100 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

zadowoleni ludzie

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”other – inny”][vc_column_text]
Is there any other option? – Czy jest jakaś inna opcja?
The castle is located on the other side of the city. – Zamek jest położony po drugiej stronie miasta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”new – nowy”][vc_column_text]
We met his new girlfriend yesterday. – Spotkaliśmy wczoraj jego nową dziewczynę.
This new invention can have a big impact on industry. – Ten nowy wynalazek może mieć duży wpływ na przemysł.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”good – dobry”][vc_column_text]
Your friend is really good at football. – Twój przyjaciel jest naprawdę dobry w piłkę nożną.
She’s a good and lovely person, she would never hurt anyone. – Ona jest dobrą i kochaną osobą, nigdy by nikogo nie zraniła.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”high – wysoki (używamy zwykle w odniesieniu do rzeczy nieożywionych)”][vc_column_text]
Mount Everest is the highest mountain in the world. – Mount Everest jest najwyższą górą świata.
The temperature in this area is quite high. – Temperatura w tym rejonie jest całkiem wysoka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”old – stary”][vc_column_text]
He says he’s too old to spend time with us. – On mówi, że jest za stary, by spędzać z nami czas.
My old car broke down, so I had to buy a new one. – Mój stary samochód się zepsuł, więc musiałem kupić nowy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”great – wielki, wspaniały”][vc_column_text]
This painting was a great success. – Ten obraz odniósł wielki sukces.
Have you heard a new song of this group? It’s great! – Słyszałeś nową piosenkę tego zespołu? Jest wspaniała!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”big – duży”][vc_column_text]
His new house is really big. – Jego nowy dom jest naprawdę duży.
I can’t waste this big chance. – Nie mogę zmarnować tej wielkiej szansy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”American – amerykański”][vc_column_text]
Have you ever tried American cookies? – Próbowałeś kiedyś amerykańskich ciasteczek?
John is a big fan of American football. – John jest wielkim fanem futbolu amerykańskiego.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”small – mały”][vc_column_text]
This dress is too small for me. – Ta sukienka jest dla mnie za mała.
When I was a small kid, I believed in ghosts. – Kiedy byłem małym dzieckiem, wierzyłem w duchy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”large – duży”][vc_column_text]
Our new flat is large and comfortable. – Nasze nowe mieszkanie jest duże i wygodne.
The large number of people don’t want to vote for him. – Duża grupa ludzi nie chce na niego głosować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”national – narodowy, państwowy”][vc_column_text]
Our national ski jumping team did a great job this year. – Nasza narodowa drużyna skoczków narciarskich wykonała świetną robotę w tym roku.
We must respect our national flag. – Musimy szanować naszą flagę państwową.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”young – młody”][vc_column_text]
She’s too young to handle this! – Ona jest zbyt młoda, by sobie z tym poradzić!
Nowadays, everyone wants to be young and pretty. – Obecnie każdy chce być młody i piękny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”different – inny, różny”][vc_column_text]
She’s different than other girls. – Ona jest inna niż pozostałe dziewczyny.
This time I chose a different route. – Tym razem wybrałem inną trasę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”black – czarny”][vc_column_text]
She always wear black clothes. – Ona zawsze nosi czarne ubrania.
I can’t stand black coffee. – Nie mogę znieść czarnej kawy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”long – długi”][vc_column_text]
Her hair are longer than I thought. – Jej włosy są dłuższe niż się spodziewałem.
I haven’t seen my friends for a very long time. – Nie widziałem moich przyjaciół od bardzo długiego czasu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”little – mały”][vc_column_text]
My brother lives in a little, cosy flat. – Mój brat mieszka w małym, przytulnym mieszkaniu.
Her little sister is so cute! – Jej mała siostra jest tak urocza!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”important – ważny “][vc_column_text]
We can’t simply ignore this issue, it is too important. – Nie możemy po prostu ignorować tej kwestii, ona jest zbyt ważna.
He is one of the most important people in the town. – On jest jedną z najważniejszych osób w mieście.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”political – polityczny”][vc_column_text]
