinieneś pić więcej wody.

The water in ocean is salty. – Woda w oceanie jest słona.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”room – pokój”][vc_column_text]

He booked a room in hotel. – Zarezerwował pokój w hotelu.

Do you want to see my room? – Chcesz zobaczyć mój pokój?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”mother – matka”][vc_column_text]

My mother is a nurse. – Moja mama jest pielęgniarką.

Your mother called you. – Twoja mama ciebie wołała.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”area – rejon, okolica”][vc_column_text]

There are no shopping centres in this area. – W tej okolicy nie ma żadnych centrów handlowych.

They live in a noisy, crowded area. – Oni mieszkają w głośnej, zatłoczonej okolicy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”money – pieniądze”][vc_column_text]

He is obsessed with earning more and more money. – On ma obsesję na punkcie zarabiania coraz więcej pieniędzy.

You owe me money, don’t you? – Jesteś mi winny pieniądze, prawda?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”story – opowieść, historia”][vc_column_text]

I have never heard this story. – Nigdy nie słyszałam tej historii.

Is it really a true story? – Czy to naprawdę prawdziwa historia?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fact – fakt, prawdziwa informacja”][vc_column_text]

A journalist has to distinguish between facts and opinions. – Dziennikarz musi odróżniać fakty od opinii.

It’s a fact, not an assumption. – To fakt, nie przypuszczenie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”month – miesiąc”][vc_column_text]

They spent two months in Spain. – Oni spędzili dwa miesiące w Hiszpanii.

January is the first month of the year. – Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lot – grupa ludzi, część”][vc_column_text]

A lot was killed during a terrorist attack. – Grupa ludzi została zabita podczas ataku terrorystycznego.

Your lot of inheritance is much bigger than mine. – Twoja część spadku jest dużo większa niż moja.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”right – prawo do czegoś”][vc_column_text]

In XX century in many countries women were given their rights. – W XX wieku w wielu krajach kobietom dano ich prawa.

She has the right to choose. – Ona ma prawo wyboru.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”study – badanie, studium”][vc_column_text]

According to the studies, adults need a minimum of six hours sleep. – Zgodnie z badaniami, dorośli potrzebują minimum sześć godzin snu.

The recent study of art brought completely new perspective. – Jego ostatnie badanie sztuki przyniosło zupełnie nową perspektywę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”book – książka”][vc_column_text]

Never judge the book by the adaptation. – Nie oceniaj książki po jej ekranizacji.

Did you read this book? It’s awesome! – Czytałaś tę książkę? Jest niesamowita!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”eye – oko”][vc_column_text]

What colour are your eyes? – Jakiego koloru są twoje oczy?

Close your eyes! – Zamknij oczy!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”job – praca”][vc_column_text]

Being a doctor is a difficult job. – Bycie lekarzem to trudna praca.

He’s very good at his job. – On jest bardzo dobry w swojej pracy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”word – słowo”][vc_column_text]

Can you spell this word, please? – Mógłbyś przeliterować to słowo?

I won’t tell anyone about your secret, you have my word. – Nie powiem nikomu o twoim sekrecie, masz moje słowo.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”business – biznes, firma”][vc_column_text]

I finally started my own business. – W końcu otworzyłem własny biznes.

His business is getting more and more profitable. – Jego biznes staje się coraz bardziej dochodowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”issue – kwestia, sprawa”][vc_column_text]

We don’t have time to discuss this issue. – Nie mamy czasu by dyskutować o tej kwestii.

You can’t simply ignore this issue. – Nie możesz po prostu ignorować tej kwestii.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”side – strona”][vc_column_text]

She saw him standing on the other side of the street. – Zobaczyła go stojącego po drugiej stronie ulicy.

I’m at the left side of the building. – Jestem po lewej stronie budynku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kind – rodzaj”][vc_column_text]

What kind of food do you like most? – Jaki rodzaj jedzenia lubisz najbardziej?

It’s some kind of celebration. – To jest taki rodzaj świętowania.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”head – głowa, szef, naczelnik”][vc_column_text]

He shook his head. – On potrząsnął głową.

The President is the head of the state. – Prezydent jest głową państwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”house – dom (budynek)”][vc_column_text]

They have such a big house! – Oni mają tak duży dom!

Let’s go into the house. – Wejdźmy do domu/

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”service – praca, służba, usługi”][vc_column_text]

I admire soldiers because of their selfless service. – Podziwiam żołnierzy za ich bezinteresowną służbę.

