100 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

nauka angielskiego

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”time – czas, godzina”][vc_column_text]

We don’t have so much time! – Nie mamy tyle czasu!

What’s the time? – Która godzina?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”year – rok”][vc_column_text]

It took him seven years to build this house. – Zajęło mu 7 lat, by zbudować ten dom.

How many years have you been working here? – Od ilu lat tutaj pracujesz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”people – ludzie”][vc_column_text]

I like meeting new people. – Lubię poznawać nowych ludzi.

People are weird. – Ludzie są dziwni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”way – sposób, metoda / trasa, droga”][vc_column_text]

His mum showed him the right way to do the laundry. – Jego mama pokazała mu prawidłowy sposób robienia prania.

She stopped to smoke on her way home. – Po drodze do domu zatrzymała się, żeby zapalić.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”day – dzień”][vc_column_text]

I went to Warsaw for two days. – Pojechałem na dwa dni do Warszawy.

I had a terrible day. – Miałem okropny dzień.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”man – mężczyzna, człowiek, osoba”][vc_column_text]

She saw a handsome man standing by the door. – Zobaczyła przystojnego mężczyznę, stojącego przy drzwiach.

Every man makes mistakes. – Każdy człowiek popełnia błędy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”thing – sprawa, kwestia, rzecz, przedmiot”][vc_column_text]

My father has so many things to do at work. – Mój tata ma tyle spraw do załatwienia w pracy.

Who does this thing belong to? – Do kogo należy ta rzecz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”woman – kobieta”][vc_column_text]

She is a beautiful, intelligent woman. – Ona jest piękną kobietą.

Do you see that woman? She looks strange. – Widzisz tamtą kobietę? Wygląda dziwnie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”life – życie”][vc_column_text]

It’s going to be the best year of my life. – To będzie najlepszy rok w moim życiu.

There were found no signs of life in space. – Nie znaleziono żadnych oznak życia w kosmosie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”child – dziecko”][vc_column_text]

I’m not a child anymore! – Nie jestem już dzieckiem!

Chris is her only child. – Chris jest jej jedynym dzieckiem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”world – świat”][vc_column_text]

We always dreamt of travelling around the world. – Zawsze marzyliśmy o podróżowaniu dookoła świata.

It’s the biggest museum in the world. – To jest największe muzeum na świecie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”school”][vc_column_text]

Most children don’t like going to school. – Większość dzieci nie lubi chodzić do szkoły.

I have many friends in school. – W szkole mam dużo przyjaciół.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”state – stan (w jakim ktoś się znajduje), państwo”][vc_column_text]

The doctors said that they don’t know if his state will improve. – Lekarze powiedzieli, że nie wiedzą, czy jego stan się poprawi.

The President is the head of our state. – Prezydent jest głową naszego państwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”family – rodzina”][vc_column_text]

Family is the most important thing in life for my mum. – Rodzina jest najważniejszą rzeczą w życiu dla mojej mamy.

I have a large family. – Mam dużą rodzinę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”student – uczeń”][vc_column_text]

He’s the best student in school. – On jest najlepszym uczniem w swojej szkole.

We have 30 students in our class. – Mamy 30 uczniów w naszej klasie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”group – grupa, zespół”][vc_column_text]

The teacher divided us into groups of four. – Nauczyciel podzielił nas na czteroosobowe grupy.

This group is responsible for customers service. – Ten zespół jest odpowiedzialny za obsługę klientów.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”country – kraj, państwo”][vc_column_text]

Poland is a beautiful country. – Polska jest pięknym krajem.

How many people live in your country? – Ilu ludzi mieszka w twoim kraju?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”problem – problem”][vc_column_text]

Do you have any problem? – Czy masz jakiś problem?

You have to deal with it on your own, it’s not my problem. – Musisz poradzić sobie z tym sam, to nie mój problem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hand – dłoń, ręka, kontrola”][vc_column_text]

The situation is getting out of hand. – Sytuacja wymyka się spod kontroli.

Did you see that? They were holding hands! – Widziałaś to? Trzymali się za ręce!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”part – część, rola (aktorska)”][vc_column_text]

It’s only the part of problem. – To tylko część problemu.

