100 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

w drodze na lekcje angielskiego

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”be – być”][vc_column_text]

He is stupid. – On jest głupi.

We are funny. – Jesteśmy śmieszni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”have – mieć, posiadać”][vc_column_text]

Have you got a camera? – Czy masz aparat fotograficzny?

That’s all I’ve got to say. – To wszystko, co mam do powiedzenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”do – wykonywać, robić”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek  zechcesz.

Why did you do that? – Dlaczego to zrobiłeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”say – mówić”][vc_column_text]

She said that she was busy. – Ona powiedziała, że jest zajęta.

What did you say? – Co powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”go – iść, pójść”][vc_column_text]

Where are you going? – Gdzie idziesz?

We went to London last spring.– Pojechaliśmy do Londynu zeszłą wiosną.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”can – móc, potrafić”][vc_column_text]

I can help you if you want to. – Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.

I can’t play the piano.  – Nie potrafię grać na pianinie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”get – dostawać, otrzymywać”][vc_column_text]

I got it from my father. – Dostałem to od mojego taty.

Did you get that address, Tom? – Czy dostałeś ten adres, Tom?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”make – robić, produkować”][vc_column_text]

I’ll make us some coffee. – Zrobię nam kawy.

It makes no difference. – To nie robi różnicy

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”know – wiedzieć”][vc_column_text]

I don’t know what’s going on. – Nie wiem, co się dzieje.

How long have you known about it? – Od jak dawna o tym wiesz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”will – będzie”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek zechcesz.

Our party will be great! – Nasza impreza będzie świetna!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”think – myśleć, sądzić, uważać”][vc_column_text]

What do you think about it? – Co o tym sądzisz?

I think it’s very helpful. – Uważam, że to jest bardzo pomocne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”take – brać, zabierać”][vc_column_text]

I’ll take the dog for a walk. – Wezmę psa na spacer.

Did you take an umbrella? – Czy wziąłeś parasolkę?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”see – widzieć “][vc_column_text]

I have never seen such a big watermelon. – Nigdy nie widziałem takiego dużego arbuza.

He stole her wallet, did you see that? – On ukradł jej portfel, widziałeś to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”come – podchodzić, zbliżać się “][vc_column_text]

Come here, please. – Podejdź tutaj, proszę.

Come and look at this! – Podejdź i spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”want – chcieć “][vc_column_text]

Do you want to go home? – Czy chcesz iść do domu?

What do you want from me? – Czego chcesz ode mnie?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”look – patrzeć, oglądać”][vc_column_text]

She is looking at the fish. – Ona patrzy na rybki.

Look at this! – Spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”use – używać, korzystać”][vc_column_text]

I’ve never used this program before. – Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.

Can I use your phone? – Czy mogę użyć twojego telefonu?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”find – znajdować, odkrywać”][vc_column_text]

I can’t find my mobile phone. Did you see it? – Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?

She found him sitting on the floor and singing. – Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”give – dawać, podarować”][vc_column_text]

Give me your hand. – Daj mi rękę.

She gave him the key. – Ona dała mu klucz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”tell – powiedzieć, mówić”][vc_column_text]

I’ll tell you what happened when we get home. – Powiem ci, co się stało, kiedy dojdziemy do domu.

Why didn’t you tell me? – Dlaczego mi nie powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”work – pracować”][vc_column_text]

Where do you work? – Gdzie pracujesz?

I work in a grocery. – Pracuję w sklepie spożywczym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”may – móc”][vc_column_text]

It may rain today. – Dzisiaj może padać.

She may have missed her flight. – Ona mogła spóźnić się na swój samolot.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”should – powinien, powinna, powinno, powinni”][vc_column_text]

You should read more books. – Powinieneś czytać więcej książek.

You should give up smoking. – Powinieneś rzucić palenie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”call – dzwonić”][vc_column_text]

You should call the police. – Powinieneś zadzwonić po policję.

I’ll call you tomorrow. – Zadzwonię do ciebie jutro.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”try – próbować, usiłować”][vc_column_text]

I tried to call you, but the line was busy. – Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.

What are you trying to do? – Co próbujesz zrobić?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ask – pytać, zadawać pytanie”][vc_column_text]

Can I ask you a question? – Czy mogę zadać ci pytanie?

Don’t ask her – she doesn’t know. – Nie pytaj jej – ona nie wie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”need – musieć, potrzebować”][vc_column_text]

I need to buy a pair of trousers. – Muszę kupić spodnie.

I need a beer. – Potrzebuję napić się piwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”feel – doświadczać, odczuwać, doznać, poczuć”][vc_column_text]

I felt the same. – Odczułem to samo.

He felt a pain in his leg. – On poczuł ból w swojej nodze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”become – stawać się”][vc_column_text]

She’s become a beautiful young woman. – Ona stała się piękną młodą kobietą.

Her life has become very difficult. – Jej życie stało się bardzo trudne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”leave – wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać”][vc_column_text]

The best thing for you to do is to leave. – Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.

She hasn’t left her house for 10 years. – Ona nie wyszła z domu od 10 lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”put – postawić, położyć”][vc_column_text]

He put the book on the table. – On położył książkę na stole.

I am going to put her to bed. – Położę ją do łóżka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”mean – mieć na myśli, znaczyć”][vc_column_text]

What do you mean? – Co masz na myśli?

I didn’t mean to hurt you. – Nie chciałem cię zranić.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”keep – trzymać, zatrzymywać, zachowywać”][vc_column_text]

May I keep it? – Mogę to zatrzymać?

You can keep the book. I have another copy. – Możesz zatrzymać tą książkę. Mam jeszcze jedną kopię.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”let – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.

He lets her do whatever she wants. – On pozwala jej robić co tylko ona chce.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”begin – zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać”][vc_column_text]

She began a feminist movement. – Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.

They began their tradition in 1920. – Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”help – pomagać”][vc_column_text]

Could you help me? – Czy mógłbyś mi pomóc?