Recommend our services to your business partners. – Poleć nasze usługi swoim partnerom biznesowym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”friend – przyjaciel”][vc_column_text]

Lisa is my best friend. – Lisa jest moją najlepszą przyjaciółką.

She went out with her friends. – Ona wyszła ze swoimi przyjaciółmi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”father – ojciec “][vc_column_text]

Remember, that your father cares for you. – Pamiętaj, że twój ojciec się o ciebie troszczy.

My father works in hospital. – Mój ojciec pracuje w szpitalu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”power – władza, moc, energia”][vc_column_text]

They came into power last year. – Oni doszli do władzy w zeszłym roku.

I use solar power. – Używam energii słonecznej.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hour – godzina”][vc_column_text]

Hurry up! Our train leaves in an hour! – Pośpiesz się! Nasz pociąg odjeżdża za godzinę!

It took him two hours to finish his homework. – Zajęło mu dwie godziny, by skończyć pracę domową.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”game – mecz, gra”][vc_column_text]

Has the game already started? – Czy mecz już się zaczął?

They love playing computer games. – Oni uwielbiają grać w gry komputerowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”line – linia, wers w tekście”][vc_column_text]

A kid tried to draw a straight line. – Dziecko próbowało narysować prostą linię.

I don’t understand this line of the poem. – Nie rozumiem tego wersu w tym wierszu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”end – koniec”][vc_column_text]

This is the end of the film? – To jest koniec filmu?

The story came to end. – Opowieść dobiegła końca.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”member – członek, uczestnik”][vc_column_text]

Every member of the club Is given special gifts. – Każdy członek klubu dostaje specjalne prezenty.

She’s a member of big organization. – Ona jest członkiem dużej organizacji.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”law – prawo, ustawy”][vc_column_text]

It’s illegal, according to the law. – To jest nielegalne, według prawa.

Her parents want her to study law. – Jej rodzice chcą, by studiowała prawo.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”car – samochód”][vc_column_text]

I left my car in the garage. – Zostawiłam mój samochód w garażu.

They recently bought a new car. – Oni ostatnio kupili nowy samochód.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”city – duże miasto”][vc_column_text]

Living in a big city is tiring. – Życie w dużym mieście jest męczące.

Let’s move to the city! – Przeprowadźmy się do miasta!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”community – społeczność, wspólnota”][vc_column_text]

They’re not a big community, but still they can do much. – Oni nie są dużą społecznością, ale mogą zdziałać dużo.

This community helped me to get out of my addictions. – Ta wspólnota pomogła mi wyjść z moich uzależnień.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”name – imię, nazwa”][vc_column_text]

What’s your name? – Jak masz na imię?

Do you remember the name of that art gallery? – Pamiętasz nazwę tamtej galerii sztuki?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”president – prezydent”][vc_column_text]

Who’s the president of your country? – Kto jest prezydentem twojego kraju?

The president has a lot of security guards. – Prezydent ma wielu ochroniarzy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”team – drużyna, zespół”][vc_column_text]

You need to learn how to work in team. – Musisz się nauczyć, jak pracować w grupie.

Our team has to win the game! – Nasza drużyna musi wygrać mecz!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”minute – minuta”][vc_column_text]

I’ll meet you in a few minutes. – Zobaczymy się za kilka minut.

Can you wait ten minutes for me? – Mógłbyś zaczekać dziesięć minut na mnie?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”idea – pomysł, pojęcie”][vc_column_text]

I don’t like this idea. – Nie podoba mi się ten pomysł.

I have no idea what’s going on. – Nie mam pojęcia, co się dzieje.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kid – dziecko”][vc_column_text]

The kid tried to fall asleep. – Dziecko próbowało zasnąć.

I have four kids. – Mam czwórkę dzieci.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”body – ciało, organizm”][vc_column_text]

Your body need some rest. – Twoje ciało potrzebuje odpoczynku.

The police found a body in the river. – Policja znalazła jakieś ciało w rzece.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”information – informacja”][vc_column_text]

Do you have any information about John? – Masz jakieś informacje o Johnie?

Where did you get that information? – Skąd dostałeś tą informację?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”back – tył, tylna część, plecy”][vc_column_text]

Look at their garden at the back of the house. – Popatrz na ich ogród z tyłu domu.

My back was aching. – Bolały mnie plecy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”parent – rodzic”][vc_column_text]

My parents are overprotective. – Moi rodzice są nadopiekuńczy.

His both parents have their own businesses. – Jego rodzice oboje mają swoje własne firmy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”face – twarz”][vc_column_text]

Look at my face. I can’t go outside like this. – Spójrz na moją twarz. Nie mogę tak wyjść na zewnątrz.

