100 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

zadowoleni ludzie

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][toggles style=”minimal”][toggle color=”Accent-Color” title=”other – inny”][vc_column_text]
Is there any other option? – Czy jest jakaś inna opcja?
The castle is located on the other side of the city. – Zamek jest położony po drugiej stronie miasta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”new – nowy”][vc_column_text]
We met his new girlfriend yesterday. – Spotkaliśmy wczoraj jego nową dziewczynę.
This new invention can have a big impact on industry. – Ten nowy wynalazek może mieć duży wpływ na przemysł.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”good – dobry”][vc_column_text]
Your friend is really good at football. – Twój przyjaciel jest naprawdę dobry w piłkę nożną.
She’s a good and lovely person, she would never hurt anyone. – Ona jest dobrą i kochaną osobą, nigdy by nikogo nie zraniła.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”high – wysoki (używamy zwykle w odniesieniu do rzeczy nieożywionych)”][vc_column_text]
Mount Everest is the highest mountain in the world. – Mount Everest jest najwyższą górą świata.
The temperature in this area is quite high. – Temperatura w tym rejonie jest całkiem wysoka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”old – stary”][vc_column_text]
He says he’s too old to spend time with us. – On mówi, że jest za stary, by spędzać z nami czas.
My old car broke down, so I had to buy a new one. – Mój stary samochód się zepsuł, więc musiałem kupić nowy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”great – wielki, wspaniały”][vc_column_text]
This painting was a great success. – Ten obraz odniósł wielki sukces.
Have you heard a new song of this group? It’s great! – Słyszałeś nową piosenkę tego zespołu? Jest wspaniała!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”big – duży”][vc_column_text]
His new house is really big. – Jego nowy dom jest naprawdę duży.
I can’t waste this big chance. – Nie mogę zmarnować tej wielkiej szansy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”American – amerykański”][vc_column_text]
Have you ever tried American cookies? – Próbowałeś kiedyś amerykańskich ciasteczek?
John is a big fan of American football. – John jest wielkim fanem futbolu amerykańskiego.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”small – mały”][vc_column_text]
This dress is too small for me. – Ta sukienka jest dla mnie za mała.
When I was a small kid, I believed in ghosts. – Kiedy byłem małym dzieckiem, wierzyłem w duchy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”large – duży”][vc_column_text]
Our new flat is large and comfortable. – Nasze nowe mieszkanie jest duże i wygodne.
The large number of people don’t want to vote for him. – Duża grupa ludzi nie chce na niego głosować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”national – narodowy, państwowy”][vc_column_text]
Our national ski jumping team did a great job this year. – Nasza narodowa drużyna skoczków narciarskich wykonała świetną robotę w tym roku.
We must respect our national flag. – Musimy szanować naszą flagę państwową.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”young – młody”][vc_column_text]
She’s too young to handle this! – Ona jest zbyt młoda, by sobie z tym poradzić!
Nowadays, everyone wants to be young and pretty. – Obecnie każdy chce być młody i piękny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”different – inny, różny”][vc_column_text]
She’s different than other girls. – Ona jest inna niż pozostałe dziewczyny.
This time I chose a different route. – Tym razem wybrałem inną trasę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”black – czarny”][vc_column_text]
She always wear black clothes. – Ona zawsze nosi czarne ubrania.
I can’t stand black coffee. – Nie mogę znieść czarnej kawy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”long – długi”][vc_column_text]
Her hair are longer than I thought. – Jej włosy są dłuższe niż się spodziewałem.
I haven’t seen my friends for a very long time. – Nie widziałem moich przyjaciół od bardzo długiego czasu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”little – mały”][vc_column_text]
My brother lives in a little, cosy flat. – Mój brat mieszka w małym, przytulnym mieszkaniu.
Her little sister is so cute! – Jej mała siostra jest tak urocza!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”important – ważny “][vc_column_text]
We can’t simply ignore this issue, it is too important. – Nie możemy po prostu ignorować tej kwestii, ona jest zbyt ważna.