They have totally different political views. – Oni mają zupełnie różne poglądy polityczne.
I hate talking about political topics. – Nie cierpię rozmawiać o politycznych tematach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bad – zły”][vc_column_text]
I can’t sing in choir, because I’m bad at singing. – Nie mogę śpiewać w chórze, bo jestem zły w śpiewaniu.
You need to talk to him, because what he did was really bad. – Musisz z nim porozmawiać, ponieważ to, co zrobił, było bardzo złe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”white – biały”][vc_column_text]
I can’t wait for my wedding, I will be wearing a beautiful white dress. – Nie mogę się doczekać mojego ślubu, będę miała ubrane piękną, białą sukienkę.
White landscape looks beautiful in winter. – Biały krajobraz wygląda pięknie zimą.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”real – prawdziwy, realny”][vc_column_text]
Is it real or am I dreaming? – To jest prawdziwe, czy ja śnię?
That’s a real problem and we have to face it. – To jest prawdziwy problem i my musimy się z nim zmierzyć.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”best – najlepszy”][vc_column_text]
You’re the best friend I ever had. – Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem.
Best wishes from your friends! – Najlepsze życzenia od twoich przyjaciół!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”right – prawy, właściwy, słuszny”][vc_column_text]
I can’t write with my right hand. – Nie umiem pisać moją prawą ręką.
I have to help them, because it’s the right thing to do. – Muszę im pomóc, bo to jest słuszne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”social – społeczny, socjalny, społecznościowy”][vc_column_text]
The government can’t deal with many important social problems. – Rząd nie może poradzić sobie z wieloma ważnymi problemami społecznymi.
Social media are the best solution to gain popularity. – Media społecznościowe są najlepszym rozwiązaniem, by zdobyć popularność.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”only – jedyny”][vc_column_text]
She’s my only daughter. – Ona jest moją jedyną córką.
Is that your only problem? – Czy to twój jedyny problem?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”public – publiczny, państwowy”][vc_column_text]
You can’t smoke in public places now. – Teraz nie możesz palić w publicznych miejscach.
Her children don’t go to public schools. – Jej dzieci nie uczą się w szkołach państwowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sure – pewny”][vc_column_text]
I am sure I saw her yesterday in the library. – Jestem pewny, że widziałem ją wczoraj w bibliotece.
Are you sure when the game starts? – Jesteś pewny, kiedy zaczyna się mecz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”low – niski”][vc_column_text]
She can’t afford a new flat because of her low income. – Ona nie może pozwolić sobie na nowe mieszkanie ze względu na jej niski dochód.
Low temperatures can be very dangerous. – Niskie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”early – wczesny, początkowy”][vc_column_text]
We have lot of common early memories from our childhood. – Mamy dużo wspólnych wczesnych wspomnień z naszego dzieciństwa.
Early computers were as large as a room. – Wczesne (pierwsze) komputery były tak duże jak pokój
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”able – zdolny, będący w stanie”][vc_column_text]
You really think she is able to do something that awful? – Naprawdę myślisz, że ona jest zdolna do zrobienia czegoś tak okropnego?
We’re be able to see The Great Wall of China in a few minutes. – Będziemy w stanie zobaczyć Wielki Mur Chiński za kilka minut.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”human – ludzki”][vc_column_text]
Human body can do more than we think. – Ludzkie ciało może zrobić więcej niż myślimy.
He has human feelings too! – On też ma ludzkie uczucia!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”local – lokalny, miejscowy”][vc_column_text]
We bought several souvenirs in a local shop. – Kupiliśmy kilka pamiątek w lokalnym sklepie.
Can we eat something in this local restaurant? – Możemy coś zjeść w tej lokalnej restauracji?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”late – późny, spóźniony”][vc_column_text]
We ate a romantic dinner in the late evening. – Zjedliśmy romantyczną kolację późnym wieczorem.
I ran the whole way through, but still I came late. – Biegłem przez całą drogę, ale i tak przyszedłem spóźniony.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hard – twardy, trudny”][vc_column_text]
I hit myself against a hard wooden table. – Uderzyłem się w twardy, drewniany stół.
