100 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

w drodze na lekcje angielskiego

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”be – być”][vc_column_text]

He is stupid. – On jest głupi.

We are funny. – Jesteśmy śmieszni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”have – mieć, posiadać”][vc_column_text]

Have you got a camera? – Czy masz aparat fotograficzny?

That’s all I’ve got to say. – To wszystko, co mam do powiedzenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”do – wykonywać, robić”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek  zechcesz.

Why did you do that? – Dlaczego to zrobiłeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”say – mówić”][vc_column_text]

She said that she was busy. – Ona powiedziała, że jest zajęta.

What did you say? – Co powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”go – iść, pójść”][vc_column_text]

Where are you going? – Gdzie idziesz?

We went to London last spring.– Pojechaliśmy do Londynu zeszłą wiosną.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”can – móc, potrafić”][vc_column_text]

I can help you if you want to. – Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.

I can’t play the piano.  – Nie potrafię grać na pianinie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”get – dostawać, otrzymywać”][vc_column_text]

I got it from my father. – Dostałem to od mojego taty.

Did you get that address, Tom? – Czy dostałeś ten adres, Tom?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”make – robić, produkować”][vc_column_text]

I’ll make us some coffee. – Zrobię nam kawy.

It makes no difference. – To nie robi różnicy

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”know – wiedzieć”][vc_column_text]

I don’t know what’s going on. – Nie wiem, co się dzieje.

How long have you known about it? – Od jak dawna o tym wiesz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”will – będzie”][vc_column_text]

I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek zechcesz.

Our party will be great! – Nasza impreza będzie świetna!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”think – myśleć, sądzić, uważać”][vc_column_text]

What do you think about it? – Co o tym sądzisz?

I think it’s very helpful. – Uważam, że to jest bardzo pomocne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”take – brać, zabierać”][vc_column_text]

I’ll take the dog for a walk. – Wezmę psa na spacer.

Did you take an umbrella? – Czy wziąłeś parasolkę?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”see – widzieć “][vc_column_text]

I have never seen such a big watermelon. – Nigdy nie widziałem takiego dużego arbuza.

He stole her wallet, did you see that? – On ukradł jej portfel, widziałeś to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”come – podchodzić, zbliżać się “][vc_column_text]

Come here, please. – Podejdź tutaj, proszę.

Come and look at this! – Podejdź i spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”want – chcieć “][vc_column_text]

Do you want to go home? – Czy chcesz iść do domu?

What do you want from me? – Czego chcesz ode mnie?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”look – patrzeć, oglądać”][vc_column_text]

She is looking at the fish. – Ona patrzy na rybki.

Look at this! – Spójrz na to!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”use – używać, korzystać”][vc_column_text]

I’ve never used this program before. – Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.

Can I use your phone? – Czy mogę użyć twojego telefonu?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”find – znajdować, odkrywać”][vc_column_text]

I can’t find my mobile phone. Did you see it? – Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?

She found him sitting on the floor and singing. – Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”give – dawać, podarować”][vc_column_text]

Give me your hand. – Daj mi rękę.

She gave him the key. – Ona dała mu klucz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”tell – powiedzieć, mówić”][vc_column_text]

I’ll tell you what happened when we get home. – Powiem ci, co się stało, kiedy dojdziemy do domu.

Why didn’t you tell me? – Dlaczego mi nie powiedziałeś?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”work – pracować”][vc_column_text]

Where do you work? – Gdzie pracujesz?

I work in a grocery. – Pracuję w sklepie spożywczym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”may – móc”][vc_column_text]

It may rain today. – Dzisiaj może padać.

She may have missed her flight. – Ona mogła spóźnić się na swój samolot.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”should – powinien, powinna, powinno, powinni”][vc_column_text]

You should read more books. – Powinieneś czytać więcej książek.

You should give up smoking. – Powinieneś rzucić palenie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”call – dzwonić”][vc_column_text]

You should call the police. – Powinieneś zadzwonić po policję.

I’ll call you tomorrow. – Zadzwonię do ciebie jutro.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”try – próbować, usiłować”][vc_column_text]

I tried to call you, but the line was busy. – Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.

What are you trying to do? – Co próbujesz zrobić?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ask – pytać, zadawać pytanie”][vc_column_text]

Can I ask you a question? – Czy mogę zadać ci pytanie?

Don’t ask her – she doesn’t know. – Nie pytaj jej – ona nie wie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”need – musieć, potrzebować”][vc_column_text]

I need to buy a pair of trousers. – Muszę kupić spodnie.