Her face expressed thousands emotions. – Jej twarz wyrażała tysiące emocji.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”others – inni (ludzie)”][vc_column_text]

Oh, here you are. And where are the others? – O, tu jesteś. A gdzie inni?

You shouldn’t listen to the others. – Nie powinieneś słuchać innych.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”level – poziom”][vc_column_text]

I almost completed the last level of the game! – Prawie ukończyłem ostatni poziom gry!

Your English level has improved. – Twój poziom angielskiego się poprawił.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”office – biuro”][vc_column_text]

She has a lot of work to do in the office. – Ona ma dużo pracy do zrobienia w biurze.

My office is at the second floor. – Moje biuro jest na drugim piętrze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”door – drzwi”][vc_column_text]

Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.

She locked the door and went outside. – Ona zamknęła drzwi i wyszła na zewnątrz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”health – zdrowie”][vc_column_text]

You should care more for your health. – Powinieneś bardziej troszczyć się o twoje zdrowie.

Exercising is good for health. – Ćwiczenia są dobre dla zdrowia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”person – osoba”][vc_column_text]

Do you recognize this person? – Rozpoznajesz tą osobę?

This person is very influential. – Ta osoba jest bardzo wpływowa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”art – sztuka”][vc_column_text]

Modern art is so weird. – Nowoczesna sztuka jest tak dziwna.

I love art classes. – Uwielbiam lekcje sztuki.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”war – wojna”][vc_column_text]

People should do everything to avoid any other war. – Ludzie powinni zrobić wszystko, by uniknąć jakiejkolwiek innej wojny.

Everyone celebrated, when the war came to end. – Wszyscy świętowali, kiedy wojna dobiegła końca.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”history – historia”][vc_column_text]

He taught history. – On uczył historii.

The history of this country is short. – Historia tego kraju jest krótka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”party – impreza”][vc_column_text]

Were you invited at the party? – Zaproszono cię na imprezę?

Let’s go to the party! – Chodźmy na imprezę!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”result – wynik, rezultat”][vc_column_text]

Her results in sport are getting better and better. – Jej wyniki w sporcie są coraz lepsze.

You can’t compare your results with his. – Nie możesz porównywać swoich rezultatów z tymi jego.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”change – zmiana “][vc_column_text]

Changes may be scary, but you need to face them. – Zmiany mogą być straszne, ale musisz stawić im czoła.

They don’t like changes. – Oni nie lubią zmian.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”morning – poranek, rano”][vc_column_text]

We’ll see each other tomorrow morning. – Zobaczymy się jutro rano.

The morning today was so beautiful. – Dzisiejszy poranek był tak piękny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”reason – przyczyna, powód”][vc_column_text]

There is no reason to be afraid. – Nie ma powodu do strachu.

Poverty is the reason of hunger in this country. – Bieda jest przyczyną głodu w tym kraju.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”research – badanie, badania (naukowe)”][vc_column_text]

This research costed us fortune. – Te badania kosztowały nas fortunę.

Our recent research shows unexpected, new facts. – Nasze ostatnie badania naukowe pokazują nieoczekiwane, nowe fakty.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”girl – dziewczyna”][vc_column_text]

This girl is beautiful. – Ta dziewczyna jest piękna.

Do you know the name of that girl? – Znasz imię tej dziewczyny?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”guy – facet, gość”][vc_column_text]

Who was this guy that talked to you? – Co to był za facet, który z tobą rozmawiał?

He’s a nice guy. – On jest miłym facetem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”moment – chwila, moment”][vc_column_text]

I waited ten years for this moment. – Czekałem dziesięć lat na tę chwilę.

Can you wait a moment? – Możesz poczekać chwilę?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”air – powietrze”][vc_column_text]

I enjoy being in the fresh air. – Lubię przebywać na świeżym powietrzu.

She threw a ball in the air. – Ona wyrzuciła piłkę w powietrze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”teacher – nauczyciel”][vc_column_text]

He’s such a good music teacher! – On jest tak dobrym nauczycielem muzyki!

My maths teacher hates me. – Mój nauczyciel z matematyki mnie nienawidzi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”force – siła, przemoc”][vc_column_text]

The force of his attack was unbearable. – Siła jego uderzenia była nie do zniesienia.

Using force is never a good idea. – Używanie przemocy nigdy nie jest dobrym pomysłem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”education – wykształcenie, edukacja”][vc_column_text]

His lack of education is a big problem. – Jego brak wykształcenia jest dużym problemem.