Why is math so hard? – Dlaczego matematyka jest tak trudna?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”major – główny, znaczący”][vc_column_text]
The major social problem these days is lack of responsibility. – Główny problem społeczny w dzisiejszych czasach to brak odpowiedzialności.
His promotion was a major accomplishment. – Jego awans był znaczącym osiągnięciem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”better – lepszy”][vc_column_text]
Luke gets better grades than his brother. – Luke dostaje lepsze oceny niż jego brat.
We’re waiting for a better weather to throw a party. – Czekamy na lepszą pogodę, żeby wyprawić imprezę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”economic – ekonomiczny, opłacalny”][vc_column_text]
My parents love discussing economic and financial issues. – Moi rodzice uwielbiają dyskutować o ekonomicznych i finansowych sprawach.
You have to believe me, this business will be very economic for you. – Musisz mi uwierzyć, ten biznes będzie bardzo opłacalny dla ciebie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”strong – silny”][vc_column_text]
Stop crying, you have to be strong for your children. – Przestań płakać, musisz być silny dla swoich dzieci.
He is very strong, as he goes to the gym four times a week. – On jest bardzo silny, bo chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”possible – możliwy”][vc_column_text]
Is it possible for us to win today? – Czy to możliwe dla nas, żeby dzisiaj zwyciężyć?
I am sorry, but what you’re asking for isn’t possible. – Przykro mi, ale to o co prosisz, nie jest możliwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”whole – cały”][vc_column_text]
Here you can try the best food in the whole world. – Tutaj możesz spróbować najlepszego jedzenia na całym świecie.
We spent whole day together, it was wonderful. – Spędziliśmy razem cały dzień, to było cudowne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”free – wolny, darmowy”][vc_column_text]
They are lots of people around the world, who are not free, slaves for example. – Jest wielu ludzi na świecie, którzy nie są wolni, na przykład niewolnicy.
The company sent free samples to their regular customers. – Firma wysłała darmowe próbki jej stałym klientom.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”military – wojskowy, militarny”][vc_column_text]
He collects military accessories. – On kolekcjonuje militarne akcesoria.
Our country can’t afford paying for their military intervention. – Naszego kraju nie stać na zapłacenie za ich wojskową interwencję.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”true – prawdziwy”][vc_column_text]
She still is hiding her true feelings to him. – Ona wciąż ukrywa jej prawdziwe uczucia do niego.
He turned out to be a true hero. – On okazał się być prawdziwym bohaterem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”federal – federalny”][vc_column_text]
He was sent to the federal prison. – Wysłano go do więzienia federalnego.
Federal policy has always had tremendous power to shape the future. – Polityka federacyjna zawsze miała olbrzymią siłę, by kształtować przyszłość.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”international – międzynarodowy”][vc_column_text]
Our volleyball team has got many successes in international games. – Nasza drużyna siatkarska ma wiele sukcesów w międzynarodowych rozgrywkach.
Did you know, that he won the international competition in playing chess? – Wiedziałeś, że on wygrał międzynarodowy konkurs w graniu w szachy?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”full – pełny”][vc_column_text]
It was hard to move, because the room was full of people. – Ciężko było się przemieszczać, bo pokój był pełen ludzi.
The glass is full, not empty. – Szklanka jest pełna, nie pusta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”special – wyjątkowy, szczególny”][vc_column_text]
This dinner will be very special. – Ten obiad będzie bardzo szczególny.
This dog needs special care and attention. – Ten pies potrzebuje szczególnej opieki i uwagi.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”easy – łatwy”][vc_column_text]
I thought this math test was going to be easy. – Myślałam, że ten test z matematyki będzie łatwy.
It’s very easy to get addicted to your phone. – Jest bardzo łatwe, żeby uzależnić się od swojego telefonu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”clear – przejrzysty, oczywisty, jasny”][vc_column_text]
The water in the ocean was very clear. – Woda w oceanie była bardzo przejrzysta.
Is it clear? – Czy to jasne?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”recent – ostatni, niedawny, najnowszy”][vc_column_text]
