100 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

w drodze na lekcje angielskiego

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”be – być”][vc_column_text]

He is stupid. – On jest głupi.

We are funny. – Jesteśmy śmieszni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”have – mieć, posiadać”][vc_column_text]

Have you got a camera? – Czy masz aparat fotograficzny?

That’s all I’ve got to say. – To wszystko, co mam do powiedzenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”do – wykonywać, robić”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek  zechcesz.

Why did you do that? – Dlaczego to zrobiłeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”say – mówić”][vc_column_text]

She said that she was busy. – Ona powiedziała, że jest zajęta.

What did you say? – Co powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”go – iść, pójść”][vc_column_text]

Where are you going? – Gdzie idziesz?

We went to London last spring.– Pojechaliśmy do Londynu zeszłą wiosną.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”can – móc, potrafić”][vc_column_text]

I can help you if you want to. – Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.

I can’t play the piano.  – Nie potrafię grać na pianinie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”get – dostawać, otrzymywać”][vc_column_text]

I got it from my father. – Dostałem to od mojego taty.

Did you get that address, Tom? – Czy dostałeś ten adres, Tom?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”make – robić, produkować”][vc_column_text]

I’ll make us some coffee. – Zrobię nam kawy.

It makes no difference. – To nie robi różnicy

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”know – wiedzieć”][vc_column_text]

I don’t know what’s going on. – Nie wiem, co się dzieje.

How long have you known about it? – Od jak dawna o tym wiesz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”will – będzie”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek zechcesz.

Our party will be great! – Nasza impreza będzie świetna!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”think – myśleć, sądzić, uważać”][vc_column_text]

What do you think about it? – Co o tym sądzisz?

I think it’s very helpful. – Uważam, że to jest bardzo pomocne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”take – brać, zabierać”][vc_column_text]

I’ll take the dog for a walk. – Wezmę psa na spacer.

Did you take an umbrella? – Czy wziąłeś parasolkę?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”see – widzieć “][vc_column_text]

I have never seen such a big watermelon. – Nigdy nie widziałem takiego dużego arbuza.

He stole her wallet, did you see that? – On ukradł jej portfel, widziałeś to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”come – podchodzić, zbliżać się “][vc_column_text]

Come here, please. – Podejdź tutaj, proszę.

Come and look at this! – Podejdź i spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”want – chcieć “][vc_column_text]

Do you want to go home? – Czy chcesz iść do domu?

What do you want from me? – Czego chcesz ode mnie?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”look – patrzeć, oglądać”][vc_column_text]

She is looking at the fish. – Ona patrzy na rybki.

Look at this! – Spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”use – używać, korzystać”][vc_column_text]

I’ve never used this program before. – Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.

Can I use your phone? – Czy mogę użyć twojego telefonu?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”find – znajdować, odkrywać”][vc_column_text]

I can’t find my mobile phone. Did you see it? – Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?

She found him sitting on the floor and singing. – Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”give – dawać, podarować”][vc_column_text]

Give me your hand. – Daj mi rękę.

She gave him the key. – Ona dała mu klucz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”tell – powiedzieć, mówić”][vc_column_text]

I’ll tell you what happened when we get home. – Powiem ci, co się stało, kiedy dojdziemy do domu.

Why didn’t you tell me? – Dlaczego mi nie powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”work – pracować”][vc_column_text]

Where do you work? – Gdzie pracujesz?

I work in a grocery. – Pracuję w sklepie spożywczym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”may – móc”][vc_column_text]

It may rain today. – Dzisiaj może padać.

She may have missed her flight. – Ona mogła spóźnić się na swój samolot.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”should – powinien, powinna, powinno, powinni”][vc_column_text]

You should read more books. – Powinieneś czytać więcej książek.

You should give up smoking. – Powinieneś rzucić palenie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”call – dzwonić”][vc_column_text]

You should call the police. – Powinieneś zadzwonić po policję.