We need a better education system. – Potrzebujemy lepszego system edukacji.

[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” name=”Benjamin Franklin”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. I was pretty pleased to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!!
  I definitely liked every bit of it and i also have you bookmarked to look
  at new things in your web site.

 2. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing
  which I am reading at this time.

 3. แทงหวยออนไลน์ หวยไทยที่เปิดให้บริการ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออมสิน หวยธกส
  แทงหวย ไทย หรือ ที่เรียกว่าหวยรัฐ คือ หวยที่ออกด้วยหน่วยงานของภาครัฐของไทย ที่เป็นที่นิยมมีสามหวย คือ หวยไทย สลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลทุกวันที่ 1
  และ 16 ของทุกเดือน หวยออมสิน ออกผลโดยธนาคารออมสิน และ หวย ธกส ออกผลโดยธนาคาร เพื่อการเกษตร

 4. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very
  much appreciated.

 5. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious what all is needed to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any
  recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos faux grasses factory

  Also visit my website :: sen masine plants

 6. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to write more on this subject, it might not be a taboo topic but generally individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 7. There are certainly a whole lot of particulars like that to take into consideration. That is a great level to carry up. I offer the ideas above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up where crucial factor will likely be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I’m sure that your job is clearly identified as a good game. Each girls and boys really feel the affect of just a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 8. Aw, this was a really nice post. In idea I want to put in writing like this additionally ?taking time and precise effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and on no account seem to get one thing done.

 9. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had
  to tell someone!

 10. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thanks a ton!

 11. Just want to say your article is as astounding.

  The clarity in your put up is simply great and i can assume you’re knowledgeable
  in this subject. Fine with your permission allow me to seize your RSS feed to keep
  up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

 12. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site
  with my Facebook group. Talk soon!

 13. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit evaluation on this. And he in reality bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you change into experience, would you mind updating your weblog with extra particulars? It is highly useful for me. Big thumb up for this blog publish!

 14. I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

 15. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
  your posts! Carry on the great work!

 16. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and tell you I genuinely enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

  Thank you so much!

 17. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own blog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 18. There are definitely lots of details like that to take into consideration. That is a great point to convey up. I provide the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up where the most important thing shall be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, however I’m sure that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the impact of only a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 19. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
  knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 20. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 21. I discovered your weblog site on google and verify a number of of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to studying extra from you later on!?

 22. I am really imprewssed with your writing skills and
  also with the layout on your weblog. Is this
  a paid theme or did you customize it yourself? Either wway keep up
  the excellent quality writing, it iis rare to see a nice blog like this onne today.

 23. Hi there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from
  my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be
  able to correct this issue. If you have any suggestions, please share.
  Many thanks!

 24. Just desire to say your article is as surprising.

  The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert
  on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 25. I was wondering if you ever considered changing
  the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 26. Grace Loves Lace Menha Dress, £2,150If the considered going for a full-on color
  apart from white scares you, this Grace Loves Lace number is the perfect compromise.

 27. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away
  your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving
  us something informative to read?

 28. I was very pleased to search out this web-site.I wished to thanks to your time for this glorious read!! I undoubtedly having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 29. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 30. Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Cheers!

 31. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I’m experiencing subject with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 32. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any suggestions for novice
  blog writers? I’d certainly appreciate it.

 33. Spot on with this write-up, I actually feel this website
  needs much more attention. I’ll probably be back again to read
  through more, thanks for the advice!

 34. If you are going for best contents like myself, only visit this web page
  all the time because it provides feature contents, thanks

 35. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment
  is added I get four emails with the exact same comment.

  There has to be an easy method you can remove me from that service?
  Thanks!

 36. Have you been trying to find escort girls in Tel Aviv ?18escortgirls can allow you to Want to invest quality young escort girls in your house or hotel?
  Trying to find Russian escorts, Ethiopian escorts or VIP
  escorts? Looking for escort services in Tel Aviv with the truly amazing supply of 18escortgirls Index can fulfill all your fantasies discreetly.

 37. If you want to improve your knowledge simply keep visiting this web page and be
  updated with the most recent news update
  posted here.

 38. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
  and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is completely off topic but I
  had to tell someone!

 39. Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан.
  Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и
  клинической ординатуры. Китайские врачи
  работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний.