Her life was very hard in recent months. – Jej życie było bardzo trudne w ostatnich miesiącach.
They publish recent messages every morning. – Oni publikują najnowsze wiadomości każdego poranka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”certain – pewny, niektórzy”][vc_column_text]
I am certain she is lying. – Jestem pewny, że ona kłamie.
Certain people don’t agree with his opinions, but they stay quiet. – Niektórzy ludzie nie zgadzają się z jego opiniami, ale są cicho.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”personal – osobisty, osobowy”][vc_column_text]
It’s a personal matter, you don’t have to know about it. – To sprawa osobista, nie musicie o niej wiedzieć.
You need to make sure if your personal details are safe. – Musisz się upewnić, czy twoje dane osobowe są bezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwarty”][vc_column_text]
Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.
She watched this beautiful painting with her mouth open. – Oglądała ten piękny obraz z otwartymi ustami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”red – czerwony”][vc_column_text]
He brought her a beautiful red rose. – On przyniósł jej piękną czerwoną różę.
Their faces turned red. They were furious. – Ich twarze zrobiły się czerwone. Byli wściekli.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”difficult – trudny”][vc_column_text]
That’s a difficult question. – To trudne pytanie.
Life is difficult. – Życie jest trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”available – dostępny”][vc_column_text]
Is that product available? – Czy ten produkt jest dostępny?
The number you are trying to reach is currently not available. – Numer, z którym próbuje się połączyć, nie jest obecnie dostępny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”likely – prawdopodobny”][vc_column_text]
It is likely that he won’t pass this exam. – To prawdopodobne, że on nie zda tego egzaminu.
The doctor has explained all the likely causes of the illness. – Doktor wyjaśnił wszystkie prawdopodobne powody choroby.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”short – krótki, niski”][vc_column_text]
This book is very short, you’ll read it quickly. – Ta książka jest bardzo krótka, przeczytasz ją szybko.
Despite being very short person, he’s a good volleyball player. – Pomimo bycia bardzo niską osobą, on jest dobrym siatkarzem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”single – pojedynczy, w stanie wolnym”][vc_column_text]
I booked a single room. – Zarezerwowałam pojedynczy pokój.
I can’t believe he is still single. He is so handsome. – Nie mogę uwierzyć, że on wciąż jest wolny. Jest tak przystojny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”medical – medyczny, lekarski”][vc_column_text]
It’s very hard to get into medical university. – Jest bardzo trudno dostać się na uniwersytet medyczny.
The medical treatment doesn’t work always. – Kuracja lekarska nie zawsze działa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”current – obecny, aktualny”][vc_column_text]
Do you have her current number? – Masz jej aktualny numer?
What is your current job? – Jaki jest twój obecny zawód?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wrong – błędny, zły, niewłaściwy”][vc_column_text]
I knew it was a wrong answer! – Wiedziałem, że to błędna odpowiedź!
Your behaviour is wrong. – Twoje zachowanie jest niewłaściwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”private – osobisty, prywatny”][vc_column_text]
Can I get some private space? – Czy mógłbym dostać trochę przestrzeni osobistej?
These are my private opinions. – To moje prywatne opinie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”past – przeszły, miniony”][vc_column_text]
I can’t believe I have to speak about school in past tense now. – Nie mogę uwierzyć, że teraz muszę mówić o szkole w czasie przeszłym.
The past few weeks were very difficult for us. – Minione kilka tygodni były dla nas bardzo trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”foreign – obcy, zagraniczny”][vc_column_text]
I love learning foreign languages. – Uwielbiam uczyć się obcych języków.
Many foreign people came to visit Poland this year. – Dużo zagranicznych osób przyjechało zwiedzić Polskę w tym roku.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fine – cienki, w porządku”][vc_column_text]
You have fine hair, you have to care about them more. – Masz cienkie włosy, musisz bardziej o nie dbać.
Is it fine for you if we leave now? – Czy to w porządku dla ciebie, jeśli wyjdziemy teraz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”common – wspólny, powszechny”][vc_column_text]
It’s a common tradition in this country. – To jest powszechna tradycja w tym kraju.