He didn’t get the main part in the play. – On nie dostał głównej roli w sztuce.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”place – miejsce”][vc_column_text]

This is my favourite place to rest. – To moje ulubione miejsce odpoczynku.

This place is scary. – To miejsce jest straszne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”case – przypadek, sytuacja”][vc_column_text]

We have no other option in this case. – Nie mamy innego wyboru w takim przypadku.

Take an umbrella in case of rain. – Weź parasolkę na wypadek deszczu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”week – tydzień”][vc_column_text]

The teacher gave them a week to learn vocabulary. – Nauczyciel dał im tydzień na nauczenie się słówek.

There are seven days in a week. – Tydzień ma siedem dni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”company – firma, towarzystwo (osoby)”][vc_column_text]

His father works in a big company. – Jego ojciec pracuje w dużej firmie.

I like your company, Jane. – Lubię twoje towarzystwo, Jane.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”system – system”][vc_column_text]

Our working system has never failed us before. – Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.

This security system is complicated. – Ten system bezpieczeństwa jest skomplikowany.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”program – projekt, program”][vc_column_text]

Our government came up with new program for seniors. – Nasz rząd wymyślił nowy program dla seniorów.

Did you see a conference program? – Widziałeś program konferencji?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”question – pytanie”][vc_column_text]

Do you have any questions? – Macie jakieś pytania?

The last question was a difficult one. – Ostatnie pytanie było trudne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”work – praca”][vc_column_text]

I’m trying to find work. – Staram się znaleźć pracę.

Kate is still at work. – Kate jest jeszcze w pracy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”government”][vc_column_text]

Our government came up with new program for seniors. – Nasz rząd wymyślił nowy program dla seniorów.

The government put the blame on rising prices. – Rząd zrzucił winę na rosnące ceny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”number – liczba, numer telefonu”][vc_column_text]

They invited a small number of people. – Zaprosili niewielką liczbę osób.

Could you give me my number? – Mógłbyś dać mi swój numer?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”night – noc”][vc_column_text]

The moon was beautiful this night. – Księżyc był piękny tej nocy.

Why are you calling me in the middle of the night? – Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”point – punkt”][vc_column_text]

How many points do we have? – Ile mamy punktów?

My point of view is different. – Mój punkt widzenia jest inny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”home – dom, ognisko domowe, dom rodzinny”][vc_column_text]

She’s not at home. – Nie ma jej w domu.

There is no place like home. – Nie ma to jak w domu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”water – woda”][vc_column_text]

You should drink more water. – Powinieneś pić więcej wody.

The water in ocean is salty. – Woda w oceanie jest słona.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”room – pokój”][vc_column_text]

He booked a room in hotel. – Zarezerwował pokój w hotelu.

Do you want to see my room? – Chcesz zobaczyć mój pokój?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”mother – matka”][vc_column_text]

My mother is a nurse. – Moja mama jest pielęgniarką.

Your mother called you. – Twoja mama ciebie wołała.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”area – rejon, okolica”][vc_column_text]

There are no shopping centres in this area. – W tej okolicy nie ma żadnych centrów handlowych.

They live in a noisy, crowded area. – Oni mieszkają w głośnej, zatłoczonej okolicy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”money – pieniądze”][vc_column_text]

He is obsessed with earning more and more money. – On ma obsesję na punkcie zarabiania coraz więcej pieniędzy.

You owe me money, don’t you? – Jesteś mi winny pieniądze, prawda?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”story – opowieść, historia”][vc_column_text]

I have never heard this story. – Nigdy nie słyszałam tej historii.

Is it really a true story? – Czy to naprawdę prawdziwa historia?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fact – fakt, prawdziwa informacja”][vc_column_text]

A journalist has to distinguish between facts and opinions. – Dziennikarz musi odróżniać fakty od opinii.

It’s a fact, not an assumption. – To fakt, nie przypuszczenie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”month – miesiąc”][vc_column_text]

They spent two months in Spain. – Oni spędzili dwa miesiące w Hiszpanii.