I need a beer. – Potrzebuję napić się piwa.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”feel – doświadczać, odczuwać, doznać, poczuć”][vc_column_text]

I felt the same. – Odczułem to samo.

He felt a pain in his leg. – On poczuł ból w swojej nodze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”become – stawać się”][vc_column_text]

She’s become a beautiful young woman. – Ona stała się piękną młodą kobietą.

Her life has become very difficult. – Jej życie stało się bardzo trudne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”leave – wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać”][vc_column_text]

The best thing for you to do is to leave. – Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.

She hasn’t left her house for 10 years. – Ona nie wyszła z domu od 10 lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”put – postawić, położyć”][vc_column_text]

He put the book on the table. – On położył książkę na stole.

I am going to put her to bed. – Położę ją do łóżka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”mean – mieć na myśli, znaczyć”][vc_column_text]

What do you mean? – Co masz na myśli?

I didn’t mean to hurt you. – Nie chciałem cię zranić.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”keep – trzymać, zatrzymywać, zachowywać”][vc_column_text]

May I keep it? – Mogę to zatrzymać?

You can keep the book. I have another copy. – Możesz zatrzymać tą książkę. Mam jeszcze jedną kopię.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”let – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.

He lets her do whatever she wants. – On pozwala jej robić co tylko ona chce.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”begin – zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać”][vc_column_text]

She began a feminist movement. – Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.

They began their tradition in 1920. – Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”help – pomagać”][vc_column_text]

Could you help me? – Czy mógłbyś mi pomóc?

How can I help you? – W czym mogę pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”talk – rozmawiać”][vc_column_text]

I need to talk to you. – Muszę z tobą porozmawiać.

They were just sitting and talking about the weather. – Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”seem – wydawać się”][vc_column_text]

It seems unlikely that he will come. – Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie..

You seem sad, what’s happened? – Wydajesz się smutny, co się stało?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”turn – odwracać, skręcać, obracać (przedmiot)”][vc_column_text]

Turn the chair around. – Obróć krzesło.

Turn the ring three times, and watch what happens. – Obróć pierścionek trzy razy i patrz, co się stanie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”start – startować, rozpoczynać się, zaczynać się”][vc_column_text]

The festival starts in May. – Festiwal rozpoczyna się w maju.

What time does the match start? – O której godzinie rozpoczyna się mecz? [/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”might – móc, mógłby”][vc_column_text]

He might travel alone, he’s resourceful enough. – On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.

I might do it, but you have to help me. – Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”show – pokazywać, prezentować”][vc_column_text]

I showed her the letter. – Pokazałem jej list.

The airlines showed their new planes. – Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hear – słyszeć, usłyszeć”][vc_column_text]

Sorry, I can’t hear you. – Przepraszam, nie słyszę cię.

Suddenly, she heard a voice outside. – Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”play – bawić się, grać”][vc_column_text]

Her parents don’t let her play with other children. – Dzieci bawią się w ogrodzie.

Can I play with your dog? – Czy mogę pobawić się z twoim psem?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”run – biegać, uciekać”][vc_column_text]

We’ll have to run. – Będziemy musieli biec.

We have to run, he’s going to kill us. – Musimy uciekać, on nas zabije.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”move – przenosić, przesuwać, poruszać”][vc_column_text]

Don’t move the table, please. – Nie przesuwaj proszę stołu.

I moved the flowers into the bedroom. – Przeniosłem kwiaty do sypialni.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”like – lubić, podobać się”][vc_column_text]

She likes carrots. – Ona lubi marchewki.

He likes you. – Podobasz mu się.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”live – mieszkać, zamieszkiwać”][vc_column_text]

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

He is living in a big old house. – On mieszka w dużym starym domu.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”believe – wierzyć, uwierzyć”][vc_column_text]

I just can’t believe it. – Po prostu nie mogę w to uwierzyć.

Do you really believe that? – Czy naprawdę w to wierzysz?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hold – trzymać”][vc_column_text]

Could you hold it for a moment? – Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

Jessica moved up to hold him. – Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bring – przynosić, przywozić”][vc_column_text]

I brought you some clothes. – Przyniosłem ci trochę ubrań.

Could you bring me some more wine? – Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happen – wydarzyć się, zdarzyć się”][vc_column_text]

What happened? – Co się stało?