They have to find a common language if they want to work together. – Oni muszą znaleźć wspólny język, jeśli chcą razem pracować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”poor – biedny, kiepski”][vc_column_text]
They are poor and can’t afford everything. – Oni są biedni i nie stać ich na wszystko.
I’ve never met such a poor tour guide. – Nigdy nie spotkałem tak kiepskiego przewodnika wycieczek.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”natural – naturalny, normalny”][vc_column_text]
Is it your natural hair colour? – Czy to twój naturalny kolor włosów?
The beach was destroyed by a natural disaster. – Plaża została zniszczona przez katastrofę naturalną.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”significant – zauważalny, znaczący, ważny”][vc_column_text]
I can see a significant change in your company. – Widzę zauważalną zmianę w twojej firmie.
This is a significant day for all of us. – To jest znaczący dzień dla nas wszystkich.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”similar – podobny”][vc_column_text]
His work was very similar to mine. – Jego praca była bardzo podobna do mojej.
Twins are not as similar as people think. – Bliźniaki nie są tak podobni, jak ludziom się wydaje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hot – gorący”][vc_column_text]
The weather is very hot today, so drink much water. – Pogoda dzisiaj jest bardzo gorąca, więc pij dużo wody.
That topic is hot, tell us something about it! – To jest gorący temat, powiedz nam coś o nim!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dead – martwy”][vc_column_text]
She’s dead for ten years. – Ona jest martwa od dziesięciu lat.
The police found a dead body in the river. – Policja znalazła martwe ciało w rzece.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”central – centralny, środkowy, główny”][vc_column_text]
How can I get to the central part of the city? – Jak mogę się dostać do centralnej części miasta?
The central office of the company is there. – Centralne biuro firmy jest tam.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happy – szczęśliwy”][vc_column_text]
I’m so happy to see you. – Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!
She just want to be happy and fulfilled. – Ona po prostu chce być szczęśliwa i spełniona.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serious – poważny”][vc_column_text]
The accident were very serious, but fortunately there were no fatalities. – Wypadek był bardzo poważny, ale na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych.
Are you serious? – Jesteś poważny?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ready – gotowy, przygotowany”][vc_column_text]
Are you ready to go? – Jesteś gotowy do wyjścia?
I believe you’re ready for all unexpected situations. – Wierzę, że jesteś przygotowany na wszystkie nieoczekiwane sytuacje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”simple – łatwy, prosty”][vc_column_text]
It’s not so simple. – To nie takie proste.
Her wedding dress was simple, but beautiful. – Jej suknia ślubna była prosta, ale piękna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”left – lewy, pozostawiony”][vc_column_text]
Can you write with your left hand? – Potrafisz pisać lewą ręką?
We’ve got still some food left in the fridge. – Mam jeszcze zostawione trochę jedzenia w lodówce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”physical – fizyczny, materialny”][vc_column_text]
He suffered from a strong physical pain. – Cierpiał z powodu silnego bólu fizycznego.
Physical goods are not everything that matters. – Dobra materialne to nie wszystko, co się liczy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”general – ogólny, powszechny, główny”][vc_column_text]
They gave us only general informations. – Podali nam tylko ogólne informacje.
He is our general boss. – On jest naszym głównym szefem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”environmental – dotyczący środowiska”][vc_column_text]
She writes books about environmental topics. – Ona pisze książki o tematach dotyczących środowiska.
We have to speak more about environmental problems. – Musimy mówić więcej o problemach dotyczących środowiska.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”financial – finansowy”][vc_column_text]
He has a lot of financial problems, because he lost his job. – On ma dużo finansowych problemów, ponieważ stracił pracę.
This conference focuses on financial issues. – Ta konferencja skupia się na kwestiach finansowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”blue – niebieski, smutny”][vc_column_text]
She has beautiful big blue eyes. – Ona ma piękne, duże, niebieskie oczy.