He is one of the most important people in the town. – On jest jedną z najważniejszych osób w mieście.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”political – polityczny”][vc_column_text]
They have totally different political views. – Oni mają zupełnie różne poglądy polityczne.
I hate talking about political topics. – Nie cierpię rozmawiać o politycznych tematach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”bad – zły”][vc_column_text]
I can’t sing in choir, because I’m bad at singing. – Nie mogę śpiewać w chórze, bo jestem zły w śpiewaniu.
You need to talk to him, because what he did was really bad. – Musisz z nim porozmawiać, ponieważ to, co zrobił, było bardzo złe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”white – biały”][vc_column_text]
I can’t wait for my wedding, I will be wearing a beautiful white dress. – Nie mogę się doczekać mojego ślubu, będę miała ubrane piękną, białą sukienkę.
White landscape looks beautiful in winter. – Biały krajobraz wygląda pięknie zimą.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”real – prawdziwy, realny”][vc_column_text]
Is it real or am I dreaming? – To jest prawdziwe, czy ja śnię?
That’s a real problem and we have to face it. – To jest prawdziwy problem i my musimy się z nim zmierzyć.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”best – najlepszy”][vc_column_text]
You’re the best friend I ever had. – Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem.
Best wishes from your friends! – Najlepsze życzenia od twoich przyjaciół!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”right – prawy, właściwy, słuszny”][vc_column_text]
I can’t write with my right hand. – Nie umiem pisać moją prawą ręką.
I have to help them, because it’s the right thing to do. – Muszę im pomóc, bo to jest słuszne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”social – społeczny, socjalny, społecznościowy”][vc_column_text]
The government can’t deal with many important social problems. – Rząd nie może poradzić sobie z wieloma ważnymi problemami społecznymi.
Social media are the best solution to gain popularity. – Media społecznościowe są najlepszym rozwiązaniem, by zdobyć popularność.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”only – jedyny”][vc_column_text]
She’s my only daughter. – Ona jest moją jedyną córką.
Is that your only problem? – Czy to twój jedyny problem?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”public – publiczny, państwowy”][vc_column_text]
You can’t smoke in public places now. – Teraz nie możesz palić w publicznych miejscach.
Her children don’t go to public schools. – Jej dzieci nie uczą się w szkołach państwowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”sure – pewny”][vc_column_text]
I am sure I saw her yesterday in the library. – Jestem pewny, że widziałem ją wczoraj w bibliotece.
Are you sure when the game starts? – Jesteś pewny, kiedy zaczyna się mecz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”low – niski”][vc_column_text]
She can’t afford a new flat because of her low income. – Ona nie może pozwolić sobie na nowe mieszkanie ze względu na jej niski dochód.
Low temperatures can be very dangerous. – Niskie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”early – wczesny, początkowy”][vc_column_text]
We have lot of common early memories from our childhood. – Mamy dużo wspólnych wczesnych wspomnień z naszego dzieciństwa.
Early computers were as large as a room. – Wczesne (pierwsze) komputery były tak duże jak pokój
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”able – zdolny, będący w stanie”][vc_column_text]
You really think she is able to do something that awful? – Naprawdę myślisz, że ona jest zdolna do zrobienia czegoś tak okropnego?
We’re be able to see The Great Wall of China in a few minutes. – Będziemy w stanie zobaczyć Wielki Mur Chiński za kilka minut.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”human – ludzki”][vc_column_text]
Human body can do more than we think. – Ludzkie ciało może zrobić więcej niż myślimy.
He has human feelings too! – On też ma ludzkie uczucia!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”local – lokalny, miejscowy”][vc_column_text]
We bought several souvenirs in a local shop. – Kupiliśmy kilka pamiątek w lokalnym sklepie.
Can we eat something in this local restaurant? – Możemy coś zjeść w tej lokalnej restauracji?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”late – późny, spóźniony”][vc_column_text]
We ate a romantic dinner in the late evening. – Zjedliśmy romantyczną kolację późnym wieczorem.