 40. Pendik escort Benimle sevişmenin ayrıcalığını yaşayın
  Selam beyler ben Buse 28 yaşında esmer bir bayanım.

  1.69 boyumla 54 kiloya sahibim. Genç, bakımlı ve alımlı bir bayanım.
  Esmer seven ve esmer becermek isteyen erkeklerim
  için Pendik Escort Bayan tayım. Benimle sevişmenin ayrıcalığını yaşamak isteyen erkeklerimi beni becermeleri
  ve yaşamaları için davet ediyorum. Sevişmek hele
  de esmer bir kadınla seks yapmanın tadını henüz tatmadıysan hemen ara aşkım.
  Benimle öyle anlara şahit Escort Pendik olacaksın ki esmer
  Buse’den asla vazgeçemeyeceksin. Esmer Buse Pendik’in gözde çiçeği oldu beyler.
  Beni tadan bir erkek benden asla vazgeçemiyor. Sevişmenin ve o anları
  yaşamanın tadını bir de esmer Buse ile tadın. Genç ve güzel bedenimle ateş gibi
  yanan vücudumu erkeğime sunmanın mutluluğunu her an yaşamak istiyorum.

  Aynı gün birden çok erkeğimle görüşme sağlamaktayım.
  Benimle inanılmaz anlara şahit olmak ve esmer Buse’nin tadını
  doyasıya yaşamak isteyen erkeklerimi bekliyorum.

  Beni her an arayabilir istediğiniz zaman becermenin Pendik Escort mutluluğunu doyasıya
  yaşayabilirsiniz aşkım. Mutluluktan ve zevkten çıldırmış olarak günü tamamlamak her
  ikimiz için de kaçınılmaz olacak aşkım. Senin aramanı bekleyen esmer
  hatununu daha fazla bekletme istersen. Hadi hemen ara ve esmer afeti doyasıya
  yaşa. Dar ve küçük vajinamla seni mutluluğun zirvesine çıkaracağım bebeğim.
  İçimin tadını alınca ayakların yerden kesilecek ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaksın. Benimle esmer hatununla unutulmaz bir an yaşamak istersen telefonun diğer ucundayım aşkım.

 41. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the
  way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I cant wait to read far more from you. This is actually a great
  site.

 42. Aw, this was a really nice post. In idea I want to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 43. Hi, I do believe your website could possibly be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks
  fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some
  overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, great blog!

 44. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 45. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

  Also visit my website; 사설토토사이트

 46. Heya i am for the first time here. I found this
  board and I in finding It truly useful & it helped me out much.
  I hope to present one thing again and help others like you helped me.

 47. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre talking about, why waste
  your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening to read?

 48. I was very pleased to search out this web-site.I wanted to thanks in your time for this excellent learn!! I definitely having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 49. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same subjects as
  yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me
  an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the
  way!

  Feel free to surf to my blog :: domino

 50. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else
  encountering problems with your site. It appears as though some of the
  text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 51. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not
  100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 52. An intriguing discussion is worth comment. I believe that
  you need to write more about this subject
  matter, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about these issues.
  To the next! Kind regards!!

 53. I discovered your blog site on google and examine a couple of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying extra from you afterward!?

 54. Very good website you have here but I was curious if
  you knew of any forums that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable
  individuals that share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Cheers!

 55. For most up-to-date information you have to pay a quick
  visit the web and on the web I found this website as a most excellent site for latest updates.

 56. Very good website you have here but I was curious if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 57. Thank you for the good writeup. It in reality was once a enjoyment account it.
  Look complicated to far delivered agreeable from you! By the way, how could
  we be in contact?

 58. What i don’t realize is if truth be told how you are no longer really a lot more well-preferred
  than you might be now. You’re so intelligent. You realize thus
  significantly with regards to this topic, made me individually imagine it from numerous
  varied angles. Its like men and women don’t seem to be involved
  except it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice.
  All the time take care of it up!

 59. Howdy, There’s no doubt that your website could be having browser compatibility issues.
  When I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues.

  I simply wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, great website!

 60. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog
  posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
  site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling
  I discovered exactly what I needed. I such a lot certainly will make certain to
  do not put out of your mind this website and provides it a glance regularly.

 61. Excellent pieces. Keep writing such kind of info
  on your page. Im really impressed by your blog.

  Hey there, You’ve performed an incredible job. I will definitely digg it and personally
  suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

 62. It’s actually a cool and helpful piece of information. I’m glad that you
  simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 63. I’m very pleased to uncover thіs web site. I need to to thank you for
  oones time due to this fantastic reɑd!! I definitely appreciated every bіt of
  it and i aso have youu bookmarked to look at new things in your site.