How can I help you? – W czym mogę pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”talk – rozmawiać”][vc_column_text]

I need to talk to you. – Muszę z tobą porozmawiać.

They were just sitting and talking about the weather. – Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”seem – wydawać się”][vc_column_text]

It seems unlikely that he will come. – Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie..

You seem sad, what’s happened? – Wydajesz się smutny, co się stało?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”turn – odwracać, skręcać, obracać (przedmiot)”][vc_column_text]

Turn the chair around. – Obróć krzesło.

Turn the ring three times, and watch what happens. – Obróć pierścionek trzy razy i patrz, co się stanie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”start – startować, rozpoczynać się, zaczynać się”][vc_column_text]

The festival starts in May. – Festiwal rozpoczyna się w maju.

What time does the match start? – O której godzinie rozpoczyna się mecz? [/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”might – móc, mógłby”][vc_column_text]

He might travel alone, he’s resourceful enough. – On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.

I might do it, but you have to help me. – Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”show – pokazywać, prezentować”][vc_column_text]

I showed her the letter. – Pokazałem jej list.

The airlines showed their new planes. – Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hear – słyszeć, usłyszeć”][vc_column_text]

Sorry, I can’t hear you. – Przepraszam, nie słyszę cię.

Suddenly, she heard a voice outside. – Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”play – bawić się, grać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Dzieci bawią się w ogrodzie.

Can I play with your dog? – Czy mogę pobawić się z twoim psem?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”run – biegać, uciekać”][vc_column_text]

We’ll have to run. – Będziemy musieli biec.

We have to run, he’s going to kill us. – Musimy uciekać, on nas zabije.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”move – przenosić, przesuwać, poruszać”][vc_column_text]

Don’t move the table, please. – Nie przesuwaj proszę stołu.

I moved the flowers into the bedroom. – Przeniosłem kwiaty do sypialni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”like – lubić, podobać się”][vc_column_text]

She likes carrots. – Ona lubi marchewki.

He likes you. – Podobasz mu się.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”live – mieszkać, zamieszkiwać”][vc_column_text]

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

He is living in a big old house. – On mieszka w dużym starym domu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”believe – wierzyć, uwierzyć”][vc_column_text]

I just can’t believe it. – Po prostu nie mogę w to uwierzyć.

Do you really believe that? – Czy naprawdę w to wierzysz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hold – trzymać”][vc_column_text]

Could you hold it for a moment? – Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

Jessica moved up to hold him. – Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bring – przynosić, przywozić”][vc_column_text]

I brought you some clothes. – Przyniosłem ci trochę ubrań.

Could you bring me some more wine? – Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happen – wydarzyć się, zdarzyć się”][vc_column_text]

What happened? – Co się stało?

It happened yesterday evening. – To się wydarzyło wczoraj wieczorem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”must – musieć (coś zrobić)”][vc_column_text]

We must clean our room every day. – Codziennie musimy sprzątać nasz pokój.

Before I go out, I must do my homework. – Zanim wyjdę, muszę zrobić zadanie domowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”write – pisać”][vc_column_text]

Write your name on it. – Napisz na tym swoje nazwisko.

You can write at the table over there. – Możesz pisać przy tamtym stole.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”provide – dostarczać, zaopatrywać, zapewniać”][vc_column_text]

Our materials are provided to us by a local manufacturer. – Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.

The school provides free books for all pupils. – Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sit – siedzieć”][vc_column_text]

I can’t just sit and do nothing. – Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.

He was sitting at his desk. – On siedział przy swoim biurku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stand – stać”][vc_column_text]

The statue stands in the middle of the marketplace. – Posąg stoi na środku rynku.

He stood in the doorway. – On stał w drzwiach.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lose – tracić”][vc_column_text]

I lost my appetite when I saw how they prepare the food. – Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.

We need to go! There’s no time to lose. – Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”pay – płacić”][vc_column_text]

I paid sixty pounds for my MP3 player. – Zapłaciłem sześćdziesiąt funtów za mój odtwarzacz MP3.

He paid his bill and left. – On zapłacił rachunek i wyszedł.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”meet – spotykać, poznawać, spotykać się”][vc_column_text]

What time would you like to meet? – O której godzinie chciałbyś się spotkać?

It’s nice to meet you. – Miło mi cię poznać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”include – włączać, wliczać, zawierać”][vc_column_text]

Everyone was disappointed, myself included. – Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.

The price includes shipping cost. – Cena zawiera koszt przesyłki.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”continue – trwać, utrzymywać się, kontynuować”][vc_column_text]

This cannot continue much longer. – To nie może trwać dłużej.

You should continue dancing – you’re really talented! – Powinieneś kontynuować tańczenie – jesteś naprawdę utalentowany!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”set – umieszczać, stawiać, sytuować”][vc_column_text]

She set the flowers on the table. – Ona postawiła kwiaty na stole.

I set the couch closer to the television. – Postawiłem kanapę bliżej telewizora.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”learn – uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności)”][vc_column_text]

You cannot learn everything at once. – Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.

You need to learn to live with them. – Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”change – zmieniać, odmieniać”][vc_column_text]

You haven’t changed much. – Nie zmieniłeś się zbytnio.

It’ll all change for the better soon. – Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lead – prowadzić”][vc_column_text]

I followed her to see if she would lead me to you. – Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.

She was leading just for some time. – Ona była w czołówce (prowadziła) tylko przez pewien czas.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”understand – rozumieć”][vc_column_text]

I don’t understand – Nie rozumiem.

Oh, now I understand. – Och, teraz rozumiem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”watch – oglądać, obserwować, przyglądać się”][vc_column_text]

Two men in dark coats were watching the house. – Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.

Watch your step, Mark. – Uważaj jak idziesz, Mark.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”follow – iść za, jechać za, podążać za”][vc_column_text]

Follow me! – Podążaj za mną!