It happened yesterday evening. – To się wydarzyło wczoraj wieczorem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”must – musieć (coś zrobić)”][vc_column_text]

We must clean our room every day. – Codziennie musimy sprzątać nasz pokój.

Before I go out, I must do my homework. – Zanim wyjdę, muszę zrobić zadanie domowe.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”write – pisać”][vc_column_text]

Write your name on it. – Napisz na tym swoje nazwisko.

You can write at the table over there. – Możesz pisać przy tamtym stole.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”provide – dostarczać, zaopatrywać, zapewniać”][vc_column_text]

Our materials are provided to us by a local manufacturer. – Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.

The school provides free books for all pupils. – Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sit – siedzieć”][vc_column_text]

I can’t just sit and do nothing. – Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.

He was sitting at his desk. – On siedział przy swoim biurku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stand – stać”][vc_column_text]

The statue stands in the middle of the marketplace. – Posąg stoi na środku rynku.

He stood in the doorway. – On stał w drzwiach.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lose – tracić”][vc_column_text]

I lost my appetite when I saw how they prepare the food. – Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.

We need to go! There’s no time to lose. – Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”pay – płacić”][vc_column_text]

I paid sixty pounds for my MP3 player. – Zapłaciłem sześćdziesiąt funtów za mój odtwarzacz MP3.

He paid his bill and left. – On zapłacił rachunek i wyszedł.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”meet – spotykać, poznawać, spotykać się”][vc_column_text]

What time would you like to meet? – O której godzinie chciałbyś się spotkać?

It’s nice to meet you. – Miło mi cię poznać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”include – włączać, wliczać, zawierać”][vc_column_text]

Everyone was disappointed, myself included. – Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.

The price includes shipping cost. – Cena zawiera koszt przesyłki.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”continue – trwać, utrzymywać się, kontynuować”][vc_column_text]

This cannot continue much longer. – To nie może trwać dłużej.

You should continue dancing – you’re really talented! – Powinieneś kontynuować tańczenie – jesteś naprawdę utalentowany!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”set – umieszczać, stawiać, sytuować”][vc_column_text]

She set the flowers on the table. – Ona postawiła kwiaty na stole.

I set the couch closer to the television. – Postawiłem kanapę bliżej telewizora.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”learn – uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności)”][vc_column_text]

You cannot learn everything at once. – Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.

You need to learn to live with them. – Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”change – zmieniać, odmieniać”][vc_column_text]

You haven’t changed much. – Nie zmieniłeś się zbytnio.

It’ll all change for the better soon. – Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”lead – prowadzić”][vc_column_text]

I followed her to see if she would lead me to you. – Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.

She was leading just for some time. – Ona była w czołówce (prowadziła) tylko przez pewien czas.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”understand – rozumieć”][vc_column_text]

I don’t understand – Nie rozumiem.

Oh, now I understand. – Och, teraz rozumiem.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”watch – oglądać, obserwować, przyglądać się”][vc_column_text]

Two men in dark coats were watching the house. – Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.

Watch your step, Mark. – Uważaj jak idziesz, Mark.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”follow – iść za, jechać za, podążać za”][vc_column_text]

Follow me! – Podążaj za mną!

Why did you follow me here? – Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stop – zatrzymywać się, stawać”][vc_column_text]

Could you stop here, please? – Mógłbyś się tutaj zatrzymać?

He stopped to admire the view. – On zatrzymał się, aby podziwiać widok.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”create – tworzyć”][vc_column_text]

Some candles and wine created a cosy atmosphere. – Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.

He worked hard, but he created a masterpiece. – On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”speak – mówić (rozmawiać z kimś)”][vc_column_text]

I spoke to him last Friday. – Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.

She hasn’t spoken to Paul yet, but she will ask him about it. – Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”read – czytać”][vc_column_text]

I read about it in a magazine. – Czytałem o tym w czasopiśmie.

I couldn’t even read it properly. – Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”allow – pozwalać, zezwalać”][vc_column_text]

He would never allow such a thing! – On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!

Do you think they would allow that? – Myślisz, że pozwoliliby na to?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”add – dodawać”][vc_column_text]

Add some more salt. – Dodaj trochę więcej soli.

After a moment, he added, “It fits, you know.” – Po chwili on dodał: “Wiesz, to pasuje”.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”spend – wydawać (pieniądze), spędzać (czas)”][vc_column_text]

How much do you spend on food? – Jak dużo wydajesz na jedzenie?

I like spending my time with you, Josh. – Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”grow – rosnąć”][vc_column_text]

My dog has grown and it is quite big now. – Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.