 64. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my view,
  if all web owners and bloggers made good content as you did, the
  net will be much more useful than ever before.

 65. Its like you learn my mind! You appear to know so much approximately this,
  such as you wrote the e-book in it or something.
  I feel that you simply can do with some % to force the message home
  a little bit, but other than that, this is magnificent blog.

  A great read. I will certainly be back.

 66. Stahlbau unser breites Portfolio umfasst Hallen- und Vordachkonstruktionen, Unterfangungen, Einhausungen,
  Treppenkonstruktionen, Tragkonstruktionen, Einbauteile, Bühnentechnik, z.

  B. Grundkonstruktionen für Bühnenbilder, Kunstwerke aus Metall,
  Seilbahnstationen, Trägerroste für Gebäudeaufstockungen sowie Bühnen und Podeste.
  Stahlbau profileinrollmaschine – mit Hilfe dieser Maschine können Träger,
  Rohre und Formrohre in runder, elliptischer oder geschwungener Form eingerollt werden. Der
  Ansatz der Leitlinie ist interdisziplinär und sektorenübergreifend,
  da sowohl stationäre/teilstationäre als auch ambulante Versorgungsstrukturen eingeschlossen werden. Doch auch die
  Stahltreppe, die als solche zu erkennen ist, hat ihren Reiz.
  Vor allem im ländlichen Raum, bei Renovierungsarbeiten und überall dort, wo Kreativität gefragt
  ist, gehört der Bewehrungsstahl zu den unverzichtbaren Materialien, denn
  er ist dank zuverlässiger Zusammensetzung leicht zu verarbeiten. Das Risiko betrifft vor allem Plattenepithelkarzinome, die Daten für strahleninduzierte
  Adenokarzinome des Ösophagus sind indessen kontrovers.
  Empfehlung 4. Eine Achalasie erhöht das Risiko für
  Plattenepithel-. Im Vergleich zur Normalbevölkerung
  hatten die Patienten mit Barrett-Ösophagus ein 11-fach erhöhtes Risiko für ein Adenokarzinom des Ösophagus
  (RR 11,3, 95% KI 8,8-14,4). Das jährliche Risiko betrug nur 0,12% (95%-KI 0,09-0,15).
  Der Nachweis einer low-grade intraepithelialen Neoplasie in der Indexendoskopie erhöhte das Karzinomrisiko (5,1 Fälle/1000 Patientenjahre).
  Darin werden insgesamt 198 Patienten mit korrosiven Ösophagusstenosen nach Säure- oder Laugeningestion beschrieben, von denen 50 (25,3%; 1,4-31,3%)
  nach im Mittel 46,1 (25-58) Jahren ein Ösophaguskarzinom entwickelten.

 67. I am sure this article has touched all the internet viewers, its
  really really pleasant post on building up
  new website.

 68. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any suggestions? Bless you!

 69. Dօes yoᥙr blog hаbе a contact page? Ӏ’m havig trouble
  locating it but, І’d lіke to shoot yօu an е-mail.
  І’vе got s᧐me creative ideas fⲟr yoսr blog you might be inteгested in hearing.

  Eiither ᴡay, great blog aand I look forward t᧐ seеing itt develop οvеr time.

 70. Hello there! This blog post couldn’t be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I am going to forward this
  information to him. Fairly certain he’ll have a good read.

  Thank you for sharing!

 71. I have to express thanks to ths writer just for rescuing me
  from this particular trouble. After exploring throughout the world wide webb and meeting
  ideas which were not powerful, I was thinking my entire life was well over.
  Being alive minus the solutions to the issues you have fixed by means off the write-up is a serious case, as welll as
  the ones that might have badly damaged my career if I hadn’t discovered your wweb blog.
  Your primary expertise and kindness iin touching all the stujff was very helpful.

  I am not sure what I would have done if I hhad
  not discovered such a stuff like this. I’m able to now lok ahead
  to mmy future. Thanks a lot so much for this skilled and sensible help.
  I will not think twice to refer your site tto anybody who needs to have support
  about this subject.

 72. I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for
  revisiting. I wonder how so much effort you put to create the sort of fantastic informative site.

 73. Hello there I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else,
  Anyways I am here now and would just like to
  say kudos for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 74. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really enjoyed what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

 75. Greetings I am so happy I found your web site, I really found you by error,
  while I was researching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the superb b.