Why did you follow me here? – Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stop – zatrzymywać się, stawać”][vc_column_text]

Could you stop here, please? – Mógłbyś się tutaj zatrzymać?

He stopped to admire the view. – On zatrzymał się, aby podziwiać widok.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”create – tworzyć”][vc_column_text]

Some candles and wine created a cosy atmosphere. – Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.

He worked hard, but he created a masterpiece. – On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”speak – mówić (rozmawiać z kimś)”][vc_column_text]

I spoke to him last Friday. – Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.

She hasn’t spoken to Paul yet, but she will ask him about it. – Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”read – czytać”][vc_column_text]

I read about it in a magazine. – Czytałem o tym w czasopiśmie.

I couldn’t even read it properly. – Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”allow – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

He would never allow such a thing! – On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!

Do you think they would allow that? – Myślisz, że pozwoliliby na to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”add – dodawać”][vc_column_text]

Add some more salt. – Dodaj trochę więcej soli.

After a moment, he added, “It fits, you know.” – Po chwili on dodał: “Wiesz, to pasuje”.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”spend – wydawać (pieniądze), spędzać (czas)”][vc_column_text]

How much do you spend on food? – Jak dużo wydajesz na jedzenie?

I like spending my time with you, Josh. – Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”grow – rosnąć”][vc_column_text]

My dog has grown and it is quite big now. – Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.

You’re growing so fast! – Rośniesz tak szybko!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwierać”][vc_column_text]

Can I open the window? – Czy mogę otworzyć okno?

What time do they open tomorrow? – O której oni otwierają jutro?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”walk – chodzić”][vc_column_text]

You’ll have to walk into town. – Będziesz musiał pójść na piechotę do miasta.

She started walking a little faster. – Ona zaczęła iść nieco szybciej.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”win – wygrać, zwyciężyć (np. w wyścigu)”][vc_column_text]

Everyone is sure that we will win this time. – Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.

She won a teddy bear in a lottery. – Ona wygrała pluszowego misia na loterii.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”offer – proponować, oferować”][vc_column_text]

Can I offer you a drink? – Czy mogę ci zaproponować drinka?

A boy offered his seat to a woman. – Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remember – pamiętać”][vc_column_text]

I don’t remember her at all. – Nie pamiętam jej w ogóle.

I remember meeting him once or twice. – Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”love – kochać”][vc_column_text]

I love her so much! – Kocham ją tak bardzo!

You know I love you, don’t you? – Wiesz, że cię kocham, prawda?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”consider – rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę”][vc_column_text]

Did you ever consider that possibility? – Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?

I should have considered that. – Powinienem był wziąć to pod uwagę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”appear – wydawać się, jawić się, wyglądać”][vc_column_text]

Everything, in his eyes, appeared so old. – Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.

I thought it appears quite clear.– Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”buy – kupować”][vc_column_text]

Where can I buy this book? – Gdzie mogę kupić tę książkę?

We bought some apples and oranges. – Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wait – czekać”][vc_column_text]

I can’t wait that long. – Nie mogę czekać tak długo.

Could you wait ten more minutes? – Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serve – podawać, serwować”][vc_column_text]

Breakfast is served from 7 am to 10 am. – Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.

Do you serve crabs? – Czy serwujecie kraby?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”die – umrzeć”][vc_column_text]

He died at the age of 82. – On zmarł w wieku 82 lat.

Four people died in the car accident. – Cztery osoby zginęły w wypadku samochodowym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”send – wysyłać”][vc_column_text]

I sent the letter by airmail. – Wysłałem list pocztą lotniczą.

He sent flowers to his sister in New York. – On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”expect – spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)”][vc_column_text]

They weren’t expecting anybody else to be there. – Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.

She’s expecting a baby. – Ona spodziewa się dziecka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”build – budować”][vc_column_text]

Someone is planning to build a house on that vacant lot. – Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.

He has been building this house for over three years. – On buduje ten dom od ponad trzech lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stay – zostać, zatrzymać się”][vc_column_text]

Please stay in the car. – Proszę zostać w samochodzie.

If I were you I’d stay at home tomorrow night. – Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fall – spadać, upadać”][vc_column_text]

The glass fell from his hand. – Szklanka wypadła mu z ręki.

Jim fell and hit his head. – Jim upadł i uderzył się w głowę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cut – ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać”][vc_column_text]

You can use my scissors to cut the paper. – Możesz użyć moich nożyczek, żeby pociąć papier.

Do these scissors cut well? – Czy te nożyczki dobrze tną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”reach – osiągać”][vc_column_text]

I’ve never been able to reach this level before. – Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.

I finally reached success. – W końcu osiągnęłam sukces.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kill – zabić, zniszczyć”][vc_column_text]

I heard that someone tried to kill our king – is this true? – Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla – czy to prawda?

Your dog killed my shoes! – Twój pies zniszczył moje buty!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remain – pozostawać”][vc_column_text]

He decided to remain at home. – On zdecydował, że zostanie w domu.

The prices remained unchanged. – Ceny pozostały niezmienione.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”would – czasownik modalny do opisywania czyichś zamiarów”][vc_column_text]

He said he would come. – On powiedział, że przyjdzie.

Mary told me she would help me. – Mary mi powiedziała, że mi pomoże.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”could – czas przeszły od can/móc, mógłbyś”][vc_column_text]

Could you please stop talking? – Mógłbyś przestać mówić?

Could you help me? – Mógłbyś mi pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”forget – zapominać”][vc_column_text]

[vc_column_text]

I forgot to buy her a present! – Zapomniałem kupić jej prezent!

She has completely forgotten about her exam. – Zupełnie zapomniała o swoim egzaminie.

[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=”To have another language is to possess a second soul.” name=”Charlemagne”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room
  mate! He always kept talking about this. I will
  forward this write-up to him. Fairly certain he will have a
  good read. Thanks for sharing!

 2. Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s website link on your page at appropriate
  place and other person will also do same for you.

 3. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous
  room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 4. I was curious if you ever considered changing the structure of
  your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 5. I think this is among the most vital information for
  me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things,
  The web site style is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 6. It’s perfect time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I have read this submit and if I
  could I wish to recommend you few fascinating issues
  or tips. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I desire to read more issues about it!

 7. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert
  that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently rapidly.

 8. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I want to
  suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring
  to this article. I wish to read more things
  about it!

 9. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since
  i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide other people.

 10. Great blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Thanks!

 11. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone
  else experiencing issues with your blog. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know if this is
  happening to them too? This may be a issue with my internet
  browser because I’ve had this happen before.
  Kudos

 12. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and set
  up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

 13. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all
  is needed to get setup? I’m assuming having a blog like
  yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so
  I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 14. Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for
  a weblog site? The account aided me a applicable deal.
  I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant clear idea

 15. Hello there! I know this is kinda off topic however ,
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site addresses a lot of the same subjects as yours
  and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from
  you! Fantastic blog by the way!

 16. Heya! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does running a well-established website like yours require a lot of work?
  I am completely new to writing a blog however I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog
  owners. Appreciate it!

 17. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very
  own website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named.

  Appreciate it!

 18. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, excellent blog!

 19. Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you provide.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to
  my Google account.

 20. Right here is the perfect webpage for anybody who really wants to find out about this topic.

  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for years.
  Great stuff, just great!

 21. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes
  which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Exceptional work!

 22. Hi there very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I’m glad to seek out so many useful information right here within the put
  up, we need develop more techniques on this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

 23. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails
  with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?
  Thanks!

 24. Magnificent goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you are just too fantastic.

  I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.

 25. Hi my family member! I wish to say that this article
  is awesome, nice written and include approximately all vital infos.

  I’d like to see more posts like this .

 26. I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you
  guys to our blogroll.

 27. Hi! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in exchanging links or maybe
  guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a
  lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly
  benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 28. I’m more than happy to uncover this site. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely savored every part of it and I have you book marked to check out new stuff in your
  web site.

 29. Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 30. I am really impressed with your writing skills as smartly as with the layout in your weblog.
  Is this a paid subject or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing,
  it is uncommon to peer a great blog like this one these days..

 31. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 32. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such info
  much. I was looking for this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 33. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted
  to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the outstanding work!

 34. Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the
  favor?.I’m attempting to find issues to improve my site!I
  assume its ok to make use of a few of your ideas!!

 35. I was recommended this blog through my cousin. I’m no longer positive whether this submit is written through him as no one else realize such designated about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 36. May I simply say what a comfort to find someone who actually knows what they are talking
  about online. You definitely understand how to bring a problem
  to light and make it important. More people really need to look at this and understand this side
  of your story. It’s surprising you are not more popular because you surely possess the gift.

 37. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this
  hike.

 38. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that
  “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you have done a awesome
  job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet
  explorer. Superb Blog!

 39. Hey would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m
  having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 40. I’m not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for fantastic info I was looking for this
  info for my mission.

 41. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several
  websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there
  a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help
  would be really appreciated!

 42. Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with a free
  platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out
  there that I’m totally overwhelmed .. Any recommendations?

  Kudos!

 43. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes that will make the most important changes.
  Thanks for sharing!

 44. Great blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get
  opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate
  it!

 45. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to fresh
  updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

 46. Nice post. I was checking continuously this blog and I
  am impressed! Extremely useful info specifically
  the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this certain info for a very long time.
  Thank you and good luck.

 47. We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely
  what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you
  personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a
  few of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!

 48. I am now not certain the place you’re getting your information, however good topic.
  I needs to spend some time learning much more or working out more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this information for my
  mission.

 49. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 50. Tidak ada salahnya jika kamu berhasil mendapat aspek konsultasi lebih tepat dari permainan slot online terpercaya.
  Itulah sebabnya agen on-line judi slot DewiSport mendapatkan gelar terpercaya.
  Ketentuan lainnya adalah berhenti mengelola agen judi yang telah Anda pilih untuk bermain slot on-line.
  Langkah tepat perlu kalian ambil saat akan bermain Microgaming slot free bonus spin. The merchants offer incentives like free texts and discuss time, cashbacks and discounts on these deals
  too. Parking Slot is a free on-line sport provided by Lagged.
  However, there are nonetheless rather a lot of people that complain in regards to the parking and that unavailability of
  parking spots for these travellers who carry in their vehicles with them when they
  choose to journey by air. There would Different regions that are shifting you will settle
  for it internet futile. There are several parts to the editor which we’ll talk about as they’re first encountered.
  Once we undergo different options for finding non-public
  tuition, we get to know that we require imparting specialized
  educating answer to the ward, if they are weak in any particular subject.
  We ought to be hearing extra in the coming weeks, permitting us to slim
  down a possible event date and get more concrete info on the merchandise that we’ll see.

 51. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.

  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Outstanding blog and great design.

 52. Useful information. Lucky me I discovered your website accidentally,
  and I’m surprised why this coincidence didn’t came about earlier!
  I bookmarked it.

 53. Berbagai bonus permainan slot joker123 disebabkan oleh persaingan yang ketat antara penyedia
  perjudian. Dengan berbagai tampilan terbaik dari provider yang akan menghibur anda dalam bermain, Itulah alasan mengapa penjudi
  Indonesia semakin mencari TTG. Terdapat tak kurang dari
  10 supplier slot online didunia yang sudah bekerja sama dengan Papi188.
  Mungkin sebagiana besar dari para pembaca tidak tahu tentang apa itu bonus referral dan gimana
  cara menggunakannya, maka dari itu disini akan kami jelaskan kepada kalian semua lewat rangkuman kali ini.
  Tapi itu tidak semua. Semua permain slot online yang kami sediakan dapat
  dimainkan dengan guess kecil dan bet rendah. Disini kami akan bagikan trik untuk menang cepat dalam permainan tersebut.
  Karena sekarang siapapun bisa memainkannya secara on-line hanya dalam
  genggaman. Kalian bisa bermain melalui salah satu daftar situs
  judi slot online terpercaya 2021 di Indonesia seperti Gadunslot dengan mudah.
  Slot tembak ikan permainan yang menjadikan Anda berperan sebagai pemburu ikan untuk memenangan harta karun berbentuk mendali.