I’ll call you tomorrow. – Zadzwonię do ciebie jutro.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”try – próbować, usiłować”][vc_column_text]

I tried to call you, but the line was busy. – Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.

What are you trying to do? – Co próbujesz zrobić?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ask – pytać, zadawać pytanie”][vc_column_text]

Can I ask you a question? – Czy mogę zadać ci pytanie?

Don’t ask her – she doesn’t know. – Nie pytaj jej – ona nie wie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”need – musieć, potrzebować”][vc_column_text]

I need to buy a pair of trousers. – Muszę kupić spodnie.

I need a beer. – Potrzebuję napić się piwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”feel – doświadczać, odczuwać, doznać, poczuć”][vc_column_text]

I felt the same. – Odczułem to samo.

He felt a pain in his leg. – On poczuł ból w swojej nodze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”become – stawać się”][vc_column_text]

She’s become a beautiful young woman. – Ona stała się piękną młodą kobietą.

Her life has become very difficult. – Jej życie stało się bardzo trudne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”leave – wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać”][vc_column_text]

The best thing for you to do is to leave. – Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.

She hasn’t left her house for 10 years. – Ona nie wyszła z domu od 10 lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”put – postawić, położyć”][vc_column_text]

He put the book on the table. – On położył książkę na stole.

I am going to put her to bed. – Położę ją do łóżka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”mean – mieć na myśli, znaczyć”][vc_column_text]

What do you mean? – Co masz na myśli?

I didn’t mean to hurt you. – Nie chciałem cię zranić.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”keep – trzymać, zatrzymywać, zachowywać”][vc_column_text]

May I keep it? – Mogę to zatrzymać?

You can keep the book. I have another copy. – Możesz zatrzymać tą książkę. Mam jeszcze jedną kopię.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”let – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.

He lets her do whatever she wants. – On pozwala jej robić co tylko ona chce.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”begin – zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać”][vc_column_text]

She began a feminist movement. – Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.

They began their tradition in 1920. – Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”help – pomagać”][vc_column_text]

Could you help me? – Czy mógłbyś mi pomóc?

How can I help you? – W czym mogę pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”talk – rozmawiać”][vc_column_text]

I need to talk to you. – Muszę z tobą porozmawiać.

They were just sitting and talking about the weather. – Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”seem – wydawać się”][vc_column_text]

It seems unlikely that he will come. – Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie..

You seem sad, what’s happened? – Wydajesz się smutny, co się stało?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”turn – odwracać, skręcać, obracać (przedmiot)”][vc_column_text]

Turn the chair around. – Obróć krzesło.

Turn the ring three times, and watch what happens. – Obróć pierścionek trzy razy i patrz, co się stanie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”start – startować, rozpoczynać się, zaczynać się”][vc_column_text]

The festival starts in May. – Festiwal rozpoczyna się w maju.

What time does the match start? – O której godzinie rozpoczyna się mecz? [/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”might – móc, mógłby”][vc_column_text]

He might travel alone, he’s resourceful enough. – On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.

I might do it, but you have to help me. – Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”show – pokazywać, prezentować”][vc_column_text]

I showed her the letter. – Pokazałem jej list.

The airlines showed their new planes. – Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hear – słyszeć, usłyszeć”][vc_column_text]

Sorry, I can’t hear you. – Przepraszam, nie słyszę cię.

Suddenly, she heard a voice outside. – Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”play – bawić się, grać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Dzieci bawią się w ogrodzie.

Can I play with your dog? – Czy mogę pobawić się z twoim psem?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”run – biegać, uciekać”][vc_column_text]

We’ll have to run. – Będziemy musieli biec.

We have to run, he’s going to kill us. – Musimy uciekać, on nas zabije.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”move – przenosić, przesuwać, poruszać”][vc_column_text]

Don’t move the table, please. – Nie przesuwaj proszę stołu.