January is the first month of the year. – Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lot – grupa ludzi, część”][vc_column_text]

A lot was killed during a terrorist attack. – Grupa ludzi została zabita podczas ataku terrorystycznego.

Your lot of inheritance is much bigger than mine. – Twoja część spadku jest dużo większa niż moja.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”right – prawo do czegoś”][vc_column_text]

In XX century in many countries women were given their rights. – W XX wieku w wielu krajach kobietom dano ich prawa.

She has the right to choose. – Ona ma prawo wyboru.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”study – badanie, studium”][vc_column_text]

According to the studies, adults need a minimum of six hours sleep. – Zgodnie z badaniami, dorośli potrzebują minimum sześć godzin snu.

The recent study of art brought completely new perspective. – Jego ostatnie badanie sztuki przyniosło zupełnie nową perspektywę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”book – książka”][vc_column_text]

Never judge the book by the adaptation. – Nie oceniaj książki po jej ekranizacji.

Did you read this book? It’s awesome! – Czytałaś tę książkę? Jest niesamowita!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”eye – oko”][vc_column_text]

What colour are your eyes? – Jakiego koloru są twoje oczy?

Close your eyes! – Zamknij oczy!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”job – praca”][vc_column_text]

Being a doctor is a difficult job. – Bycie lekarzem to trudna praca.

He’s very good at his job. – On jest bardzo dobry w swojej pracy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”word – słowo”][vc_column_text]

Can you spell this word, please? – Mógłbyś przeliterować to słowo?

I won’t tell anyone about your secret, you have my word. – Nie powiem nikomu o twoim sekrecie, masz moje słowo.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”business – biznes, firma”][vc_column_text]

I finally started my own business. – W końcu otworzyłem własny biznes.

His business is getting more and more profitable. – Jego biznes staje się coraz bardziej dochodowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”issue – kwestia, sprawa”][vc_column_text]

We don’t have time to discuss this issue. – Nie mamy czasu by dyskutować o tej kwestii.

You can’t simply ignore this issue. – Nie możesz po prostu ignorować tej kwestii.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”side – strona”][vc_column_text]

She saw him standing on the other side of the street. – Zobaczyła go stojącego po drugiej stronie ulicy.

I’m at the left side of the building. – Jestem po lewej stronie budynku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kind – rodzaj”][vc_column_text]

What kind of food do you like most? – Jaki rodzaj jedzenia lubisz najbardziej?

It’s some kind of celebration. – To jest taki rodzaj świętowania.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”head – głowa, szef, naczelnik”][vc_column_text]

He shook his head. – On potrząsnął głową.

The President is the head of the state. – Prezydent jest głową państwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”house – dom (budynek)”][vc_column_text]

They have such a big house! – Oni mają tak duży dom!

Let’s go into the house. – Wejdźmy do domu/

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”service – praca, służba, usługi”][vc_column_text]

I admire soldiers because of their selfless service. – Podziwiam żołnierzy za ich bezinteresowną służbę.

Recommend our services to your business partners. – Poleć nasze usługi swoim partnerom biznesowym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”friend – przyjaciel”][vc_column_text]

Lisa is my best friend. – Lisa jest moją najlepszą przyjaciółką.

She went out with her friends. – Ona wyszła ze swoimi przyjaciółmi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”father – ojciec “][vc_column_text]

Remember, that your father cares for you. – Pamiętaj, że twój ojciec się o ciebie troszczy.

My father works in hospital. – Mój ojciec pracuje w szpitalu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”power – władza, moc, energia”][vc_column_text]

They came into power last year. – Oni doszli do władzy w zeszłym roku.

I use solar power. – Używam energii słonecznej.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hour – godzina”][vc_column_text]

Hurry up! Our train leaves in an hour! – Pośpiesz się! Nasz pociąg odjeżdża za godzinę!

It took him two hours to finish his homework. – Zajęło mu dwie godziny, by skończyć pracę domową.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”game – mecz, gra”][vc_column_text]

Has the game already started? – Czy mecz już się zaczął?