 54. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, excellent blog!

 55. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you taking
  the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending a significant
  amount of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 56. Mesmerizing sensible telephones out there in recent years.
  In fact, HTC is continually loading the market with its smart telephones without leaving
  any area for its rivals. HTC Desire HD has currently stepped into the market with
  the help of various HTC Desire HD offers supplied by several major service
  providers. These offers could be checked out very easily through on-line web portals.

  All of them help a person in a speedy net usage. If you’re search these online, this publish could enable you.

  Note that an entry might include a non-zero worth without being a balance set member.
  Being 3G community appropriate handset, Samsung Galaxy Armani additionally
  amuse with the ease of accessing internet connectivity through excessive velocity information bearer services like GPRS, EDGE, HSDPA and HSUPA.
  The Super AMOLED touchscreen of 4.0 inches show has a resolution of 480 x 800 pixels is
  integrated with all the required amenities of ease of navigation. Devoted Camera :
  It has a superior high quality digicam of 8 MP camera with a very good display decision of
  3264 x 2448 pixels.

 57. Do you mind if I quote a few of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Appreciate
  it!

 58. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 59. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if
  you get a lot of spam remarks? If so how do you stop
  it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so
  any support is very much appreciated.

 60. This consists of the DMP-BDT110 mannequin. The mannequin has two buttons
  found on the highest for power. This handheld online recreation console reflects clamshell style which
  just likes online recreation boy advance sp carrying two liquid
  crystal show screens. 10. Try not to e book issues upfront.
  The best one, although outrageously overpriced, is the Plum e book.

  You’ll be able to just book a services or products
  anytime. HTC Wildfire S deals might be supplied after the launch of this gadget
  by means of numerous service providers within the UK together with O2, Orange,
  Vodafone, Three etc. They will be accessible online by contract, pay as you go and Sim free deals.
  Pay as you go phones and Sim free deals will even present the gadget at relatively higher costs
  without any contract providing flexibility to pick out a community provider in response to buyer’s selection and requirements.

  Social community is mostly a phrase which is extensively utilized in comparison with
  social networking.

 61. 4. Bonus rutin yang diterima setiap hari atau rollingan mingguan tergantung dari nilai modal
  pemain saat menjalani proses permainan game
  slot on-line. 1. Masuk di halaman penting net judi Joker Slot 123, mencari tombol log in atau masuk.
  Not solely does this author focus on career recommendation, you too can take a
  look at his latest web site on simple methods to transform AVI to
  MOV with AVI to MOV converter which additionally helps people discover the
  very best AVI to MOV converter available on the market.
  Added myself to the list of people who can examine what
  version of Mush-z someone is operating. Added a quantity toggle management for battle music (Korgak) Configuration Updates:
  – Added wholist option to show a condensed who list (also see new alias updates) Config chist now toggles including your individual channel tells to the historical past buffer which
  ought to assist clear up some confusion. When turned on mush-s will show a plus symbol.
  Filter spells will nonetheless gag all chain messages, but those that nonetheless need
  to see it hit themselves or mobs but do not want to see it hit teams can use misc.

 62. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit,
  but instead of that, this is magnificent blog. A great read.

  I will certainly be back.

 63. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly
  donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to fresh updates
  and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 64. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by
  him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

 65. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield
  this increase.

 66. There are all sorts of tokens right here, which may help
  one collect excessive prices by landing them on the correct places on display.
  Catch-up web page might be unfolded into three pages
  further, they are channels, Tv exhibits, and motion pictures.
  There can also be an autoplay button, so you may feel like a god as you place your ft
  up and watch the reels spin on their very own. On the
  best facet of the slot is the Spin snap that looks like two arrows.
  The Gates of Olympus slot comes packed with a 6×5 grid, four multiplier
  symbols that can take a random worth from 2x to 500x, and a Free Spins mode during which every multiplier that
  lands in a successful spin is added to the entire multiplier.
  In line with gamers’ opinions, no less than three spins out of ten could have certain prize options.
  Along with huge in-built reminiscence you will also find Micro SD memory Card slot
  on this handset which you can use to extend its reminiscence as much as 32 GB.
  It is important that you find about building codes to
  ensure you will be in compliance earlier than you
  begin the mission. If your three cards all match fits, you will win the jackpot which that go well
  with represents.

 67. I am now not positive the place you are getting your information, however good topic.

  I needs to spend a while learning more or working out more.
  Thanks for magnificent info I used to be on the lookout
  for this info for my mission.

 68. If you want to make your mobile phone as a perfect gadget that may carry so
  much of knowledge then HTC Desire S is one of the best suited as it provides a card slot of 32
  GB. Then you definitely simply pop the card within the back of your DS and switch
  it on. Internal reminiscence of this cell phone has capability of 512 MB which can be expanded with the assistance of micro SD card slot.

  You may take the advantage of their service throughout 24 hours of
  the day. Permainan slot on-line kini bisa dijalankan dengan aman tanpa kendala dengan pelayanan customer service 24 jam.
  Dengan bermain setiap hari, kamu akan bisa menambah pengalaman kamu lebih cepat.
  Dengan ideas ini, peluang Anda untuk menang jauh lebih besar.

  Inilah beberapa trik untuk menang slot on-line yang bisa kamu gunakan dengan sebaik mungkin. Sebelum kamu bisa mendapatkan kemenangan, sebaiknya kamu menambah pengalaman kamu lebih banyak lagi.