He was so blue yesterday. – On był tak smutny wczoraj.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”democratic – demokratyczny”][vc_column_text]
Majority of countries in the world are democratic. – Większość krajów na świecie jest demokratyczna.
People there choose their government in democratic election. – Ludzie tam wybierają rząd w demokratycznych wyborach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dark – ciemny”][vc_column_text]
The room was so dark, that she couldn’t see anything. – Pokój był tak ciemny, że nie mogła nic zobaczyć.
She has long dark hair. – Ona ma długie, ciemne włosy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”various – przeróżny, rozmaity”][vc_column_text]
Many various musicians played at the concert. – Wielu rozmaitych muzyków grało na koncercie.
He changed his job for various reasons. – On zmienił pracę z różnych powodów.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”entire – cały, całkowity”][vc_column_text]
They spent entire day at home. – Spędzili cały dzień w domu.
The entire town was decorated with flags. – Całe miasto było udekorowane flagami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”close – bliski”][vc_column_text]
He was very close person to me. – On był bardzo bliską dla mnie osobą.
They live in a close village. – Oni mieszkają w pobliskiej wiosce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”legal – legalny, prawny”][vc_column_text]
Are you sure it’s legal? – Jesteś pewny, że to legalne?
His job is about giving people legal advide. – W jego pracy chodzi o dawanie ludziom porad prawnych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”religious – religijny”][vc_column_text]
My grandfather isn’t very religious. – Mój dziadek nie jest zbyt religijny.
Religious tradition is very important to their family. – Tradycja religijna jest bardzo ważna dla ich rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cold – zimny”][vc_column_text]
It’s so cold outside, take a coat. – Jest bardzo zimno na zewnątrz, weź płaszcz.
I like cold drinks. – Lubię zimne napoje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”final – ostatni, końcowy, ostateczny”][vc_column_text]
The final chapter of the book was full of surprises. – Ostatni rozdział książki był pełen niespodzianek.
Is that your final decision? – To twoja ostateczna decyzja?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”main – główny”][vc_column_text]
His main goal is to earn a fortune. – Jego głównym celem jest zarobić fortune.
The main street is very busy. – Główna ulica jest bardzo ruchliwa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”green – zielony”][vc_column_text]
He wore a nice green shirt. – On miał ubrane ładną zieloną koszulę.
In spring, everything is so green. – Na wiosnę wszystko jest tak zielone.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”nice – miły, przyjemny, ładny”][vc_column_text]
He’s very nice and polite. – On jest bardzo miły i uprzejmy.
The weather is nice today, let’s go somewhere. – Pogoda dzisiaj jest ładna, pojedźmy gdzieś.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”huge – olbrzymi, ogromny”][vc_column_text]
The building was huge, you could easily get lost in it. – Budynek jest ogromny, mógłbyś się łatwo w nim zgubić.
They throw a huge party yesterday. – Wyprawili wczoraj ogromne przyjęcie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”popular – popularny”][vc_column_text]
Drinking coffee is very popular among the office workers. – Picie kawy jest bardzo popularne wśród pracowników biura.
She could do everything just to get more popular. – Ona byłaby w stanie zrobić wszystko, byle tylko być bardziej popularna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”traditional – tradycyjny”][vc_column_text]
It’s very special traditional dish. – To bardzo wyjątkowe tradycyjne danie.
They live in a traditional model of family. – Żyją w tradycyjnym modelu rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cultural – kulturowy, kulturalny”][vc_column_text]
Cultural differences make it impossible for them to work together. – Kulturowe różnice sprawiają, że to dla nich niemożliwe, by razem pracować.
Did you hear about this cultural event tonight? – Słyszałaś o tym kulturalnym wydarzeniu dziś wieczorem?
[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=” Is it not enjoyable to learn and practise what you learn?” name=”Confucius”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. When someone writes an piece of writing he/she maintains the
  idea of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 2. I need to to thank you for this fantastic read!!
  I definitely loved every bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you post…