I ran the whole way through, but still I came late. – Biegłem przez całą drogę, ale i tak przyszedłem spóźniony.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hard – twardy, trudny”][vc_column_text]
I hit myself against a hard wooden table. – Uderzyłem się w twardy, drewniany stół.
Why is math so hard? – Dlaczego matematyka jest tak trudna?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”major – główny, znaczący”][vc_column_text]
The major social problem these days is lack of responsibility. – Główny problem społeczny w dzisiejszych czasach to brak odpowiedzialności.
His promotion was a major accomplishment. – Jego awans był znaczącym osiągnięciem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”better – lepszy”][vc_column_text]
Luke gets better grades than his brother. – Luke dostaje lepsze oceny niż jego brat.
We’re waiting for a better weather to throw a party. – Czekamy na lepszą pogodę, żeby wyprawić imprezę.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”economic – ekonomiczny, opłacalny”][vc_column_text]
My parents love discussing economic and financial issues. – Moi rodzice uwielbiają dyskutować o ekonomicznych i finansowych sprawach.
You have to believe me, this business will be very economic for you. – Musisz mi uwierzyć, ten biznes będzie bardzo opłacalny dla ciebie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”strong – silny”][vc_column_text]
Stop crying, you have to be strong for your children. – Przestań płakać, musisz być silny dla swoich dzieci.
He is very strong, as he goes to the gym four times a week. – On jest bardzo silny, bo chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”possible – możliwy”][vc_column_text]
Is it possible for us to win today? – Czy to możliwe dla nas, żeby dzisiaj zwyciężyć?
I am sorry, but what you’re asking for isn’t possible. – Przykro mi, ale to o co prosisz, nie jest możliwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”whole – cały”][vc_column_text]
Here you can try the best food in the whole world. – Tutaj możesz spróbować najlepszego jedzenia na całym świecie.
We spent whole day together, it was wonderful. – Spędziliśmy razem cały dzień, to było cudowne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”free – wolny, darmowy”][vc_column_text]
They are lots of people around the world, who are not free, slaves for example. – Jest wielu ludzi na świecie, którzy nie są wolni, na przykład niewolnicy.
The company sent free samples to their regular customers. – Firma wysłała darmowe próbki jej stałym klientom.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”military – wojskowy, militarny”][vc_column_text]
He collects military accessories. – On kolekcjonuje militarne akcesoria.
Our country can’t afford paying for their military intervention. – Naszego kraju nie stać na zapłacenie za ich wojskową interwencję.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”true – prawdziwy”][vc_column_text]
She still is hiding her true feelings to him. – Ona wciąż ukrywa jej prawdziwe uczucia do niego.
He turned out to be a true hero. – On okazał się być prawdziwym bohaterem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”federal – federalny”][vc_column_text]
He was sent to the federal prison. – Wysłano go do więzienia federalnego.
Federal policy has always had tremendous power to shape the future. – Polityka federacyjna zawsze miała olbrzymią siłę, by kształtować przyszłość.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”international – międzynarodowy”][vc_column_text]
Our volleyball team has got many successes in international games. – Nasza drużyna siatkarska ma wiele sukcesów w międzynarodowych rozgrywkach.
Did you know, that he won the international competition in playing chess? – Wiedziałeś, że on wygrał międzynarodowy konkurs w graniu w szachy?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”full – pełny”][vc_column_text]
It was hard to move, because the room was full of people. – Ciężko było się przemieszczać, bo pokój był pełen ludzi.
The glass is full, not empty. – Szklanka jest pełna, nie pusta.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”special – wyjątkowy, szczególny”][vc_column_text]
This dinner will be very special. – Ten obiad będzie bardzo szczególny.
This dog needs special care and attention. – Ten pies potrzebuje szczególnej opieki i uwagi.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”easy – łatwy”][vc_column_text]
I thought this math test was going to be easy. – Myślałam, że ten test z matematyki będzie łatwy.
It’s very easy to get addicted to your phone. – Jest bardzo łatwe, żeby uzależnić się od swojego telefonu.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”clear – przejrzysty, oczywisty, jasny”][vc_column_text]
The water in the ocean was very clear. – Woda w oceanie była bardzo przejrzysta.