 69. Situs online poker adalah website game judi poker berbasis online terbaik yang dapat mempermudah kalian dalam memuaskan kalian untuk bermain game judi poker online
  terbaik yang kini sedang booming. Game judi poker berbasis online android ini adalah permainan judi kartu yang
  cukup mengasyikan serta menarik. Kalian dapat bermain game judi poker online terbaik dengan cara mengunjungi laman judi online poker yang sekarang
  banyak disediakan oleh pihak game judi poker online untuk kalian dalam
  permainan. Untuk bermain game judi poker online di telepon pintar
  android, kalian diwajibkan untuk berdaya upaya mengenai strategi dalam permainan ataupun kombinasi kartu di tiap putaran permainan yang
  dihadirkan. Game judi poker online ini ialah permainan judi
  dengan klasifikasi yang sangat sulit dari pada game
  judi online lainnya yang terkesan simple dari permainannya dan kebanyakan mengandalkan keberuntungan dari tiap pemain saja.
  Dengan bermain game judi poker online, kalian dapat dapatkan manfaat yang baik, salah
  satunya ialah otak kalian akan bekerja dengan bagus
  dan berdaya upaya dengan bagus karena permainan poker online mewajibkan kalian untuk berdaya upaya.

 70. Thanks for any other informative website. Where else could I am
  getting that kind of information written in such a perfect way?
  I’ve a mission that I am simply now working
  on, and I have been at the look out for such info.

 71. The newer SGS-Thomson half numbers are M48T02-200PC1 for the 200ns M48T02, M48T08-100PC1 for the 100ns M48T08.
  The Mouser inventory numbers as of 1995 are slighly completely different than the usual part
  numbers and are as follows: SGS-Thomson part Mouser stock number velocity capacity M48T02-200PC1 511-M48T0220PC1 200ns 2kB M48T02-150PC1 511-M48T0215PC1 150ns 2kB M48T02-120PC1 511-M48T0212PC1 120ns 2kB M48T08-150PC1 511-M48T0815PC1 150ns
  8kB M48T08-100PC1 511-M48T0810PC1 100ns 8kB M48T59Y-70PC1 511-M48T59Y70PC1 70ns 8kB As of Oct 1995, the
  prices for these chips from Mouser range from US$16.00-23.12.
  Note that a quantity of people have reported problems using the 150ns chips in SS2/IPX
  machines (but 200ns or 120ns works just wonderful).
  My experience is that these chips do not work correctly in the following machines: 3/80,
  SS2, IPX (they fail Post, however otherwise appear Ok). IPC.
  I do not know whether the Dallas chips work correctly
  in the following: SLC, ELC. Dallas Semicondutor makes a clone of the SGS-Thomson M48T02 chips,
  the DS1642. Part number for the M48T02 is 73-712-06 (half title in catalogue: M48T02B-15/ST).
  Attaching a brand new battery onto an current M48T02 My take on this process is that it
  isn’t worth trying to save lots of the US$20 it will take to
  purchase a new M48T02.

 72. That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise info… Thanks for sharing
  this one. A must read article!

 73. Please let me know if you’re looking for a author for
  your site. You have some really good posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to
  write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Regards!

 74. I’m not sure why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 75. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise a few technical points using this site,
  since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your web hosting
  is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your
  high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much
  more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 76. We absolutely love your blog and find a lot of your
  post’s to be exactly what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of
  the subjects you write concerning here. Again, awesome blog!

 77. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a developer to create your theme? Outstanding work!

 78. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 79. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring
  on other sites? I have a blog centered on the same
  information you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send
  me an e-mail.

 80. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 81. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, very good blog!

 82. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.

 83. Majority of Android smartphones are manufactured with 5 inch screens
  or up which provide extra convenience to the user when viewing displays, looking or just watching videos.
  • Rewards might be shaped and designed in line with your convenience with
  out having to provide an excessive amount of away.
  Maximum of one Power Gt1 per system might be put in. GET
  FIRST UDB IN SYSTEM GETUI2: CAMN T1,UNIHID(U) ;
  THIS ONE ALREADY IN USE? Contact us if you’d like to use it in another context.
  When you dance effectively and look too good
  then you possibly can switch where you need because clubs need more ladies.

  The second choice known as ‘Multimedia.’ With this option you
  may retailer and listen to MP3′s and also watch movies which are in. Pc-compatibles store every byte in essential memory with
  an associated check bit, or “parity bit.” That’s why
  you add reminiscence in multiples of nine
  bits. Rather than taking photos and achieving them developed in a retailer or printing them in your individual residence,
  pictures from the digital camera could be printed by on-line businesses.
  Add features to enhance the system.

 84. What i do not realize is in reality how you are not actually much more neatly-preferred
  than you may be right now. You are very intelligent. You already
  know therefore significantly in relation to this topic, made me personally imagine it from so many numerous angles.

  Its like women and men are not interested until it’s something to do with Lady gaga!
  Your individual stuffs nice. At all times maintain it up!

 85. An impressive share! I’ve just forwarded
  this onto a colleague who has been doing a little research on this.
  And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your web page.

 86. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is
  excellent, let alone the content!

 87. Hey there! I know this is kind of off topic but I
  was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform
  as yours and I’m having problems finding one? Thanks
  a lot!

 88. I blog quite often and I genuinely appreciate your content.
  This article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for
  new information about once per week. I subscribed to
  your Feed too.

 89. Excellent goods from you, man. I have consider your stuff previous to and
  you are just extremely excellent. I really like what you
  have received here, certainly like what you’re stating
  and the best way by which you assert it. You’re making it entertaining and you still care for to keep
  it wise. I can not wait to read much more from you. That is really a great web site.

 90. Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post
  is just spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 91. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering
  if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it,
  any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving
  me mad so any assistance is very much appreciated.

 92. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. However think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips,
  this site could certainly be one of the very best in its field.
  Great blog!

 93. I got this web page from my friend who informed me concerning this web page and now
  this time I am browsing this web site and reading very informative
  articles or reviews here.

 94. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know
  my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.