 76. https://www.alquds.edu/en/

  alquds university,جامعة القدس,aqu,arab university,palestinian university

  Al-Quds University (AQU) is a collegiate research university that currently offers more than 120 undergraduate and postgraduate programs, taught through its fifteen degree-granting
  faculties that cover the main scientific disciplines such as medicine, life, and natural sciences, business
  and management, arts and humanities, law and jurisprudence, engineering, and social sciences.
  Established in 1970, AQU remains the only Arab Palestinian university in Jerusalem,
  Palestine. AQU currently enrolls around 12,000 full time students, taught by more than 700 faculty members

 77. We absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot
  of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

 78. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in web explorer, would check this?
  IE still is the market chief and a big portion of other people will leave out your excellent writing due to this problem.

 79. Hurrah! Finally I got a web site from where I know how to in fact obtain helpful information regarding
  my study and knowledge.the right link to the site (Josette)https://wiki-site.win/index.php?title=Should_The_Nfl_Have_A_Chance_On_The_Player_With_Ties_To_Sept_20_713209511&oldid=517719https://fair-wiki.win/index.php?title=Nfl_Betting_Strategies_Which_May_Make_You_Quick_Profits_943208411&oldid=496701

 80. Terrific post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.
  Thanks!

 81. Sabaha Kadar Pozisyon Değiştiren Antalya Escort Bayan Yeşil ışığı yaktım, şimdi kollarımın arasına koşarak gelebilirsin bebeğim.
  Ben Sıla, Antalya esmer escort bayan senin şehvetli sevgilinim.
  Seni uzun zamandır bekliyordum, istiyorum ki sende bana olan arzunu seviştiğimiz anlarda cesurca göster.

  Küçük incilere benzeyen sertleşmiş meme uçlarımı bikinimi çözüp ağzına al.

  Dişlerini her sürtüşünde kollarımı boynuna
  dolayıp, kulak memeni ısıracağım. &n……

 82. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check
  out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog
  loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, amazing site!

 83. Hello, I think your site might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it
  looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 84. May I simply just say what a comfort to uncover someone that truly understands what they’re talking about on the internet.
  You definitely realize how to bring an issue to light and make it
  important. More people have to look at this and understand this side of
  your story. I was surprised you aren’t more popular given that you
  surely possess the gift.

 85. Hey there I am so happy I found your weblog, I really found you by error,
  while I was browsing on Google for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say many thanks for
  a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the excellent work.

 86. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you’re a great author.I will ensure
  that I bookmark your blog and will come back at some point.
  I want to encourage that you continue your great job, have a nice holiday weekend!

 87. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable information to work on. You have done
  an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 88. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much,
  However I am going through difficulties with
  your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody having similar RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

  Also visit my web blog cheap taxi airport nice

 89. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 90. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and
  actual effort to make a really good article… but what can I say…
  I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything
  done.

 91. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea

 92. If you comply with the rules we have explained above and are in good communication with people, you can become one of our authorized friends on our server. As we mentioned in our article, it is completely free.

 93. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The words in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the issue solved soon. Thanks

 94. Howdy, There’s no doubt that your web site may be having browser compatibility
  problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s
  got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick
  heads up! Besides that, fantastic website!

 95. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as
  well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now
  😉

 96. I like the helpful information you supply in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more right here frequently.
  I’m relatively sure I will learn many new stuff proper right here!
  Best of luck for the next!

 97. I needed to create you that tiny note in order to thank you once again relating to the lovely opinions you have shown in this article. It has been really surprisingly open-handed with you in giving unreservedly exactly what a lot of folks might have offered as an ebook to end up making some profit for themselves, primarily now that you might have done it if you desired. These principles additionally worked like a good way to comprehend the rest have the identical dreams like mine to grasp a great deal more with respect to this matter. I am certain there are thousands of more fun sessions in the future for individuals who read your site.

 98. I’m extremely impressed together with your writing abilities as neatly as
  with the structure on your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..

 99. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 100. Hey there! I know this is somewhat off-topic
  but I had to ask. Does operating a well-established website such as yours take a massive amount work?
  I am completely new to operating a blog however I do write
  in my journal daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of
  recommendations or tips for brand new aspiring
  blog owners. Appreciate it!

 101. Hello! I understand this is sort of off-topic however I needed to ask.

  Does managing a well-established blog like yours require a massive amount work?
  I am completely new to writing a blog but I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can easily share my experience and feelings
  online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 102. Pretty component to content. I simply stumbled upon your blog
  and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account
  your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing in your feeds or even I achievement
  you get right of entry to constantly rapidly.

 103. whoah this blog is wonderful i like studying your articles.

  Stay up the good work! You recognize, lots of individuals
  are looking around for this info, you can aid them greatly.