They love playing computer games. – Oni uwielbiają grać w gry komputerowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”line – linia, wers w tekście”][vc_column_text]

A kid tried to draw a straight line. – Dziecko próbowało narysować prostą linię.

I don’t understand this line of the poem. – Nie rozumiem tego wersu w tym wierszu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”end – koniec”][vc_column_text]

This is the end of the film? – To jest koniec filmu?

The story came to end. – Opowieść dobiegła końca.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”member – członek, uczestnik”][vc_column_text]

Every member of the club Is given special gifts. – Każdy członek klubu dostaje specjalne prezenty.

She’s a member of big organization. – Ona jest członkiem dużej organizacji.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”law – prawo, ustawy”][vc_column_text]

It’s illegal, according to the law. – To jest nielegalne, według prawa.

Her parents want her to study law. – Jej rodzice chcą, by studiowała prawo.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”car – samochód”][vc_column_text]

I left my car in the garage. – Zostawiłam mój samochód w garażu.

They recently bought a new car. – Oni ostatnio kupili nowy samochód.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”city – duże miasto”][vc_column_text]

Living in a big city is tiring. – Życie w dużym mieście jest męczące.

Let’s move to the city! – Przeprowadźmy się do miasta!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”community – społeczność, wspólnota”][vc_column_text]

They’re not a big community, but still they can do much. – Oni nie są dużą społecznością, ale mogą zdziałać dużo.

This community helped me to get out of my addictions. – Ta wspólnota pomogła mi wyjść z moich uzależnień.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”name – imię, nazwa”][vc_column_text]

What’s your name? – Jak masz na imię?

Do you remember the name of that art gallery? – Pamiętasz nazwę tamtej galerii sztuki?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”president – prezydent”][vc_column_text]

Who’s the president of your country? – Kto jest prezydentem twojego kraju?

The president has a lot of security guards. – Prezydent ma wielu ochroniarzy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”team – drużyna, zespół”][vc_column_text]

You need to learn how to work in team. – Musisz się nauczyć, jak pracować w grupie.

Our team has to win the game! – Nasza drużyna musi wygrać mecz!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”minute – minuta”][vc_column_text]

I’ll meet you in a few minutes. – Zobaczymy się za kilka minut.

Can you wait ten minutes for me? – Mógłbyś zaczekać dziesięć minut na mnie?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”idea – pomysł, pojęcie”][vc_column_text]

I don’t like this idea. – Nie podoba mi się ten pomysł.

I have no idea what’s going on. – Nie mam pojęcia, co się dzieje.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kid – dziecko”][vc_column_text]

The kid tried to fall asleep. – Dziecko próbowało zasnąć.

I have four kids. – Mam czwórkę dzieci.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”body – ciało, organizm”][vc_column_text]

Your body need some rest. – Twoje ciało potrzebuje odpoczynku.

The police found a body in the river. – Policja znalazła jakieś ciało w rzece.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”information – informacja”][vc_column_text]

Do you have any information about John? – Masz jakieś informacje o Johnie?

Where did you get that information? – Skąd dostałeś tą informację?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”back – tył, tylna część, plecy”][vc_column_text]

Look at their garden at the back of the house. – Popatrz na ich ogród z tyłu domu.

My back was aching. – Bolały mnie plecy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”parent – rodzic”][vc_column_text]

My parents are overprotective. – Moi rodzice są nadopiekuńczy.

His both parents have their own businesses. – Jego rodzice oboje mają swoje własne firmy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”face – twarz”][vc_column_text]

Look at my face. I can’t go outside like this. – Spójrz na moją twarz. Nie mogę tak wyjść na zewnątrz.

Her face expressed thousands emotions. – Jej twarz wyrażała tysiące emocji.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”others – inni (ludzie)”][vc_column_text]

Oh, here you are. And where are the others? – O, tu jesteś. A gdzie inni?

You shouldn’t listen to the others. – Nie powinieneś słuchać innych.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”level – poziom”][vc_column_text]

I almost completed the last level of the game! – Prawie ukończyłem ostatni poziom gry!