 95. I don’t even know the way I finished up right here, however I assumed this post used
  to be good. I do not understand who you are but certainly you’re going to a well-known blogger in the event you are not already.
  Cheers!

 96. I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems
  with your site. It seems like some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if
  this is happening to them too? This could be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 97. A free click and collect service can also be out there with a £40 minimum spend.
  Your click on and acquire slot is no longer
  out there. Permainan slot on-line kini bisa dijalankan dengan aman tanpa kendala dengan pelayanan customer support 24 jam.
  Jika mau mencari dan melakukan penelitian dengan cermat, situs yang mudah dimenangkan itu pasti
  akan mudah didapatkan. Siapa yang tidak mengenal permainan Daftar 10 Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021 Gampang Menang dari LIGATEMPO sebuah video games judi slot online indonesia paling populer
  di semua kalangan. This app definitely ought to be
  given high slot in any high apps survey. There have been a tremendous enhance in number of android
  users in right this moment’s world and along with these android
  units, the pressure of compatible and efficient apps have additionally increased.
  2. We live in a world where English language is an indispensible a part of our life.

  We continuously use it in our day by day life at
  almost each sphere of life.

 98. Greetings! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share. Thanks!

 99. What i do not realize is actually how you are no longer really a
  lot more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent.
  You know therefore significantly relating to this topic, made me individually
  consider it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to
  be interested unless it’s one thing to do with Lady gaga!
  Your personal stuffs great. At all times take care of it up!

 100. But what if they are walking in the road or shopping for food at the supermarket, but need
  to check the online scheduler standing to be able to avoid standing their
  patients up? As a normal rule, the amount of reminiscence you will need is dependent upon the functions you will be using.
  The dimensions of your hard drive depends upon how much
  knowledge you want to retailer. Nowadays, some laptops provide DVD-rewritable drives that can retailer as much as 4.7 GB.
  But in the event you don’t need to retailer big files, go for
  the inexpensive CD-ROM drive. This way, you possibly can remind you patients and prospective patients that your apply is dwell and kicking and that you are always there if you want them.
  They are one of the best builders out there in the mean time,
  creating some of the most effective online slots you will discover.

  Good quality original content material about your particular area of interest
  will in all probability be one subject that is probably
  that will help you ascend the particular search outcomes in addition to preserve all of the ache endured by numerous web websites contained in the panda and penguin improvements rolled out
  via Google every once in awhile.

 101. Do you have a spam issue on this blog; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with others, why not shoot me
  an e-mail if interested.

 102. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it
  😉 I am going to revisit yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you
  be rich and continue to guide others.

 103. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the
  nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I stumbled across this during
  my search for something concerning this.

 104. Hello fantastic blog! Does running a blog like this require
  a large amount of work? I have absolutely no expertise in programming but I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyway, should you have any suggestions
  or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic however I simply had to ask.
  Thanks a lot!

 105. I think this is one of the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things,
  The website style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 106. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4
  emails with the same comment. There has to
  be a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 107. you are actually a just right webmaster. The web site
  loading velocity is incredible. It kind of feels that
  you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork.
  you’ve done a wonderful job on this subject!

 108. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 109. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 110. Judi Slot awalnya disampaikan pada tahun 1895. Orang pertama yang membikin permainan slot adalah
  Charles Fey di San Fransico Amerika, ia membikin mesin slot yang awalnya dengan memakai cetakan besi yang cuma memiliki 3 buah
  roll yang memiliki gambar wajik, hati, serta sekop. Permainan slot ini segera mendunia hingga dikenal oleh tiap-tiap belahan dunia.

  Dan pada tahun 1970 mesin ini segera diwujudkan secara masal, sesudah menjelang jaman modern pada tahun 1980-an dunia maya mulai dikenal oleh dunia, dan beragam
  programmer mulai membikin permainan slot ini dengan cara online, hal itu
  disambut berbahagia oleh mereka para penjudi terlebih bagi mereka
  yang tidak dapat bermain di casino secara seketika.

 111. It’s actually a nice and useful piece of info. I
  am glad that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for
  sharing.

 112. Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website addresses a lot of the same topics as yours and
  I think we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 113. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just excellent
  and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a
  million and please continue the gratifying work.

 114. Tapi sebelum bisa mencoba trik ini, kamu harus
  mempunyai ID dari agen slot terpercaya ya. Saat sebelum
  masuk kedalam ulasan yang lebih rinci kedalam inti
  postingan ini, kami hendak mengajak kamu bermain recreation judi slot
  online ini di Agen Situs Judi SLot Online Terbesar Serta Terlengkap di
  indonesia serta nyaris memahami asia tenggara ini.
  Biasa nya apabila kamu tidak memasangkan taruhan cocok dengan minimun taruhan nya itu hingga bonus jackpot
  nya pula tidak hendak aktif. Kamu pula wajib memandang recreation di mana denominasi angsuran terendah merupakan 10 ribu, namun sport sedang membolehkan Kamu buat
  membela jackpot. Bila Kamu senang essential slot duit jelas online buat membela jackpot,
  perihal awal yang wajib dicoba merupakan mempelajari net judi.
  Tentu orang orang yang baru bermain game judi slot online masi penasaran serta merasa kebigungan serta berfikir gimana metode memperoleh jackpot dalam bermain sport judi slot on-line ini, kami
  hendak bantu kamu buat menguasai metode triknya. Selain itu agak
  hindari juga bermain terlalu lama di akhir pekan, hari terbaik
  untuk berburu jackpot adalah di pertengahan minggu seperti pada hari rabu dan juga kamis.

  Selain itu ada baiknya kamu untuk memilih agen yang situs mereka
  tidak terblokir, sehingga kamu bisa lebih lancar
  dalam bermain tanpa harus menggunakan VPN .

 115. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to
  browse your blog on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how
  fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, amazing blog!

 116. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for
  to keep it wise. I cant wait to read far more from you.
  This is really a terrific website.