 104. I believe this is among the so much vital info for me.
  And i am happy reading your article. But should statement on few common things, The web site style
  is wonderful, the articles is actually excellent :
  D. Good activity, cheers

 105. I must express my appreciation to the writer just for bailing me out of this particular challenge. As a result of checking through the the web and meeting views which were not pleasant, I assumed my entire life was well over. Living without the presence of solutions to the problems you’ve solved by means of your entire write-up is a crucial case, as well as ones that could have in a wrong way affected my career if I hadn’t come across your website. Your primary capability and kindness in playing with almost everything was very useful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a thing like this. It’s possible to at this point relish my future. Thank you so much for the expert and effective help. I won’t think twice to suggest the website to anyone who would like care on this issue.

 106. Мне очень понравилась данная статья, я желаю предложить вам несколько интересных вещей.
  Может быть вы можете написать следующие статьи
  ссылающиеся на эту статью. Я хочу
  больше и больше читать об этом!!

 107. Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Many thanks

 108. It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I simply
  use internet for that reason, and take the newest
  information.

 109. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan oleh petaruh dalam meraih jackpot pada judi Slot deposit via Shopeepay Terpercaya online adalah dengan memenangkan perputaran game
  dalam jumlah tertentu. Cara ini telah dibuktikan amat
  ampuh oleh seluruh bettor dalam memperoleh bonus jackpot.
  Anggap aja seorang petaruh bisa memenangkan spin permainan sebanyak 3 kali saja.
  Dengan demikian, peluang kemunculan serta peluang
  jackpot yang didapatkannya pun sangat terbuka lebar.

 110. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would
  like to know where u got this from. appreciate it

 111. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
  seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is
  a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 112. Do you have a spam problem on this website; I also
  am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to swap
  techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 113. Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same
  time as you amend your site, how could i subscribe for a weblog website?
  The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit familiar
  of this your broadcast provided brilliant transparent idea

 114. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I
  decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

 115. Thank you for all your labor on this site. My mum takes pleasure in going through internet research and it’s easy to understand why. Most people know all relating to the compelling ways you produce great strategies via the website and foster contribution from the others on the content and our favorite princess is truly discovering so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one doing a terrific job.

 116. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog writer but I’m
  still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for
  beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 117. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly
  donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk
  about this blog with my Facebook group. Talk soon!

 118. Hiya! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this
  problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 119. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and
  i can assume you are an expert on this subject.

  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the rewarding work.

 120. I wanted to send you the very small remark so as to give many thanks over again about the fantastic techniques you’ve shared on this website. It’s surprisingly open-handed of people like you giving unreservedly all that many individuals would have advertised as an e book to get some money on their own, certainly since you might well have done it if you ever decided. Those principles also acted to become a easy way to fully grasp that other individuals have the identical eagerness like my personal own to know the truth somewhat more with regard to this problem. I’m sure there are millions of more fun situations in the future for individuals that go through your website.

 121. Do you have a spam problem on this blog; I also am
  a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

 122. Hi there terrific blog! Does running a blog
  like this require a large amount of work? I’ve absolutely
  no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon.
  Anyhow, should you have any suggestions or tips for new
  blog owners please share. I know this is off topic however I just
  needed to ask. Kudos!

 123. Maka dari itu, perhatikanlah pembahasan tersebut
  dibawah ini agar kalian dapat mengenalnya dengan mudah.
  Tampilan situs slot deposit Shopeepay pada agen betting slot
  gacor nomor 1 pastinya telah sangat menarik sekali buat bisa para bettor lihat.
  Hal ini karena agen bet slot gacor nomor 1 ini selalu
  menyuguhkan tampilan yang terbaik buat bisa menarik hati para calon playernya.

 124. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually recognize
  what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also
  consult with my website =). We will have a link change agreement between us

 125. Terrific work! This is the type of information that should
  be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my site . Thanks =)

  Feel free to surf to my homepage – cialis

 126. I blog often and I really appreciate your information. This great article
  has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 127. What’s up everybody, here every person is sharing
  these familiarity, thus it’s fastidious to read this
  blog, and I used to pay a visit this weblog every day.

 128. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 129. I as well as my pals happened to be reading through the great guidelines found on your site while all of the sudden got an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those tips. Most of the guys were consequently joyful to see them and now have absolutely been having fun with these things. Appreciate your getting really kind and also for picking certain decent ideas most people are really desirous to understand about. Our own honest regret for not expressing gratitude to earlier.

 130. Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same
  subjects? Many thanks!