Is it clear? – Czy to jasne?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”recent – ostatni, niedawny, najnowszy”][vc_column_text]
Her life was very hard in recent months. – Jej życie było bardzo trudne w ostatnich miesiącach.
They publish recent messages every morning. – Oni publikują najnowsze wiadomości każdego poranka.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”certain – pewny, niektórzy”][vc_column_text]
I am certain she is lying. – Jestem pewny, że ona kłamie.
Certain people don’t agree with his opinions, but they stay quiet. – Niektórzy ludzie nie zgadzają się z jego opiniami, ale są cicho.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”personal – osobisty, osobowy”][vc_column_text]
It’s a personal matter, you don’t have to know about it. – To sprawa osobista, nie musicie o niej wiedzieć.
You need to make sure if your personal details are safe. – Musisz się upewnić, czy twoje dane osobowe są bezpieczne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”open – otwarty”][vc_column_text]
Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.
She watched this beautiful painting with her mouth open. – Oglądała ten piękny obraz z otwartymi ustami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”red – czerwony”][vc_column_text]
He brought her a beautiful red rose. – On przyniósł jej piękną czerwoną różę.
Their faces turned red. They were furious. – Ich twarze zrobiły się czerwone. Byli wściekli.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”difficult – trudny”][vc_column_text]
That’s a difficult question. – To trudne pytanie.
Life is difficult. – Życie jest trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”available – dostępny”][vc_column_text]
Is that product available? – Czy ten produkt jest dostępny?
The number you are trying to reach is currently not available. – Numer, z którym próbuje się połączyć, nie jest obecnie dostępny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”likely – prawdopodobny”][vc_column_text]
It is likely that he won’t pass this exam. – To prawdopodobne, że on nie zda tego egzaminu.
The doctor has explained all the likely causes of the illness. – Doktor wyjaśnił wszystkie prawdopodobne powody choroby.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”short – krótki, niski”][vc_column_text]
This book is very short, you’ll read it quickly. – Ta książka jest bardzo krótka, przeczytasz ją szybko.
Despite being very short person, he’s a good volleyball player. – Pomimo bycia bardzo niską osobą, on jest dobrym siatkarzem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”single – pojedynczy, w stanie wolnym”][vc_column_text]
I booked a single room. – Zarezerwowałam pojedynczy pokój.
I can’t believe he is still single. He is so handsome. – Nie mogę uwierzyć, że on wciąż jest wolny. Jest tak przystojny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”medical – medyczny, lekarski”][vc_column_text]
It’s very hard to get into medical university. – Jest bardzo trudno dostać się na uniwersytet medyczny.
The medical treatment doesn’t work always. – Kuracja lekarska nie zawsze działa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”current – obecny, aktualny”][vc_column_text]
Do you have her current number? – Masz jej aktualny numer?
What is your current job? – Jaki jest twój obecny zawód?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”wrong – błędny, zły, niewłaściwy”][vc_column_text]
I knew it was a wrong answer! – Wiedziałem, że to błędna odpowiedź!
Your behaviour is wrong. – Twoje zachowanie jest niewłaściwe.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”private – osobisty, prywatny”][vc_column_text]
Can I get some private space? – Czy mógłbym dostać trochę przestrzeni osobistej?
These are my private opinions. – To moje prywatne opinie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”past – przeszły, miniony”][vc_column_text]
I can’t believe I have to speak about school in past tense now. – Nie mogę uwierzyć, że teraz muszę mówić o szkole w czasie przeszłym.
The past few weeks were very difficult for us. – Minione kilka tygodni były dla nas bardzo trudne.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”foreign – obcy, zagraniczny”][vc_column_text]
I love learning foreign languages. – Uwielbiam uczyć się obcych języków.
Many foreign people came to visit Poland this year. – Dużo zagranicznych osób przyjechało zwiedzić Polskę w tym roku.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”fine – cienki, w porządku”][vc_column_text]
You have fine hair, you have to care about them more. – Masz cienkie włosy, musisz bardziej o nie dbać.
Is it fine for you if we leave now? – Czy to w porządku dla ciebie, jeśli wyjdziemy teraz?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”common – wspólny, powszechny”][vc_column_text]
It’s a common tradition in this country. – To jest powszechna tradycja w tym kraju.
They have to find a common language if they want to work together. – Oni muszą znaleźć wspólny język, jeśli chcą razem pracować.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”poor – biedny, kiepski”][vc_column_text]
They are poor and can’t afford everything. – Oni są biedni i nie stać ich na wszystko.
I’ve never met such a poor tour guide. – Nigdy nie spotkałem tak kiepskiego przewodnika wycieczek.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”natural – naturalny, normalny”][vc_column_text]
Is it your natural hair colour? – Czy to twój naturalny kolor włosów?
The beach was destroyed by a natural disaster. – Plaża została zniszczona przez katastrofę naturalną.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”significant – zauważalny, znaczący, ważny”][vc_column_text]
I can see a significant change in your company. – Widzę zauważalną zmianę w twojej firmie.
This is a significant day for all of us. – To jest znaczący dzień dla nas wszystkich.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”similar – podobny”][vc_column_text]
His work was very similar to mine. – Jego praca była bardzo podobna do mojej.
Twins are not as similar as people think. – Bliźniaki nie są tak podobni, jak ludziom się wydaje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”hot – gorący”][vc_column_text]
The weather is very hot today, so drink much water. – Pogoda dzisiaj jest bardzo gorąca, więc pij dużo wody.
That topic is hot, tell us something about it! – To jest gorący temat, powiedz nam coś o nim!
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dead – martwy”][vc_column_text]
She’s dead for ten years. – Ona jest martwa od dziesięciu lat.
The police found a dead body in the river. – Policja znalazła martwe ciało w rzece.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”central – centralny, środkowy, główny”][vc_column_text]
How can I get to the central part of the city? – Jak mogę się dostać do centralnej części miasta?
The central office of the company is there. – Centralne biuro firmy jest tam.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”happy – szczęśliwy”][vc_column_text]
I’m so happy to see you. – Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!
She just want to be happy and fulfilled. – Ona po prostu chce być szczęśliwa i spełniona.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”serious – poważny”][vc_column_text]
The accident were very serious, but fortunately there were no fatalities. – Wypadek był bardzo poważny, ale na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych.
Are you serious? – Jesteś poważny?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”ready – gotowy, przygotowany”][vc_column_text]
Are you ready to go? – Jesteś gotowy do wyjścia?
I believe you’re ready for all unexpected situations. – Wierzę, że jesteś przygotowany na wszystkie nieoczekiwane sytuacje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”simple – łatwy, prosty”][vc_column_text]
It’s not so simple. – To nie takie proste.
Her wedding dress was simple, but beautiful. – Jej suknia ślubna była prosta, ale piękna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”left – lewy, pozostawiony”][vc_column_text]
Can you write with your left hand? – Potrafisz pisać lewą ręką?
We’ve got still some food left in the fridge. – Mam jeszcze zostawione trochę jedzenia w lodówce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”physical – fizyczny, materialny”][vc_column_text]
He suffered from a strong physical pain. – Cierpiał z powodu silnego bólu fizycznego.
Physical goods are not everything that matters. – Dobra materialne to nie wszystko, co się liczy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”general – ogólny, powszechny, główny”][vc_column_text]
They gave us only general informations. – Podali nam tylko ogólne informacje.
He is our general boss. – On jest naszym głównym szefem.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”environmental – dotyczący środowiska”][vc_column_text]
She writes books about environmental topics. – Ona pisze książki o tematach dotyczących środowiska.
We have to speak more about environmental problems. – Musimy mówić więcej o problemach dotyczących środowiska.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”financial – finansowy”][vc_column_text]
He has a lot of financial problems, because he lost his job. – On ma dużo finansowych problemów, ponieważ stracił pracę.
This conference focuses on financial issues. – Ta konferencja skupia się na kwestiach finansowych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”blue – niebieski, smutny”][vc_column_text]
She has beautiful big blue eyes. – Ona ma piękne, duże, niebieskie oczy.
He was so blue yesterday. – On był tak smutny wczoraj.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”democratic – demokratyczny”][vc_column_text]
Majority of countries in the world are democratic. – Większość krajów na świecie jest demokratyczna.
People there choose their government in democratic election. – Ludzie tam wybierają rząd w demokratycznych wyborach.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”dark – ciemny”][vc_column_text]
The room was so dark, that she couldn’t see anything. – Pokój był tak ciemny, że nie mogła nic zobaczyć.
She has long dark hair. – Ona ma długie, ciemne włosy.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”various – przeróżny, rozmaity”][vc_column_text]
Many various musicians played at the concert. – Wielu rozmaitych muzyków grało na koncercie.
He changed his job for various reasons. – On zmienił pracę z różnych powodów.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”entire – cały, całkowity”][vc_column_text]
They spent entire day at home. – Spędzili cały dzień w domu.
The entire town was decorated with flags. – Całe miasto było udekorowane flagami.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”close – bliski”][vc_column_text]
He was very close person to me. – On był bardzo bliską dla mnie osobą.
They live in a close village. – Oni mieszkają w pobliskiej wiosce.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”legal – legalny, prawny”][vc_column_text]
Are you sure it’s legal? – Jesteś pewny, że to legalne?
His job is about giving people legal advide. – W jego pracy chodzi o dawanie ludziom porad prawnych.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”religious – religijny”][vc_column_text]
My grandfather isn’t very religious. – Mój dziadek nie jest zbyt religijny.
Religious tradition is very important to their family. – Tradycja religijna jest bardzo ważna dla ich rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cold – zimny”][vc_column_text]
It’s so cold outside, take a coat. – Jest bardzo zimno na zewnątrz, weź płaszcz.
I like cold drinks. – Lubię zimne napoje.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”final – ostatni, końcowy, ostateczny”][vc_column_text]
The final chapter of the book was full of surprises. – Ostatni rozdział książki był pełen niespodzianek.
Is that your final decision? – To twoja ostateczna decyzja?
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”main – główny”][vc_column_text]
His main goal is to earn a fortune. – Jego głównym celem jest zarobić fortune.
The main street is very busy. – Główna ulica jest bardzo ruchliwa.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”green – zielony”][vc_column_text]
He wore a nice green shirt. – On miał ubrane ładną zieloną koszulę.
In spring, everything is so green. – Na wiosnę wszystko jest tak zielone.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”nice – miły, przyjemny, ładny”][vc_column_text]
He’s very nice and polite. – On jest bardzo miły i uprzejmy.
The weather is nice today, let’s go somewhere. – Pogoda dzisiaj jest ładna, pojedźmy gdzieś.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”huge – olbrzymi, ogromny”][vc_column_text]
The building was huge, you could easily get lost in it. – Budynek jest ogromny, mógłbyś się łatwo w nim zgubić.
They throw a huge party yesterday. – Wyprawili wczoraj ogromne przyjęcie.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”popular – popularny”][vc_column_text]
Drinking coffee is very popular among the office workers. – Picie kawy jest bardzo popularne wśród pracowników biura.
She could do everything just to get more popular. – Ona byłaby w stanie zrobić wszystko, byle tylko być bardziej popularna.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”traditional – tradycyjny”][vc_column_text]
It’s very special traditional dish. – To bardzo wyjątkowe tradycyjne danie.
They live in a traditional model of family. – Żyją w tradycyjnym modelu rodziny.
[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”cultural – kulturowy, kulturalny”][vc_column_text]
Cultural differences make it impossible for them to work together. – Kulturowe różnice sprawiają, że to dla nich niemożliwe, by razem pracować.
Did you hear about this cultural event tonight? – Słyszałaś o tym kulturalnym wydarzeniu dziś wieczorem?
[/vc_column_text][/toggle][/toggles][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”bold” color=”Accent-Color” quote=” Is it not enjoyable to learn and practise what you learn?” name=”Confucius”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Komentarze