I moved the flowers into the bedroom. – Przeniosłem kwiaty do sypialni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”like – lubić, podobać się”][vc_column_text]

She likes carrots. – Ona lubi marchewki.

He likes you. – Podobasz mu się.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”live – mieszkać, zamieszkiwać”][vc_column_text]

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

He is living in a big old house. – On mieszka w dużym starym domu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”believe – wierzyć, uwierzyć”][vc_column_text]

I just can’t believe it. – Po prostu nie mogę w to uwierzyć.

Do you really believe that? – Czy naprawdę w to wierzysz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hold – trzymać”][vc_column_text]

Could you hold it for a moment? – Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

Jessica moved up to hold him. – Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bring – przynosić, przywozić”][vc_column_text]

I brought you some clothes. – Przyniosłem ci trochę ubrań.

Could you bring me some more wine? – Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happen – wydarzyć się, zdarzyć się”][vc_column_text]

What happened? – Co się stało?

It happened yesterday evening. – To się wydarzyło wczoraj wieczorem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”must – musieć (coś zrobić)”][vc_column_text]

We must clean our room every day. – Codziennie musimy sprzątać nasz pokój.

Before I go out, I must do my homework. – Zanim wyjdę, muszę zrobić zadanie domowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”write – pisać”][vc_column_text]

Write your name on it. – Napisz na tym swoje nazwisko.

You can write at the table over there. – Możesz pisać przy tamtym stole.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”provide – dostarczać, zaopatrywać, zapewniać”][vc_column_text]

Our materials are provided to us by a local manufacturer. – Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.

The school provides free books for all pupils. – Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sit – siedzieć”][vc_column_text]

I can’t just sit and do nothing. – Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.

He was sitting at his desk. – On siedział przy swoim biurku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stand – stać”][vc_column_text]

The statue stands in the middle of the marketplace. – Posąg stoi na środku rynku.

He stood in the doorway. – On stał w drzwiach.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lose – tracić”][vc_column_text]

I lost my appetite when I saw how they prepare the food. – Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.

We need to go! There’s no time to lose. – Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”pay – płacić”][vc_column_text]

I paid sixty pounds for my MP3 player. – Zapłaciłem sześćdziesiąt funtów za mój odtwarzacz MP3.

He paid his bill and left. – On zapłacił rachunek i wyszedł.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”meet – spotykać, poznawać, spotykać się”][vc_column_text]

What time would you like to meet? – O której godzinie chciałbyś się spotkać?

It’s nice to meet you. – Miło mi cię poznać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”include – włączać, wliczać, zawierać”][vc_column_text]

Everyone was disappointed, myself included. – Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.

The price includes shipping cost. – Cena zawiera koszt przesyłki.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”continue – trwać, utrzymywać się, kontynuować”][vc_column_text]

This cannot continue much longer. – To nie może trwać dłużej.

You should continue dancing – you’re really talented! – Powinieneś kontynuować tańczenie – jesteś naprawdę utalentowany!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”set – umieszczać, stawiać, sytuować”][vc_column_text]

She set the flowers on the table. – Ona postawiła kwiaty na stole.

I set the couch closer to the television. – Postawiłem kanapę bliżej telewizora.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”learn – uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności)”][vc_column_text]

You cannot learn everything at once. – Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.

You need to learn to live with them. – Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”change – zmieniać, odmieniać”][vc_column_text]

You haven’t changed much. – Nie zmieniłeś się zbytnio.

It’ll all change for the better soon. – Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lead – prowadzić”][vc_column_text]

I followed her to see if she would lead me to you. – Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.

She was leading just for some time. – Ona była w czołówce (prowadziła) tylko przez pewien czas.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”understand – rozumieć”][vc_column_text]

I don’t understand – Nie rozumiem.

Oh, now I understand. – Och, teraz rozumiem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”watch – oglądać, obserwować, przyglądać się”][vc_column_text]

Two men in dark coats were watching the house. – Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.

Watch your step, Mark. – Uważaj jak idziesz, Mark.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”follow – iść za, jechać za, podążać za”][vc_column_text]

Follow me! – Podążaj za mną!

Why did you follow me here? – Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stop – zatrzymywać się, stawać”][vc_column_text]

Could you stop here, please? – Mógłbyś się tutaj zatrzymać?

He stopped to admire the view. – On zatrzymał się, aby podziwiać widok.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”create – tworzyć”][vc_column_text]

Some candles and wine created a cosy atmosphere. – Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.

He worked hard, but he created a masterpiece. – On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”speak – mówić (rozmawiać z kimś)”][vc_column_text]

I spoke to him last Friday. – Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.

She hasn’t spoken to Paul yet, but she will ask him about it. – Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”read – czytać”][vc_column_text]

I read about it in a magazine. – Czytałem o tym w czasopiśmie.

I couldn’t even read it properly. – Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”allow – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

He would never allow such a thing! – On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!

Do you think they would allow that? – Myślisz, że pozwoliliby na to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”add – dodawać”][vc_column_text]

Add some more salt. – Dodaj trochę więcej soli.

After a moment, he added, “It fits, you know.” – Po chwili on dodał: “Wiesz, to pasuje”.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”spend – wydawać (pieniądze), spędzać (czas)”][vc_column_text]

How much do you spend on food? – Jak dużo wydajesz na jedzenie?

I like spending my time with you, Josh. – Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”grow – rosnąć”][vc_column_text]

My dog has grown and it is quite big now. – Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.

You’re growing so fast! – Rośniesz tak szybko!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwierać”][vc_column_text]

Can I open the window? – Czy mogę otworzyć okno?

What time do they open tomorrow? – O której oni otwierają jutro?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”walk – chodzić”][vc_column_text]

You’ll have to walk into town. – Będziesz musiał pójść na piechotę do miasta.

She started walking a little faster. – Ona zaczęła iść nieco szybciej.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”win – wygrać, zwyciężyć (np. w wyścigu)”][vc_column_text]

Everyone is sure that we will win this time. – Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.

She won a teddy bear in a lottery. – Ona wygrała pluszowego misia na loterii.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”offer – proponować, oferować”][vc_column_text]

Can I offer you a drink? – Czy mogę ci zaproponować drinka?

A boy offered his seat to a woman. – Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remember – pamiętać”][vc_column_text]

I don’t remember her at all. – Nie pamiętam jej w ogóle.

I remember meeting him once or twice. – Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”love – kochać”][vc_column_text]

I love her so much! – Kocham ją tak bardzo!

You know I love you, don’t you? – Wiesz, że cię kocham, prawda?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”consider – rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę”][vc_column_text]

Did you ever consider that possibility? – Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?

I should have considered that. – Powinienem był wziąć to pod uwagę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”appear – wydawać się, jawić się, wyglądać”][vc_column_text]

Everything, in his eyes, appeared so old. – Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.

I thought it appears quite clear.– Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”buy – kupować”][vc_column_text]

Where can I buy this book? – Gdzie mogę kupić tę książkę?

We bought some apples and oranges. – Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wait – czekać”][vc_column_text]

I can’t wait that long. – Nie mogę czekać tak długo.

Could you wait ten more minutes? – Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serve – podawać, serwować”][vc_column_text]

Breakfast is served from 7 am to 10 am. – Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.

Do you serve crabs? – Czy serwujecie kraby?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”die – umrzeć”][vc_column_text]

He died at the age of 82. – On zmarł w wieku 82 lat.

Four people died in the car accident. – Cztery osoby zginęły w wypadku samochodowym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”send – wysyłać”][vc_column_text]

I sent the letter by airmail. – Wysłałem list pocztą lotniczą.

He sent flowers to his sister in New York. – On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”expect – spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)”][vc_column_text]

They weren’t expecting anybody else to be there. – Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.

She’s expecting a baby. – Ona spodziewa się dziecka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”build – budować”][vc_column_text]

Someone is planning to build a house on that vacant lot. – Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.