 117. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed while people think
  about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 118. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 119. Have you ever thought about publishing an ebook or
  guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 120. We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful info to work on. You have done a formidable activity and
  our entire group will probably be grateful to you.

 121. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 122. Itu permainan yang baik. Saya sungguh-sungguh bahagia
  memainkan game ini. Tahapan pertama kelihatan hebat dan permainan mengalir dengan cukup lancar.
  Secara keseluruhan, ia mempunyai beberapa konsep hebat dan implementasi hebat dari desain game.
  Tetapi, itu agak gampang, aku mau ada semacam slider kesusahan. Ngl, peta kedua agak eh nampak, tapi sepertinya ok.
  Peta pertama pasti lebih baik. Tak yakin kenapa orang mengatakan pemodel 3D
  mesti sungguh-sungguh ganteng. Tak ada bukti dalam permainan untuk
  menunjang hal itu, jadi aku tak dapat benar-benar mempercayainya hingga aku memperhatikan sebagian sumber terverifikasi
  yang mengkonfirmasi kebenarannya. Secara keseluruhan 9/10.

 123. Thank you, I’ve just been looking for information about this topic
  for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far.
  However, what in regards to the bottom line? Are you positive
  concerning the supply?

 124. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Very helpful information specifically the last phase :
  ) I care for such information a lot. I used to be seeking this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 125. hi!,I like your writing very much! proportion we
  keep up a correspondence extra approximately
  your post on AOL? I require an expert in this house to unravel my
  problem. May be that’s you! Having a look ahead to look you.

 126. I think that what you posted made a bunch of sense.

  However, think on this, suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what
  if you added a title that makes people desire more?

  I mean 100 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim –
  Angielski dla Każdego Online is a little boring.

  You ought to peek at Yahoo’s front page and note how they write post titles to grab viewers interested.
  You might add a related video or a related picture or two to grab readers interested about everything’ve
  written. In my opinion, it could bring your blog a little bit more interesting.

 127. Hello there, I found your site by the use of Google while looking for a similar subject,
  your site got here up, it looks great. I have bookmarked it
  in my google bookmarks.
  Hello there, just became aware of your weblog through Google, and found that it is truly
  informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate should you continue this in future.
  Numerous other people might be benefited out of your writing.
  Cheers!

 128. Hi, i think that i saw you visited my site thus i got here to go back the desire?.I’m trying
  to to find things to improve my web site!I assume
  its ok to use a few of your concepts!!

 129. Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much.

  I’m hoping to present one thing back and aid others like you helped me.

 130. Magnificent goods from you, man. I have consider your stuff previous to and
  you’re simply extremely excellent. I really like what
  you’ve acquired here, certainly like what you are stating and
  the best way during which you assert it. You’re making it enjoyable and you continue
  to take care of to stay it sensible. I can’t wait to read much
  more from you. That is actually a wonderful website.

 131. I have been exploring for a little bit for any high
  quality articles or weblog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Studying this info So i am glad to convey that I’ve a very
  just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot undoubtedly will make sure to don?t forget this web site and
  give it a look regularly.

 132. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any tips?

 133. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

  I really like the info you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded
  on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb
  blog!

 134. Hey there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my
  own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 135. When someone writes an post he/she retains the image of a user in his/her brain that how a
  user can be aware of it. Therefore that’s why this article is outstdanding.
  Thanks!

 136. Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 137. I am extremely impressed along with your writing talents and also with the structure to your weblog.
  Is this a paid subject matter or did you modify it your self?
  Either way stay up the nice quality writing, it is rare
  to look a great weblog like this one these days..

 138. Heya! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the great work!

 139. Remarkable issues here. I am very happy to peer your
  post. Thanks so much and I’m having a look forward to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 140. Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of information written in such a perfect method?

  I’ve a mission that I’m simply now running on, and I have been at the look out for such information.

 141. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same
  blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 142. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they
  just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top
  and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 143. Very good site you have here but I was curious if you knew of any
  forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.

  Appreciate it!

 144. It’s amazing to go to see this website and reading the views of all colleagues about this article,
  while I am also keen of getting experience.

 145. Somebody essentially help to make critically articles I’d state.
  This is the very first time I frequented your
  web page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual post incredible.
  Great activity!

 146. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work
  so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised
  at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using
  WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

 147. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 148. Great post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!

  Extremely useful info specifically the final section 🙂 I
  maintain such info much. I was seeking this certain info for
  a long time. Thank you and good luck.

 149. Hi there, I think your website might be having web browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick
  heads up! Apart from that, excellent website!

 150. Fantastic beat ! I would like to apprentice at the
  same time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog
  website? The account helped me a applicable deal.

  I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid
  clear idea

 151. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the
  whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 152. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed
  to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 153. Hi there, I discovered your website by the use of Google at the same
  time as searching for a similar subject, your website came up, it appears
  to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just turned into aware of your blog via Google, and
  located that it is really informative. I
  am gonna be careful for brussels. I will be grateful if you proceed this
  in future. A lot of other people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 154. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be interesting to read articles from other authors and practice a
  little something from other web sites.

 155. I think this is one of the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some
  general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 156. You actually make it appear really easy together with
  your presentation however I find this matter to be really one thing which I feel I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and very extensive for me.
  I am looking forward on your subsequent submit, I’ll try to get the dangle of it!

 157. Hey! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this
  problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 158. This is very interesting, You are an overly skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 159. I was extremely pleased to find this web site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and I have you book-marked to look at new stuff in your site.

 160. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more
  of your useful information. Thanks for the post. I’ll
  certainly return.

 161. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyways,
  I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 162. I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank
  you for your time for this fantastic read!!
  I definitely loved every part of it and i also have
  you book marked to look at new information on your website.

 163. Hi would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique. P.S Apologies for
  being off-topic but I had to ask!

 164. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to
  write some material for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Many thanks!