 3. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Safari.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 4. Whats up very cool web site!! Guy .. Excellent .. Superb
  .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m satisfied to
  seek out numerous useful info right here in the submit, we want develop extra strategies in this regard,
  thanks for sharing.

  Here is my web site ACV Advanced

 5. You’re so interesting! I do not suppose I’ve read through something like that before.
  So nice to discover somebody with a few original thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!

  Here is my web site: 918kiss 2 demo id

 6. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  my web page: kode trik xe88 (Phoebe)

 7. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by
  him as nobody else know such detailed about my problem.
  You’re wonderful! Thanks!

  Look into my blog post – Niagara XL

 8. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 9. Currently it looks like WordPress is the top blogging
  platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re
  using on your blog?

 10. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting!
  Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.
  I think it’ll improve the value of my website :
  ).

  Look into my web blog … VitaSilkLux

 11. I was curious if you ever thought of changing the page
  layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 12. I loved ass much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an imatience over that yyou wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come futher formerly again since
  exactly the same nearly very often inside caswe you shield this hike.

  Feeel free to visit my website: 토토사이트

 13. My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply
  how much time I had spent for this information! Thanks!

 14. Wonderful blog! Do you have any recommendations for
  aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Bless you!

 15. With havin so much written content do you ever
  run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any ways to help protect against content from being
  stolen? I’d certainly appreciate it.

  Here is my web-site – TestolMax – http://www.hltkd.tw,

 16. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by
  him as nobody else know such detailed about my trouble.

  You’re wonderful! Thanks!

  Here is my blog post wukong333 vip

 17. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community
  will be thankful to you.

 18. Saya telah menjelajah online lebih dari 3 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.

  It’s cukup berharga bagi saya. Menurut pendapat saya ,
  jika semua pemilik situs dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan, net
  akan menjadi lebih berguna dari sebelumnya.

  Have a look at my web blog Joker188 freebet

 19. May I simply just say what a comfort to discover somebody who genuinely knows
  what they’re discussing over the internet. You actually realize how to bring a problem
  to light and make it important. A lot more people should read this and understand
  this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely have the gift.

  My webpage … cara masuk id test greatwall99

 20. Hey there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this web site.

  Have a look at my page – home wukong333 download – xe88-my.com

 21. Howdy! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from
  my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  resolve this issue. If you have any recommendations, please share.

  Cheers!

 22. Excellent article. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this web site.

  Here is my homepage … 918K1Ss Download

 23. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog
  website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear concept

  my web-site … Divine Dynamic Keto (forum.adm-tolka.ru)

 24. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 25. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

  Look into my web site: TechPro Wifi Booster Reviews (librarius.main.jp)

 26. I really love your site.. Great colors & theme. Did you build this site yourself?
  Please reply back as I’m looking to create my very own website and would love to know where you
  got this from or exactly what the theme is called.
  Many thanks!

  my blog post … Keto Hack Review (mpc-install.com)

 27. Great – I should certainly pronounce, impressed with your
  web site. I had no trouble navigating through all tabs
  as well as related information ended up being truly easy to
  do to access. I recently found what I hoped for before you
  know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme .
  a tones way for your customer to communicate.
  Nice task.

  My website; Living Tree CBD Gummies

 28. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it
  can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
  is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Take a look at my homepage … Breeze Box AC

 29. It’s actually a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that you just
  shared this useful information with us. Please keep us up to date like this.
  Thank you for sharing.

  Also visit my homepage – CBD Flow

 30. Hi there! This article could not be written any better! Looking through this post
  reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this.
  I’ll send this article to him. Pretty sure he will have
  a good read. Thank you for sharing!

  Check out my homepage: XTRM Life Keto Pills

 31. I like what you guys are up too. Such smart work
  and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.
  I think it will improve the value of my web site :).

  Feel free to visit my webpage; Pharma Labs Keto

 32. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Many thanks

  my blog post – Zenzi CBD

 33. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular
  one. After all, Yes, it was my choice to read, nonetheless
  I actually believed you’d have something useful to talk about.
  All I hear is a bunch of moaning about something that you could
  possibly fix if you weren’t too busy searching for
  attention.