He has been building this house for over three years. – On buduje ten dom od ponad trzech lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stay – zostać, zatrzymać się”][vc_column_text]

Please stay in the car. – Proszę zostać w samochodzie.

If I were you I’d stay at home tomorrow night. – Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fall – spadać, upadać”][vc_column_text]

The glass fell from his hand. – Szklanka wypadła mu z ręki.

Jim fell and hit his head. – Jim upadł i uderzył się w głowę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cut – ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać”][vc_column_text]

You can use my scissors to cut the paper. – Możesz użyć moich nożyczek, żeby pociąć papier.

Do these scissors cut well? – Czy te nożyczki dobrze tną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”reach – osiągać”][vc_column_text]

I’ve never been able to reach this level before. – Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.

I finally reached success. – W końcu osiągnęłam sukces.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kill – zabić, zniszczyć”][vc_column_text]

I heard that someone tried to kill our king – is this true? – Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla – czy to prawda?

Your dog killed my shoes! – Twój pies zniszczył moje buty!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remain – pozostawać”][vc_column_text]

He decided to remain at home. – On zdecydował, że zostanie w domu.

The prices remained unchanged. – Ceny pozostały niezmienione.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”would – czasownik modalny do opisywania czyichś zamiarów”][vc_column_text]

He said he would come. – On powiedział, że przyjdzie.

Mary told me she would help me. – Mary mi powiedziała, że mi pomoże.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”could – czas przeszły od can/móc, mógłbyś”][vc_column_text]

Could you please stop talking? – Mógłbyś przestać mówić?

Could you help me? – Mógłbyś mi pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”forget – zapominać”][vc_column_text]

[vc_column_text]

I forgot to buy her a present! – Zapomniałem kupić jej prezent!

She has completely forgotten about her exam. – Zupełnie zapomniała o swoim egzaminie.

[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=”To have another language is to possess a second soul.” name=”Charlemagne”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. If you wish for to take much from this piece of writing then you
  have to apply these methods to your won webpage.

 2. Hello there, I believe your website could possibly be having web browser
  compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it
  looks fine however, if opening in I.E., it has
  some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, excellent website!

  My site … gema calibet

 3. Hi there every one, here every person is sharing these know-how, so it’s pleasant
  to read this web site, and I used to pay a quick visit
  this blog every day.

 4. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some
  of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Also visit my homepage … download game sky777

 5. Hey very cool web site!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
  I am glad to seek out a lot of useful info here in the submit, we need develop more techniques on this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

  Feel free to surf to my blog post love138 download

 6. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading
  it, you’re a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage
  you continue your great work, have a nice day!

  my website :: game online wm casino

 7. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but generally people do not speak about these subjects.

  To the next! Cheers!!

  Here is my web site: 3win8 test Id

 8. Wonderful work! This is the type of info that are supposed to be shared around the net.
  Disgrace on Google for now not positioning this put up upper!
  Come on over and talk over with my website . Thank you =)

  Feel free to visit my webpage … playboy2

 9. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

  My blog post – ok388 download

 10. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work
  so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised
  at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, wonderful blog!

  Visit my blog post :: rollex11 download

 11. First of all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if
  you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any suggestions or hints? Thank
  you!

  my site :: club suncity download android

 12. It’s perfect time to make a few plans for the longer term
  and it is time to be happy. I have read this submit and if
  I may just I wish to recommend you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles relating to this
  article. I want to read even more things about it!

  My web blog; pusay888

 13. Hello there! This post couldn’t be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!

  He always kept talking about this. I most certainly will forward
  this article to him. Pretty sure he’s going to have a very good
  read. Thanks for sharing!

  Feel free to surf to my web-site … sky777 download ios

 14. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

  my web-site – jackpot lpe88

 15. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by
  the way!

  Feel free to surf to my website :: live22 login pc