Your English level has improved. – Twój poziom angielskiego się poprawił.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”office – biuro”][vc_column_text]

She has a lot of work to do in the office. – Ona ma dużo pracy do zrobienia w biurze.

My office is at the second floor. – Moje biuro jest na drugim piętrze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”door – drzwi”][vc_column_text]

Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.

She locked the door and went outside. – Ona zamknęła drzwi i wyszła na zewnątrz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”health – zdrowie”][vc_column_text]

You should care more for your health. – Powinieneś bardziej troszczyć się o twoje zdrowie.

Exercising is good for health. – Ćwiczenia są dobre dla zdrowia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”person – osoba”][vc_column_text]

Do you recognize this person? – Rozpoznajesz tą osobę?

This person is very influential. – Ta osoba jest bardzo wpływowa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”art – sztuka”][vc_column_text]

Modern art is so weird. – Nowoczesna sztuka jest tak dziwna.

I love art classes. – Uwielbiam lekcje sztuki.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”war – wojna”][vc_column_text]

People should do everything to avoid any other war. – Ludzie powinni zrobić wszystko, by uniknąć jakiejkolwiek innej wojny.

Everyone celebrated, when the war came to end. – Wszyscy świętowali, kiedy wojna dobiegła końca.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”history – historia”][vc_column_text]

He taught history. – On uczył historii.

The history of this country is short. – Historia tego kraju jest krótka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”party – impreza”][vc_column_text]

Were you invited at the party? – Zaproszono cię na imprezę?

Let’s go to the party! – Chodźmy na imprezę!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”result – wynik, rezultat”][vc_column_text]

Her results in sport are getting better and better. – Jej wyniki w sporcie są coraz lepsze.

You can’t compare your results with his. – Nie możesz porównywać swoich rezultatów z tymi jego.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”change – zmiana “][vc_column_text]

Changes may be scary, but you need to face them. – Zmiany mogą być straszne, ale musisz stawić im czoła.

They don’t like changes. – Oni nie lubią zmian.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”morning – poranek, rano”][vc_column_text]

We’ll see each other tomorrow morning. – Zobaczymy się jutro rano.

The morning today was so beautiful. – Dzisiejszy poranek był tak piękny.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”reason – przyczyna, powód”][vc_column_text]

There is no reason to be afraid. – Nie ma powodu do strachu.

Poverty is the reason of hunger in this country. – Bieda jest przyczyną głodu w tym kraju.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”research – badanie, badania (naukowe)”][vc_column_text]

This research costed us fortune. – Te badania kosztowały nas fortunę.

Our recent research shows unexpected, new facts. – Nasze ostatnie badania naukowe pokazują nieoczekiwane, nowe fakty.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”girl – dziewczyna”][vc_column_text]

This girl is beautiful. – Ta dziewczyna jest piękna.

Do you know the name of that girl? – Znasz imię tej dziewczyny?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”guy – facet, gość”][vc_column_text]

Who was this guy that talked to you? – Co to był za facet, który z tobą rozmawiał?

He’s a nice guy. – On jest miłym facetem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”moment – chwila, moment”][vc_column_text]

I waited ten years for this moment. – Czekałem dziesięć lat na tę chwilę.

Can you wait a moment? – Możesz poczekać chwilę?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”air – powietrze”][vc_column_text]

I enjoy being in the fresh air. – Lubię przebywać na świeżym powietrzu.

She threw a ball in the air. – Ona wyrzuciła piłkę w powietrze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”teacher – nauczyciel”][vc_column_text]

He’s such a good music teacher! – On jest tak dobrym nauczycielem muzyki!

My maths teacher hates me. – Mój nauczyciel z matematyki mnie nienawidzi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”force – siła, przemoc”][vc_column_text]

The force of his attack was unbearable. – Siła jego uderzenia była nie do zniesienia.

Using force is never a good idea. – Używanie przemocy nigdy nie jest dobrym pomysłem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”education – wykształcenie, edukacja”][vc_column_text]

His lack of education is a big problem. – Jego brak wykształcenia jest dużym problemem.

We need a better education system. – Potrzebujemy lepszego system edukacji.

[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” name=”Benjamin Franklin”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze