100 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

zadowoleni ludzie

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”other – inny”][vc_column_text]
Is there any other option? – Czy jest jakaś inna opcja?
The castle is located on the other side of the city. – Zamek jest położony po drugiej stronie miasta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”new – nowy”][vc_column_text]
We met his new girlfriend yesterday. – Spotkaliśmy wczoraj jego nową dziewczynę.
This new invention can have a big impact on industry. – Ten nowy wynalazek może mieć duży wpływ na przemysł.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”good – dobry”][vc_column_text]
Your friend is really good at football. – Twój przyjaciel jest naprawdę dobry w piłkę nożną.
She’s a good and lovely person, she would never hurt anyone. – Ona jest dobrą i kochaną osobą, nigdy by nikogo nie zraniła.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”high – wysoki (używamy zwykle w odniesieniu do rzeczy nieożywionych)”][vc_column_text]
Mount Everest is the highest mountain in the world. – Mount Everest jest najwyższą górą świata.
The temperature in this area is quite high. – Temperatura w tym rejonie jest całkiem wysoka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”old – stary”][vc_column_text]
He says he’s too old to spend time with us. – On mówi, że jest za stary, by spędzać z nami czas.
My old car broke down, so I had to buy a new one. – Mój stary samochód się zepsuł, więc musiałem kupić nowy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”great – wielki, wspaniały”][vc_column_text]
This painting was a great success. – Ten obraz odniósł wielki sukces.
Have you heard a new song of this group? It’s great! – Słyszałeś nową piosenkę tego zespołu? Jest wspaniała!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”big – duży”][vc_column_text]
His new house is really big. – Jego nowy dom jest naprawdę duży.
I can’t waste this big chance. – Nie mogę zmarnować tej wielkiej szansy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”American – amerykański”][vc_column_text]
Have you ever tried American cookies? – Próbowałeś kiedyś amerykańskich ciasteczek?
John is a big fan of American football. – John jest wielkim fanem futbolu amerykańskiego.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”small – mały”][vc_column_text]
This dress is too small for me. – Ta sukienka jest dla mnie za mała.
When I was a small kid, I believed in ghosts. – Kiedy byłem małym dzieckiem, wierzyłem w duchy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”large – duży”][vc_column_text]
Our new flat is large and comfortable. – Nasze nowe mieszkanie jest duże i wygodne.
The large number of people don’t want to vote for him. – Duża grupa ludzi nie chce na niego głosować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”national – narodowy, państwowy”][vc_column_text]
Our national ski jumping team did a great job this year. – Nasza narodowa drużyna skoczków narciarskich wykonała świetną robotę w tym roku.
We must respect our national flag. – Musimy szanować naszą flagę państwową.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”young – młody”][vc_column_text]
She’s too young to handle this! – Ona jest zbyt młoda, by sobie z tym poradzić!
Nowadays, everyone wants to be young and pretty. – Obecnie każdy chce być młody i piękny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”different – inny, różny”][vc_column_text]
She’s different than other girls. – Ona jest inna niż pozostałe dziewczyny.
This time I chose a different route. – Tym razem wybrałem inną trasę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”black – czarny”][vc_column_text]
She always wear black clothes. – Ona zawsze nosi czarne ubrania.
I can’t stand black coffee. – Nie mogę znieść czarnej kawy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”long – długi”][vc_column_text]
Her hair are longer than I thought. – Jej włosy są dłuższe niż się spodziewałem.
I haven’t seen my friends for a very long time. – Nie widziałem moich przyjaciół od bardzo długiego czasu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”little – mały”][vc_column_text]
My brother lives in a little, cosy flat. – Mój brat mieszka w małym, przytulnym mieszkaniu.
Her little sister is so cute! – Jej mała siostra jest tak urocza!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”important – ważny “][vc_column_text]
We can’t simply ignore this issue, it is too important. – Nie możemy po prostu ignorować tej kwestii, ona jest zbyt ważna.
He is one of the most important people in the town. – On jest jedną z najważniejszych osób w mieście.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”political – polityczny”][vc_column_text]
They have totally different political views. – Oni mają zupełnie różne poglądy polityczne.
I hate talking about political topics. – Nie cierpię rozmawiać o politycznych tematach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bad – zły”][vc_column_text]
I can’t sing in choir, because I’m bad at singing. – Nie mogę śpiewać w chórze, bo jestem zły w śpiewaniu.
You need to talk to him, because what he did was really bad. – Musisz z nim porozmawiać, ponieważ to, co zrobił, było bardzo złe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”white – biały”][vc_column_text]
I can’t wait for my wedding, I will be wearing a beautiful white dress. – Nie mogę się doczekać mojego ślubu, będę miała ubrane piękną, białą sukienkę.
White landscape looks beautiful in winter. – Biały krajobraz wygląda pięknie zimą.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”real – prawdziwy, realny”][vc_column_text]
Is it real or am I dreaming? – To jest prawdziwe, czy ja śnię?
That’s a real problem and we have to face it. – To jest prawdziwy problem i my musimy się z nim zmierzyć.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”best – najlepszy”][vc_column_text]
You’re the best friend I ever had. – Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem.
Best wishes from your friends! – Najlepsze życzenia od twoich przyjaciół!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”right – prawy, właściwy, słuszny”][vc_column_text]
I can’t write with my right hand. – Nie umiem pisać moją prawą ręką.
I have to help them, because it’s the right thing to do. – Muszę im pomóc, bo to jest słuszne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”social – społeczny, socjalny, społecznościowy”][vc_column_text]
The government can’t deal with many important social problems. – Rząd nie może poradzić sobie z wieloma ważnymi problemami społecznymi.
Social media are the best solution to gain popularity. – Media społecznościowe są najlepszym rozwiązaniem, by zdobyć popularność.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”only – jedyny”][vc_column_text]
She’s my only daughter. – Ona jest moją jedyną córką.
Is that your only problem? – Czy to twój jedyny problem?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”public – publiczny, państwowy”][vc_column_text]
You can’t smoke in public places now. – Teraz nie możesz palić w publicznych miejscach.
Her children don’t go to public schools. – Jej dzieci nie uczą się w szkołach państwowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sure – pewny”][vc_column_text]
I am sure I saw her yesterday in the library. – Jestem pewny, że widziałem ją wczoraj w bibliotece.
Are you sure when the game starts? – Jesteś pewny, kiedy zaczyna się mecz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”low – niski”][vc_column_text]
She can’t afford a new flat because of her low income. – Ona nie może pozwolić sobie na nowe mieszkanie ze względu na jej niski dochód.
Low temperatures can be very dangerous. – Niskie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”early – wczesny, początkowy”][vc_column_text]
We have lot of common early memories from our childhood. – Mamy dużo wspólnych wczesnych wspomnień z naszego dzieciństwa.
Early computers were as large as a room. – Wczesne (pierwsze) komputery były tak duże jak pokój
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”able – zdolny, będący w stanie”][vc_column_text]
You really think she is able to do something that awful? – Naprawdę myślisz, że ona jest zdolna do zrobienia czegoś tak okropnego?
We’re be able to see The Great Wall of China in a few minutes. – Będziemy w stanie zobaczyć Wielki Mur Chiński za kilka minut.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”human – ludzki”][vc_column_text]
Human body can do more than we think. – Ludzkie ciało może zrobić więcej niż myślimy.
He has human feelings too! – On też ma ludzkie uczucia!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”local – lokalny, miejscowy”][vc_column_text]
We bought several souvenirs in a local shop. – Kupiliśmy kilka pamiątek w lokalnym sklepie.
Can we eat something in this local restaurant? – Możemy coś zjeść w tej lokalnej restauracji?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”late – późny, spóźniony”][vc_column_text]
We ate a romantic dinner in the late evening. – Zjedliśmy romantyczną kolację późnym wieczorem.
I ran the whole way through, but still I came late. – Biegłem przez całą drogę, ale i tak przyszedłem spóźniony.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hard – twardy, trudny”][vc_column_text]
I hit myself against a hard wooden table. – Uderzyłem się w twardy, drewniany stół.
Why is math so hard? – Dlaczego matematyka jest tak trudna?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”major – główny, znaczący”][vc_column_text]
The major social problem these days is lack of responsibility. – Główny problem społeczny w dzisiejszych czasach to brak odpowiedzialności.
His promotion was a major accomplishment. – Jego awans był znaczącym osiągnięciem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”better – lepszy”][vc_column_text]
Luke gets better grades than his brother. – Luke dostaje lepsze oceny niż jego brat.
We’re waiting for a better weather to throw a party. – Czekamy na lepszą pogodę, żeby wyprawić imprezę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”economic – ekonomiczny, opłacalny”][vc_column_text]
My parents love discussing economic and financial issues. – Moi rodzice uwielbiają dyskutować o ekonomicznych i finansowych sprawach.
You have to believe me, this business will be very economic for you. – Musisz mi uwierzyć, ten biznes będzie bardzo opłacalny dla ciebie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”strong – silny”][vc_column_text]
Stop crying, you have to be strong for your children. – Przestań płakać, musisz być silny dla swoich dzieci.
He is very strong, as he goes to the gym four times a week. – On jest bardzo silny, bo chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”possible – możliwy”][vc_column_text]
Is it possible for us to win today? – Czy to możliwe dla nas, żeby dzisiaj zwyciężyć?
I am sorry, but what you’re asking for isn’t possible. – Przykro mi, ale to o co prosisz, nie jest możliwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”whole – cały”][vc_column_text]
Here you can try the best food in the whole world. – Tutaj możesz spróbować najlepszego jedzenia na całym świecie.
We spent whole day together, it was wonderful. – Spędziliśmy razem cały dzień, to było cudowne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”free – wolny, darmowy”][vc_column_text]
They are lots of people around the world, who are not free, slaves for example. – Jest wielu ludzi na świecie, którzy nie są wolni, na przykład niewolnicy.
The company sent free samples to their regular customers. – Firma wysłała darmowe próbki jej stałym klientom.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”military – wojskowy, militarny”][vc_column_text]
He collects military accessories. – On kolekcjonuje militarne akcesoria.
Our country can’t afford paying for their military intervention. – Naszego kraju nie stać na zapłacenie za ich wojskową interwencję.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”true – prawdziwy”][vc_column_text]
She still is hiding her true feelings to him. – Ona wciąż ukrywa jej prawdziwe uczucia do niego.
He turned out to be a true hero. – On okazał się być prawdziwym bohaterem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”federal – federalny”][vc_column_text]
He was sent to the federal prison. – Wysłano go do więzienia federalnego.
Federal policy has always had tremendous power to shape the future. – Polityka federacyjna zawsze miała olbrzymią siłę, by kształtować przyszłość.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”international – międzynarodowy”][vc_column_text]
Our volleyball team has got many successes in international games. – Nasza drużyna siatkarska ma wiele sukcesów w międzynarodowych rozgrywkach.
Did you know, that he won the international competition in playing chess? – Wiedziałeś, że on wygrał międzynarodowy konkurs w graniu w szachy?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”full – pełny”][vc_column_text]
It was hard to move, because the room was full of people. – Ciężko było się przemieszczać, bo pokój był pełen ludzi.
The glass is full, not empty. – Szklanka jest pełna, nie pusta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”special – wyjątkowy, szczególny”][vc_column_text]
This dinner will be very special. – Ten obiad będzie bardzo szczególny.
This dog needs special care and attention. – Ten pies potrzebuje szczególnej opieki i uwagi.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”easy – łatwy”][vc_column_text]
I thought this math test was going to be easy. – Myślałam, że ten test z matematyki będzie łatwy.
It’s very easy to get addicted to your phone. – Jest bardzo łatwe, żeby uzależnić się od swojego telefonu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”clear – przejrzysty, oczywisty, jasny”][vc_column_text]
The water in the ocean was very clear. – Woda w oceanie była bardzo przejrzysta.
Is it clear? – Czy to jasne?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”recent – ostatni, niedawny, najnowszy”][vc_column_text]
Her life was very hard in recent months. – Jej życie było bardzo trudne w ostatnich miesiącach.
They publish recent messages every morning. – Oni publikują najnowsze wiadomości każdego poranka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”certain – pewny, niektórzy”][vc_column_text]
I am certain she is lying. – Jestem pewny, że ona kłamie.
Certain people don’t agree with his opinions, but they stay quiet. – Niektórzy ludzie nie zgadzają się z jego opiniami, ale są cicho.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”personal – osobisty, osobowy”][vc_column_text]
It’s a personal matter, you don’t have to know about it. – To sprawa osobista, nie musicie o niej wiedzieć.
You need to make sure if your personal details are safe. – Musisz się upewnić, czy twoje dane osobowe są bezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwarty”][vc_column_text]
Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.
She watched this beautiful painting with her mouth open. – Oglądała ten piękny obraz z otwartymi ustami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”red – czerwony”][vc_column_text]
He brought her a beautiful red rose. – On przyniósł jej piękną czerwoną różę.
Their faces turned red. They were furious. – Ich twarze zrobiły się czerwone. Byli wściekli.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”difficult – trudny”][vc_column_text]
That’s a difficult question. – To trudne pytanie.
Life is difficult. – Życie jest trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”available – dostępny”][vc_column_text]
Is that product available? – Czy ten produkt jest dostępny?
The number you are trying to reach is currently not available. – Numer, z którym próbuje się połączyć, nie jest obecnie dostępny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”likely – prawdopodobny”][vc_column_text]
It is likely that he won’t pass this exam. – To prawdopodobne, że on nie zda tego egzaminu.
The doctor has explained all the likely causes of the illness. – Doktor wyjaśnił wszystkie prawdopodobne powody choroby.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”short – krótki, niski”][vc_column_text]
This book is very short, you’ll read it quickly. – Ta książka jest bardzo krótka, przeczytasz ją szybko.
Despite being very short person, he’s a good volleyball player. – Pomimo bycia bardzo niską osobą, on jest dobrym siatkarzem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”single – pojedynczy, w stanie wolnym”][vc_column_text]
I booked a single room. – Zarezerwowałam pojedynczy pokój.
I can’t believe he is still single. He is so handsome. – Nie mogę uwierzyć, że on wciąż jest wolny. Jest tak przystojny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”medical – medyczny, lekarski”][vc_column_text]
It’s very hard to get into medical university. – Jest bardzo trudno dostać się na uniwersytet medyczny.
The medical treatment doesn’t work always. – Kuracja lekarska nie zawsze działa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”current – obecny, aktualny”][vc_column_text]
Do you have her current number? – Masz jej aktualny numer?
What is your current job? – Jaki jest twój obecny zawód?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wrong – błędny, zły, niewłaściwy”][vc_column_text]
I knew it was a wrong answer! – Wiedziałem, że to błędna odpowiedź!
Your behaviour is wrong. – Twoje zachowanie jest niewłaściwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”private – osobisty, prywatny”][vc_column_text]
Can I get some private space? – Czy mógłbym dostać trochę przestrzeni osobistej?
These are my private opinions. – To moje prywatne opinie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”past – przeszły, miniony”][vc_column_text]
I can’t believe I have to speak about school in past tense now. – Nie mogę uwierzyć, że teraz muszę mówić o szkole w czasie przeszłym.
The past few weeks were very difficult for us. – Minione kilka tygodni były dla nas bardzo trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”foreign – obcy, zagraniczny”][vc_column_text]
I love learning foreign languages. – Uwielbiam uczyć się obcych języków.
Many foreign people came to visit Poland this year. – Dużo zagranicznych osób przyjechało zwiedzić Polskę w tym roku.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fine – cienki, w porządku”][vc_column_text]
You have fine hair, you have to care about them more. – Masz cienkie włosy, musisz bardziej o nie dbać.
Is it fine for you if we leave now? – Czy to w porządku dla ciebie, jeśli wyjdziemy teraz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”common – wspólny, powszechny”][vc_column_text]
It’s a common tradition in this country. – To jest powszechna tradycja w tym kraju.
They have to find a common language if they want to work together. – Oni muszą znaleźć wspólny język, jeśli chcą razem pracować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”poor – biedny, kiepski”][vc_column_text]
They are poor and can’t afford everything. – Oni są biedni i nie stać ich na wszystko.
I’ve never met such a poor tour guide. – Nigdy nie spotkałem tak kiepskiego przewodnika wycieczek.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”natural – naturalny, normalny”][vc_column_text]
Is it your natural hair colour? – Czy to twój naturalny kolor włosów?
The beach was destroyed by a natural disaster. – Plaża została zniszczona przez katastrofę naturalną.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”significant – zauważalny, znaczący, ważny”][vc_column_text]
I can see a significant change in your company. – Widzę zauważalną zmianę w twojej firmie.
This is a significant day for all of us. – To jest znaczący dzień dla nas wszystkich.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”similar – podobny”][vc_column_text]
His work was very similar to mine. – Jego praca była bardzo podobna do mojej.
Twins are not as similar as people think. – Bliźniaki nie są tak podobni, jak ludziom się wydaje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hot – gorący”][vc_column_text]
The weather is very hot today, so drink much water. – Pogoda dzisiaj jest bardzo gorąca, więc pij dużo wody.
That topic is hot, tell us something about it! – To jest gorący temat, powiedz nam coś o nim!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dead – martwy”][vc_column_text]
She’s dead for ten years. – Ona jest martwa od dziesięciu lat.
The police found a dead body in the river. – Policja znalazła martwe ciało w rzece.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”central – centralny, środkowy, główny”][vc_column_text]
How can I get to the central part of the city? – Jak mogę się dostać do centralnej części miasta?
The central office of the company is there. – Centralne biuro firmy jest tam.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happy – szczęśliwy”][vc_column_text]
I’m so happy to see you. – Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!
She just want to be happy and fulfilled. – Ona po prostu chce być szczęśliwa i spełniona.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serious – poważny”][vc_column_text]
The accident were very serious, but fortunately there were no fatalities. – Wypadek był bardzo poważny, ale na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych.
Are you serious? – Jesteś poważny?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ready – gotowy, przygotowany”][vc_column_text]
Are you ready to go? – Jesteś gotowy do wyjścia?
I believe you’re ready for all unexpected situations. – Wierzę, że jesteś przygotowany na wszystkie nieoczekiwane sytuacje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”simple – łatwy, prosty”][vc_column_text]
It’s not so simple. – To nie takie proste.
Her wedding dress was simple, but beautiful. – Jej suknia ślubna była prosta, ale piękna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”left – lewy, pozostawiony”][vc_column_text]
Can you write with your left hand? – Potrafisz pisać lewą ręką?
We’ve got still some food left in the fridge. – Mam jeszcze zostawione trochę jedzenia w lodówce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”physical – fizyczny, materialny”][vc_column_text]
He suffered from a strong physical pain. – Cierpiał z powodu silnego bólu fizycznego.
Physical goods are not everything that matters. – Dobra materialne to nie wszystko, co się liczy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”general – ogólny, powszechny, główny”][vc_column_text]
They gave us only general informations. – Podali nam tylko ogólne informacje.
He is our general boss. – On jest naszym głównym szefem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”environmental – dotyczący środowiska”][vc_column_text]
She writes books about environmental topics. – Ona pisze książki o tematach dotyczących środowiska.
We have to speak more about environmental problems. – Musimy mówić więcej o problemach dotyczących środowiska.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”financial – finansowy”][vc_column_text]
He has a lot of financial problems, because he lost his job. – On ma dużo finansowych problemów, ponieważ stracił pracę.
This conference focuses on financial issues. – Ta konferencja skupia się na kwestiach finansowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”blue – niebieski, smutny”][vc_column_text]
She has beautiful big blue eyes. – Ona ma piękne, duże, niebieskie oczy.
He was so blue yesterday. – On był tak smutny wczoraj.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”democratic – demokratyczny”][vc_column_text]
Majority of countries in the world are democratic. – Większość krajów na świecie jest demokratyczna.
People there choose their government in democratic election. – Ludzie tam wybierają rząd w demokratycznych wyborach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dark – ciemny”][vc_column_text]
The room was so dark, that she couldn’t see anything. – Pokój był tak ciemny, że nie mogła nic zobaczyć.
She has long dark hair. – Ona ma długie, ciemne włosy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”various – przeróżny, rozmaity”][vc_column_text]
Many various musicians played at the concert. – Wielu rozmaitych muzyków grało na koncercie.
He changed his job for various reasons. – On zmienił pracę z różnych powodów.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”entire – cały, całkowity”][vc_column_text]
They spent entire day at home. – Spędzili cały dzień w domu.
The entire town was decorated with flags. – Całe miasto było udekorowane flagami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”close – bliski”][vc_column_text]
He was very close person to me. – On był bardzo bliską dla mnie osobą.
They live in a close village. – Oni mieszkają w pobliskiej wiosce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”legal – legalny, prawny”][vc_column_text]
Are you sure it’s legal? – Jesteś pewny, że to legalne?
His job is about giving people legal advide. – W jego pracy chodzi o dawanie ludziom porad prawnych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”religious – religijny”][vc_column_text]
My grandfather isn’t very religious. – Mój dziadek nie jest zbyt religijny.
Religious tradition is very important to their family. – Tradycja religijna jest bardzo ważna dla ich rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cold – zimny”][vc_column_text]
It’s so cold outside, take a coat. – Jest bardzo zimno na zewnątrz, weź płaszcz.
I like cold drinks. – Lubię zimne napoje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”final – ostatni, końcowy, ostateczny”][vc_column_text]
The final chapter of the book was full of surprises. – Ostatni rozdział książki był pełen niespodzianek.
Is that your final decision? – To twoja ostateczna decyzja?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”main – główny”][vc_column_text]
His main goal is to earn a fortune. – Jego głównym celem jest zarobić fortune.
The main street is very busy. – Główna ulica jest bardzo ruchliwa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”green – zielony”][vc_column_text]
He wore a nice green shirt. – On miał ubrane ładną zieloną koszulę.
In spring, everything is so green. – Na wiosnę wszystko jest tak zielone.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”nice – miły, przyjemny, ładny”][vc_column_text]
He’s very nice and polite. – On jest bardzo miły i uprzejmy.
The weather is nice today, let’s go somewhere. – Pogoda dzisiaj jest ładna, pojedźmy gdzieś.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”huge – olbrzymi, ogromny”][vc_column_text]
The building was huge, you could easily get lost in it. – Budynek jest ogromny, mógłbyś się łatwo w nim zgubić.
They throw a huge party yesterday. – Wyprawili wczoraj ogromne przyjęcie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”popular – popularny”][vc_column_text]
Drinking coffee is very popular among the office workers. – Picie kawy jest bardzo popularne wśród pracowników biura.
She could do everything just to get more popular. – Ona byłaby w stanie zrobić wszystko, byle tylko być bardziej popularna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”traditional – tradycyjny”][vc_column_text]
It’s very special traditional dish. – To bardzo wyjątkowe tradycyjne danie.
They live in a traditional model of family. – Żyją w tradycyjnym modelu rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cultural – kulturowy, kulturalny”][vc_column_text]
Cultural differences make it impossible for them to work together. – Kulturowe różnice sprawiają, że to dla nich niemożliwe, by razem pracować.
Did you hear about this cultural event tonight? – Słyszałaś o tym kulturalnym wydarzeniu dziś wieczorem?
[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=” Is it not enjoyable to learn and practise what you learn?” name=”Confucius”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. [url=https://mlne-exchenges.com]официальный сайт шахта[/url] – обменять qiwi биткоин, официальный сайт mine exchange

 2. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know
  my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 3. obviously like your web site but you have to take
  a look at the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and I find it very
  troublesome to inform the truth however I will definitely come again again.

 4. casino score
  This is why uninterrupted without permissible online casinos, Bangladeshis can pit oneself against generously on ecumenical gaming platforms.
  However, rather than of waiting as a remedy for the elementary municipal spider’s web casino to acquire an online gambling license, Bangladeshi players can start playing on transpacific platforms right away.
  [url=https://casino-online-bn.site]real online money casino[/url]