  Feel free to visit my web blog XTRM Life Keto Ingredients

 34. If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies after that he must be visit this web site and
  be up to date daily.

 35. After looking over a number of the articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog.
  I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and
  will be checking back in the near future. Please check out my website
  too and tell me your opinion.

 36. Thank you for another informative blog. Where else may I get that kind of information written in such an ideal approach?
  I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I’ve been at the
  look out for such information.

 37. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else
  experiencing issues with your blog. It looks like some of the written text on your posts are
  running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them as well? This may be a issue with my browser because I’ve had this
  happen before. Thanks

 38. Superb post however I was wanting to know if you could write
  a litte more on this topic? I’d be very thankful if
  you could elaborate a little bit more. Thank you!

 39. I do agree with all of the ideas you have introduced on your
  post. They are very convincing and will definitely work.

  Nonetheless, the posts are very quick for starters.
  Could you please prolong them a little from next time?

  Thanks for the post.

 40. My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so i
  am just following you. Look forward to looking into your web page again.

 41. Hmm it looks like your website ate my first comment
  (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had
  written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.

  Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 42. What’s up, always i used to check blog posts here in the early
  hours in the daylight, for the reason that i love to gain knowledge
  of more and more.

 43. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Feel free to visit my web blog … Nitro Strive Reviews

 44. Someone necessarily assist to make seriously articles I might
  state. That is the first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the research you made to make this particular post extraordinary.
  Great job!

 45. Hi there, I discovered your site via Google even as looking for a comparable topic,
  your web site got here up, it seems to be good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply turned into
  aware of your blog via Google, and found that it is truly
  informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future.

  Numerous folks can be benefited from your writing.
  Cheers!

  Feel free to visit my webpage Niagara XL Supplement

 46. Howdy just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Check out my web page :: Spark Aura Reviews

 47. I think this is among the so much significant info for me.
  And i am satisfied studying your article. However want
  to commentary on few basic issues, The web site
  style is ideal, the articles is really excellent :D.
  Good process, cheers.

  Also visit my web-site; CoolEdge AC Reviews

 48. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to paintings on. You’ve done an impressive activity
  and our entire neighborhood shall be thankful to you.

  Also visit my web blog Cinagra Rx

 49. Thanks so much regarding giving me personally an update on this theme on your website.
  Please be aware that if a new post becomes available or
  in the event that any variations occur to the current posting, I would consider reading a lot more and
  knowing how to make good using of those methods you share.
  Thanks for your efforts and consideration of people by making this website available.

  Here is my website … Rhino Spark (http://walnut.ut.ac.ir/UserProfile/tabid/43/UserID/692814/Default.aspx)

 50. Nice post. I was checking continuously this blkg and I am impressed!
  Very helpful info speciallly the last part 🙂 I care
  for such information much. I was seeking this
  particular information for a long time. Thank you and good luck.

  My website; Iptv Satış

 51. I need to to thank you for this good read!! I certainly loved every bit
  of it. I have you book marked to check out new stuff you post…

 52. I haqve to thank you for the efforts you have put in penning this blog.

  I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 53. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog
  posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally
  stumbled upon this site. Reading this information So i am satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just
  what I needed. I such a lot certainly will make sure to do not put
  out of your mind this website and provides it a glance on a constant basis.

 54. Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be
  greatly appreciated!

 55. For newest information you have to pay a visit web and on web
  I found this website as a best web site for most up-to-date updates.

 56. I every time used to read piece of writing in news papers but now
  as I am a user of internet therefore from now I am using net for posts, thanks to web.

 57. Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Thanks!

 58. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information much.
  I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 59. Hey would you mind sharing which blog platform you’re
  working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time
  making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 60. Howdy, i read your blog occasionally aand i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot
  of spam remarks? If soo how do yoou protct against
  it, any plugin or anything you ccan suggest? I get so much lately it’s drivinng me mad so any help is very much appreciated.

  Look at my webpage: scuba ne demek

 61. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this
  I have found It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I hope to contribute & help different customers like
  its aided me. Good job.