You’re growing so fast! – Rośniesz tak szybko!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwierać”][vc_column_text]

Can I open the window? – Czy mogę otworzyć okno?

What time do they open tomorrow? – O której oni otwierają jutro?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”walk – chodzić”][vc_column_text]

You’ll have to walk into town. – Będziesz musiał pójść na piechotę do miasta.

She started walking a little faster. – Ona zaczęła iść nieco szybciej.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”win – wygrać, zwyciężyć (np. w wyścigu)”][vc_column_text]

Everyone is sure that we will win this time. – Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.

She won a teddy bear in a lottery. – Ona wygrała pluszowego misia na loterii.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”offer – proponować, oferować”][vc_column_text]

Can I offer you a drink? – Czy mogę ci zaproponować drinka?

A boy offered his seat to a woman. – Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remember – pamiętać”][vc_column_text]

I don’t remember her at all. – Nie pamiętam jej w ogóle.

I remember meeting him once or twice. – Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”love – kochać”][vc_column_text]

I love her so much! – Kocham ją tak bardzo!

You know I love you, don’t you? – Wiesz, że cię kocham, prawda?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”consider – rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę”][vc_column_text]

Did you ever consider that possibility? – Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?

I should have considered that. – Powinienem był wziąć to pod uwagę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”appear – wydawać się, jawić się, wyglądać”][vc_column_text]

Everything, in his eyes, appeared so old. – Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.

I thought it appears quite clear.– Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”buy – kupować”][vc_column_text]

Where can I buy this book? – Gdzie mogę kupić tę książkę?

We bought some apples and oranges. – Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wait – czekać”][vc_column_text]

I can’t wait that long. – Nie mogę czekać tak długo.

Could you wait ten more minutes? – Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serve – podawać, serwować”][vc_column_text]

Breakfast is served from 7 am to 10 am. – Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.

Do you serve crabs? – Czy serwujecie kraby?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”die – umrzeć”][vc_column_text]

He died at the age of 82. – On zmarł w wieku 82 lat.

Four people died in the car accident. – Cztery osoby zginęły w wypadku samochodowym.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”send – wysyłać”][vc_column_text]

I sent the letter by airmail. – Wysłałem list pocztą lotniczą.

He sent flowers to his sister in New York. – On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”expect – spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)”][vc_column_text]

They weren’t expecting anybody else to be there. – Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.

She’s expecting a baby. – Ona spodziewa się dziecka.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”build – budować”][vc_column_text]

Someone is planning to build a house on that vacant lot. – Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.

He has been building this house for over three years. – On buduje ten dom od ponad trzech lat.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”stay – zostać, zatrzymać się”][vc_column_text]

Please stay in the car. – Proszę zostać w samochodzie.

If I were you I’d stay at home tomorrow night. – Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fall – spadać, upadać”][vc_column_text]

The glass fell from his hand. – Szklanka wypadła mu z ręki.

Jim fell and hit his head. – Jim upadł i uderzył się w głowę.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cut – ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać”][vc_column_text]

You can use my scissors to cut the paper. – Możesz użyć moich nożyczek, żeby pociąć papier.

Do these scissors cut well? – Czy te nożyczki dobrze tną?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”reach – osiągać”][vc_column_text]

I’ve never been able to reach this level before. – Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.

I finally reached success. – W końcu osiągnęłam sukces.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”kill – zabić, zniszczyć”][vc_column_text]

I heard that someone tried to kill our king – is this true? – Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla – czy to prawda?

Your dog killed my shoes! – Twój pies zniszczył moje buty!

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”remain – pozostawać”][vc_column_text]

He decided to remain at home. – On zdecydował, że zostanie w domu.

The prices remained unchanged. – Ceny pozostały niezmienione.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”would – czasownik modalny do opisywania czyichś zamiarów”][vc_column_text]

He said he would come. – On powiedział, że przyjdzie.

Mary told me she would help me. – Mary mi powiedziała, że mi pomoże.

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”could – czas przeszły od can/móc, mógłbyś”][vc_column_text]

Could you please stop talking? – Mógłbyś przestać mówić?

Could you help me? – Mógłbyś mi pomóc?

[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”forget – zapominać”][vc_column_text]

[vc_column_text]

I forgot to buy her a present! – Zapomniałem kupić jej prezent!

She has completely forgotten about her exam. – Zupełnie zapomniała o swoim egzaminie.

[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=”To have another language is to possess a second soul.” name=”Charlemagne”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze